Tienduizenden Europese artsen krijgen brief met nieuwste wetenschappelijke feiten over Covid vaccins – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

Aantal officiële vaccinatiedoden VS en EU nadert de 30.000 – Spike proteïne circuleert al zeer kort na vaccinatie in bloed, wat bloedpropjes veroorzaakt – ‘Voordelen van Covid vaccins zeer bedenkelijk, schade door vaccins zeer goed bewezen’ – ‘Mogelijke gevolgen beangstigend’

—————————————————————————————————————————————–

Het onafhankelijke Doctors for Covid Ethics heeft tienduizenden artsen in Europa een brief gestuurd met daarin de nieuwste wetenschappelijk bevestigde feiten over de Covid-19 ‘vaccins’. De belangrijkste bevindingen zijn zowel ontluisterend als schokkend; ontluisterend, omdat het menselijke immuunsysteem SARS-CoV-2 meteen blijkt te herkennen, wat bevestigt dat we niet met een ‘novel virus’ te maken hebben, zoals al anderhalf jaar wordt beweerd, en een vaccin dus helemaal niet nodig is. Schokkend, omdat nu is aangetoond dat de mRNA injecties het menselijke immuunsysteem juist veel kwetsbaarder maken, wat voor ontelbare gevaccineerden afschuwelijke gevolgen kan gaan hebben.

‘Vier recente wetenschappelijke ontdekkingen… veranderen het complete landschap van de Covid-19 pandemie, en dwingen ons daarom de waarde van vaccinatie tegen SARS-CoV-2 te heroverwegen,’ begint de brief. ‘Snelle en efficiënte memory-type immuunreacties treden aangetoond in virtueel alle ongevaccineerde personen die aan SARS-CoV-2 worden blootgesteld op. De effectiviteit (van de vaccins)…. voor het immuunsysteem is daarom zeer twijfelachtig. In plaats daarvan kan vaccinatie ziekte juist verergeren door ADE (Antibody-dependent Enhancement).’

Ontdekking 1: SARS-CoV-2 spike proteïne al kort na vaccinatie in bloed

Uit een test is gebleken dat 11 van de 13 mensen die twee keer met Moderna waren geïnjecteerd al na één dag spike-proteïnen in hun bloed hadden. (Bedenk dat maandenlang door politiek en media werd beweerd dat de waarschuwingen van wetenschappers hiervoor ‘kwakzalverij’ waren, omdat de injectie in het spierweefsel zouden blijven. Ook dat is nu een leugen gebleken.)

Het immuunsysteem zal de cellen in de bloedvaten die door de mRNA injecties zijn gecodeerd om die spikes aan te maken, vervolgens aanvallen. Tevens worden trombocyten geactiveerd. Beide processen bevorderen de aanmaak van bloedpropjes. ‘Dit verklaart de vele aan bloedpropjes verwante tegenreacties – hersenbloeding, hartaanval, adertrombose – die na vaccinatie worden gemeld.’

Ontdekking 2: Snelle memory-type antilichaam reactie na vaccinatie

Diverse studies hebben aangetoond dat 1 tot 2 weken na vaccinatie IgG en IgA antilichamen worden gedetecteerd. Deze snelle productie van IgG en IgA wijst op een secundaire memory-type (geheugen) immuunreactie. Het immuunsysteem reageert altijd langzamer op een nieuw antigen, en maakt dan IgM aan.

Omdat IgG in gevaccineerden veel sneller wordt aangemaakt, zelfs onmiddellijk na het eerste contact, bewijst deze ‘kruisreactieve immuniteit dankzij een eerdere infectie met een gewoon menselijk corona luchtwegvirus’ dat het immuunsysteem het SARS-CoV-2 virus meteen herkent, en er dus GEEN ‘novel virus’ is.

‘Ernstige ziektegevallen kunnen daarom niet worden toegeschreven aan een gebrek aan immuniteit. In plaats daarvan kunnen ernstige gevallen heel goed worden veroorzaakt of verergerd door reeds bestaande immuniteit door Antibody-dependent Enhancement (ADE, zie ontdekking 4).

Ontdekking 3: SARS-CoV-2 ontlokt ongeacht ernst van ziekte een robuuste immuunreactie

99% van 203 onderzochte SARS-CoV-2 infecties hadden specifieke antilichamen ontwikkeld, die bij 95% voorkwamen dat het gevaarlijke spike proteïne zich aan de menselijke cellen (ACE2 receptoren) kon binnen. Bij 90% ontwikkelden zich ook specifieke T-cellen.

Deze studie bevestigt de bij punt 2 genoemde memory-type immuunreactie, en tevens dat deze reactie bij bijna alle mensen optreedt, ‘met name ook bij degenen die geen klinische symptomen hebben.’

Dit haalt het (gepropageerde) nut van de injecties volledig onderuit, omdat die nu juist ontworpen zijn om het lichaam aan te zetten tot de productie van antilichamen. Die blijken nu echter bij 99 van de 100 mensen razendsnel op natuurlijke wijze, dus door ons eigen immuunsysteem, te worden geproduceerd. Aangezien ernstige longinfecties altijd vele dagen nodig hebben om te ontwikkelen, zijn die antilichamen op tijd beschikbaar. ‘Daarom is het onwaarschijnlijk dat vaccinatie veel voordeel biedt met het oog op het voorkomen van ernstige longinfecties.’

Ontdekking 4: Snelle toename antilichamen tegen spike proteïne na tweede mRNA injectie

Vooral na de tweede mRNA injectie maakt het lichaam zeer snel IgG en IgA aan. Na de eerste vaccinatie duurt het even voordat de antilichamen zijn aangemaakt en gearriveerd, waardoor het aantal spikes in de bloedvatwanden en andere weefsels reeds over zijn hoogtepunt heen kan zijn.

De situatie ‘verandert dramatisch na de tweede injectie.’ De geproduceerde spikes komen dan in het bloed terecht dat reeds wemelt van reactieve lymfocyten en antilichamen. Die zorgen ervoor dat het complement systeem de spike-dragende cellen meteen aanvalt. ‘De mogelijke gevolgen van zo’n totale aanval door het immuunsysteem zijn beangstigend.’

Ziekte verergerd door ADE (Antibody-Dependent Enchancement)

‘Zoals beschreven verzekeren memory-type reacties na eerste blootstelling aan SARS-CoV-2 de snelle groei van antilichaamdeeltjes, waardoor het nut van de door het vaccin opgewekte antilichaamreactie buitengewoon twijfelachtig is.’

Bij diverse virussen, vooral bij Dengue maar ook bij coronavirussen, kunnen antilichamen de ziekte juist verergeren in plaats van onderdrukken. Dat is mogelijk als virusdeeltjes die door immuuncellen worden opgenomen niet worden vernietigd. Die deeltjes kunnen zich dan in deze cellen repliceren, wat een ADE (Antibody-Dependent Enhancement) reactie veroorzaakt, zoals de zo gevreesde ‘cytokine storm’, waardoor de schade aan longen, lever en andere organen juist wordt versterkt.

Pogingen om vaccins tegen SARS-1 te ontwikkelen (dat nauw verwant is aan SARS-2) faalden herhaaldelijk vanwege het ontstaan van ADE. De vaccins produceerden weliswaar antilichamen, maar toen de gevaccineerde dieren daarna werden geïnfecteerd met het virus, werden ze (veel) zieker dan de ongevaccineerde controlegroep. (Sterker nog: volgens insiders en experts gingen de meeste gevaccineerde dieren dood, al worden gegevens over deze dierproeven door de fabrikanten angstvallig verborgen gehouden, en houden zij het meestal bij het vage ‘onderzoek werd niet afgerond’. – X.)

‘Voordelen van vaccins zeer bedenkelijk, schade door vaccins zeer goed bewezen’

Tijdens de testfase van de Covid-19 vaccins heeft niet één producent het ADE risico afdoende onderzocht (of zelfs maar in overweging genomen – X.). ‘Het is daarom verstandig om het gevaar van het opwekken van ADE door vaccinaties te vermijden, en in plaats daarvan te vertrouwen op bewezen vormen van behandeling om ernstige klinische Covid-19 aan te pakken.’

‘De collectieve bevindingen die hierboven zijn besproken laten duidelijk zien dat de voordelen van vaccinatie zeer bedenkelijk zijn. In contrast is de schade die de vaccins veroorzaken zeer goed bewezen, met meer dan 15.000 vaccinatiedoden in de EU database (EudraVigilance), en meer dan 7000 in Groot Brittannië en de VS.’ (1)

De laatste cijfers – waar historisch volgens experts minimaal één 0 achter gezet moet worden – laten echter een explosie van het aantal vaccinatiedoden zien: 17.503 doden in de EU, 50% van de 1,7 miljoen met bijwerkingen ernstig ziek. In Amerika zijn al bijna 11.000 mensen gestorven. Het aantal ernstige zieken en gehandicapten is daar tot ver boven de 48.000 gestegen. We meldden afgelopen week al even kort dat er volgens drie klokkenluiders bij de Amerikaanse instanties (FDA en/of CDC) in werkelijkheid al 50.000 vaccindoden zouden zijn gevallen.

 

Xander

(1) Principia-Scientific

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *