Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat – Xandernieuws


In 2020 en 2021 zijn ongekend veel
mensen slachtoffer geworden van menticide: het systematisch en
doelbewust ondermijnen van iemands bewuste verstand door
hersenspoeling en conditionering met propaganda en desinformatie,
uitgevoerd door de overheid en mainstream media.

—————————————————————————————————————————————–

Het wapen dat nu wordt gebruikt is precies hetzelfde als dat van de Nazi’s: doelbewust gezaaide ANGST voor (fake) ‘besmettingen’

—————————————————————————————————————————————–

Václav Havel, de Tsjechoslowaakse dissident en later eerste president van Tsjechië, schreef in 1978, toen zijn land nog zuchtte onder het Sovjet juk, het boek ‘De macht der machtelozen’. Dankzij Havel, die in 1986 de Erasmusprijs ontving, begonnen de burgers in zijn land steeds meer in opstand te komen tegen de tirannie van de communistische staat. Wat kunnen we als Nederlanders, die op steeds meer vlakken nu ook aan een fascistische tirannie worden onderworpen die de komende jaren almaar harder en onmenselijker dreigt te worden, leren van Havels ervaringen? ‘Wij kunnen winnen als wij het spelplan doorzien,’ denkt de Amerikaanse econoom Martin Armstrong. ‘En dat is dat er een complot is, een machtsgreep, om de hersenloze schaapjes te scheiden van degenen die wèl nadenken.’

Alle dictaturen hebben één aspect gemeen: hun macht is gebaseerd op ANGST. ‘De totalitaire staat heeft een standaard script: eerst moeten ze angst creëren, wat wordt gevolgd door het terroriseren van het volk. Uiteindelijk zullen ze de macht zoeken door oplossingen aan te bieden waarvoor u al uw rechten moet opgeven.’

In Frankrijk is het al zover. Daar heeft de overheid wegblokkades opgericht om demonstraties te stoppen. ‘Dat is een meedogenloze totalitaire tactiek die niet past bij een gekozen democratische staat. In de Tweede Wereldoorlog werden om dezelfde redenen wegblokkades opgericht. Dit is de hond van Pavlov: training door isolatie en conditionering.’ Een van de beste recente voorbeelden: mondkapjes, waarvan reeds meer dan 100 jaar bekend was dat ze geen enkele zin hebben, maar desondanks toch verplicht werden gesteld om het gedrag van het volk te beïnvloeden.

Toen de Sovjets, nu de klimaat-vaccin globalisten

Václav Havel beschrijft in zijn boek hoe een totalitaire staat ondanks diepe conditionering en harde onderdrukking toch kan worden verslagen. Het toenmalige communistische regime stelde zich volgens hem op als een ‘geseculariseerde religie’, een beschrijving die anno 2021 naadloos van toepassing is op de klimaat-vaccin tirannie die nu over de wereld wordt uitgerold.

In het Sovjet blok hadden Marx en Engels een onaantastbare, bijna goddelijke status gekregen; nu is het met neomarxistische globalisten zoals Klaus Schwab en Bill Gates, en hun slaafs volgende politici in de Westerse hoofdsteden, niet anders. Wat de onderdrukking in stand houdt is volgens Armstrong niet zozeer militaire macht, ‘maar sociale druk en indoctrinatie, die ervoor zorgt dat een totalitaire orde overeind kan worden gehouden.’

De totalitaire heersers zelf zien zichzelf overigens nooit als kwaadaardig – integendeel, ze denken vaak echt dat wat zij doen ‘noodzakelijk’ is om de samenleving, of zelfs de hele wereld, te ‘redden’. Zoals bijvoorbeeld EU-commissaris Frans Timmermans, die een absurd, verwoestend klimaatplan heeft gepresenteerd dat definitief een einde maakt aan al onze vrijheden en een fors deel van onze welvaart. De keiharde klimaatdictatuur die in oprichting is, acht hij echter ‘nodig’ om ‘de mensheid een kans te geven’.

Nazi’s pasten dezelfde angst voor ‘besmettingen’ toe

De Nazi’s – de echte stamvaders van de Europese (Economische) Unie die al vóór WO-2 door hen werd gepland – pasten al eerder met groot succes dezelfde angsttactieken toe. Het eerste gerucht dat Hitler over de Joden verspreidde was dat ze besmettelijke ziekten hadden, en daarom vermeden, geweerd en later afgezonderd dienden te worden. Precies hetzelfde dreigt nu te worden gedaan met mensen die zich niet willen laten testen of vaccineren en daarom ‘varianten verspreiders’ zouden zijn, en later waarschijnlijk ook met ‘klimaatontkenners’.

Stanley Milgram testte de wijd verspreide drogreden dat de Duitsers zoiets gruwelijks als de Holocaust konden uitvoeren omdat ze ‘anders’ zouden zijn dan andere volken. Met zijn beroemd geworden experimenten toonde hij aan dat de ook doodgewone Amerikanen heel snel bereid zijn om anderen te martelen als de autoriteiten hen dat opdragen. Hij schreef zijn bevindingen op in zijn boek Obedience to Authority, een boek dat nu zeer actueel zou moeten zijn, omdat uit commentaren op het internet blijkt dat veel doodsbang gemaakte Nederlanders nu al vinden dat iedereen gedwongen zou moeten worden gevaccineerd, en anders definitief uit de samenleving verwijderd moet worden.

Hoe is dat anders dan wat er in Duitsland in de jaren ’30 gebeurde? NIET. Zelfs het wapen dat wordt gebruikt is precies hetzelfde: doelbewust gezaaide ANGST voor (fake) ‘besmettingen’. De reactie van de Duitse kampbewaarders, soldaten, artsen en wetenschappers, ‘Befehl is Befehl’, was dus niet uniek, maar symptomatisch voor wat er gebeurt onder alle totalitaire regimes.

Volk opzettelijk verdeeld in elkaar hatende groepjes

Sinds 2020 worden ‘corona’ en ‘Covid’ gebruikt om de mensen te hersenspoelen en te verdelen in elkaar wantrouwende en hatende groepjes, om te voorkomen dat ze gezamenlijk een vuist maken om te kunnen afrekenen met hun onderdrukkers. Daarom kregen we ook Black Lives Matter, Antifa, de Kritieke Rassen Theorie, Extinction Rebellion / Greta’s klimaatreligie, en de regenboog-transgender agenda – allemaal bedoeld om zoveel mogelijk verdeeldheid te zaaien.

Ook religies worden tegen elkaar en/of tegen zichzelf opgezet, zodat toonaangevende stromingen zoals de islam, het christendom, het Judaïsme en het hindoeïsme elkaar zowel op grote als kleine schaal naar de keel vliegen. Klassiek voorbeeld van een interne religieuze machtsgreep: de heksenjachten in Salem, toen mensen doodsangst werd aangejaagd doordat werd beweerd dat sommige vrouwen heksen waren die werden gecontroleerd door de duivel.

Exact volgens het totalitaire handboek werden mensen geïndoctrineerd om anderen als een bedreiging te gaan zien, net als nu wordt gedaan. Toen belandden vrouwen op de brandstapel; wat zal er nu gedaan worden met de moderne ‘foute’ mensen die het ‘gevaar’ vormen, de ‘wappies’, de vaccinatieweigeraars, de ‘extreemrechtse klimaatontkenners’?

Oppositie geïnfiltreerd

Eveneens precies volgens het totalitaire handboek is de oppositie vakkundig geïnfiltreerd en tegen elkaar opgezet. Het Forum voor Democratie, het enige echte overgebleven tegengeluid in Den Haag, werd intern ondermijnd en opgeblazen, en leider Thierry Baudet voortdurend geridiculiseerd.

Op het internet zijn tal van ‘wakkere’ websites en mediakanalen te vinden, maar ook hier kom ik veel te vaak hetzelfde patroon van uitsluiting en ophitsing tegen: je moet wel ‘zus of zo’ over bepaalde onderwerpen denken of schrijven, want anders ben je óók ‘fout’ of ‘nep’, ook al heb je hetzelfde einddoel, namelijk het einde van deze fascistische staatsgreep en een terugkeer naar echte vrijheid en zelfbeschikking.

‘Ontmasker de leiders, die nu overgaan op klimaatverandering’

Armstrong noemt humor een belangrijk wapen tegen totalitarisme. ‘Je moet de leiders belachelijk maken en hen ontmaskeren voor wat ze echt zijn, want in hun eigen gedachten zijn zij niet kwaadaardig, maar bent u enkel lastig. De Covid truc verliest zijn werking, want er is geen massale dodengolf gekomen. Nu zullen ze op klimaatverandering overgaan. Reken erop dat vliegreizen dramatisch duurder worden. Ze proberen internationale reizen te verminderen, en zullen hoogstwaarschijnlijk het aantal vluchten gaan beperken en nieuwe belastingen invoeren om de prijzen te verdubbelen.’

‘Ook proberen ze doelbewust de vleesconsumptie te verminderen, en betalen ze boeren om geen voedsel te verbouwen, om zo paniek te creëren die ze aan klimaatverandering zullen koppelen.’ Of je pleegt zoals in Duitsland jarenlang geen onderhoud, negeert alle waarschuwingen van experts hiervoor, laat in een periode met veel regen doelbewust de stuwmeren vol staan zodat het overtollige regenwater niet weg kan, en grijpt de daardoor onvermijdelijke ramp aan om jouw CO2-neutrale klimaatdictatuur erdoor te drukken, zoals Angela Merkel inmiddels voor de microfoons heeft aangekondigd.

Een burgemeester van een getroffen dorp had de moed om haar in het openbaar tegen te spreken, en te wijzen op eerdere grote watersnoodrampen in dat gebied, in 1790 en 1910. ‘En toen was er geen sprake van klimaatverandering, mevrouw.’ Als Merkels blikken hadden kunnen doden, had die burgemeester nu in zijn graf gelegen.

‘Kernpunt is niet de vraag ‘wel of geen virus’, maar dat er een machtsspel wordt uitgevoerd’

‘We MOETEN er alles aan doen om te laten zien dat ze gelogen hebben over Covid,’ vervolgt Armstrong. Hij vindt echter dat we ons niet moeten bezig houden met vragen of er nu wel of geen virus is, en dergelijke. ‘Dat leidt tot niets, en mist het kernpunt dat er een complot is. Het feit dat ze per se willen vaccineren is onderdeel van het machtsspel waarmee ze de hersenloze schaapjes willen scheiden van degenen die eerst nadenken, van degenen die de machthebbers – die sowieso nergens de waarheid over vertellen – in twijfel trekken. Je bezig houden met ‘wel of geen virus’ leidt enkel af en heeft geen zin, want dan komen ze met een fake arts die betaald wordt om alles te weerleggen wat jij zegt.’

De topeconoom denkt dat onze politici zich mogelijk niet bewust zijn van de echte agenda, maar daar ben ik het – mede gezien de enorme hoeveelheid tegeninformatie die er beschikbaar is – niet mee eens. Wat wel klopt is dat ‘onze’ politici deze plannen niet bedacht hebben. De kwade geniën zijn het World Economic Forum (Klaus Schwab en zijn ‘Great Reset’), Bill Gates (zijn Foundation, de WHO en de GAVI alliantie), en George Soros*, die hun geld en invloed hebben gebruikt om de hele wereld te misleiden en deze kant op te sturen. ‘Net als Hitler zien zij zichzelf niet als kwaadaardig, maar als de redders van de wereld. Wij zijn gewoon te dom om te weten wat goed voor ons is.’

(* En boven hen een nog veel machtigere groep die zoveel mogelijk in de schaduw blijft, zoals de Rothschilds en Rockefellers. Mogelijk vormen zelfs zij niet de absolute top van de piramide. Vergeet hierbij ook niet de enorme macht en invloed van de Europese koningshuizen niet.)

‘We moeten een stapje terug doen en deze strategie zien voor wat het is. Ze hebben de samenleving geconditioneerd, en we zullen nog steeds mensen met mondkapjes zien lopen, omdat zij zijn gehersenspoeld en zich daardoor ‘veilig’ voelen. Handen schudden is vervangen door de elleboog tik, wat bijdraagt aan social distancing en het voorkomen van bijeenkomsten die op opstanden kunnen uitlopen. Begrijp het spelplan. Gebruik humor om ze te bespotten, en bedenk: verzet is niet zinloos.’ (1)

 

Xander

gebaseerd op (1) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

2021:

07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
03-07: WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te laten vaccineren
28-06: Jurist Jeroen Pols: ‘Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid’
28-05: Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
08-03: Die Hamburger Krankheit: Film uit 1979 laat exact zien wat er nu wereldwijd gaande is
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
16-01: Bankier Benjamin de Rothschild, lid van de meest gehate familie op aarde, overleden
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratisch A.I. machtsovername nabij’ (Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden – Digitaal model van onze hele planeet in de maak)

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
18-10: Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-09: Universitaire studie: Leden slachtoffergroepen (zoals Kick Out Zwarte Piet) vaak narcistische psychopate
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
07-07: Grote Groene Reset begint (/ Is deze softe Sovjet Revolutie naar een nieuwe Groene Socialistische Wereld Orde het meest duivelse complot ooit?’)
01-07: White Lives Don’t Matter’: Media moedigen golf van racistische haat tegen blanken aan
30-06: Coalitie van marxisten en islamisten heeft oorlog verklaard aan Westerse samenleving’ 18-06: Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (Sven Hulleman: ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
11-06: Zullen de Amerikanen en Europeanen hun collectieve stupiditeit overleven? (/ ‘Het Westen stort onder gewicht van eigen zelfhaat in elkaar’ – Nederland: Lesprogramma voor groep 4 zet enkel witte mensen als racisten neer)
16-05: Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
05-03: Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *