Hongarije dreigt absurd en verwoestend communistisch klimaatplan EU te blokkeren – Xandernieuws


Jammer maar helaas: de ‘transitie’
naar E-auto’s is regelrecht volksbedrog, kost immens veel geld en
energie, en put alle natuurlijke hulpbronnen in zeer korte tijd
volledig uit. (Afbeelding: (4)).

—————————————————————————————————————————————–

Frans Timmermans’ Green Deal maakt einde aan vrij privé autovervoer van Europese burgers – Nationaal Lab in Chicago komt met ontnuchterende conclusie: Elektrische auto’s genereren veel meer CO2 uitstoot dan gewone auto’s – Wereld heeft bij lange na niet genoeg hulpbronnen voor de ‘transitie’

—————————————————————————————————————————————–

Eergisteren heeft de EU zijn nieuwe klimaatplannen gepresenteerd. Die zijn zó extreem en absurd, dat de Brusselse klimaatpaus Frans Timmermans toegaf dat het ‘verdomd moeilijk’ voor de burgers zal worden. De komende jaren worden we namelijk in een klimaatdictatuur geperst die een einde zal maken aan onze betaalbare energie, aan onze voedsel/bestaanszekerheid en aan ons privé vervoer – precies zoals in de Sovjet Unie het geval was, en waar het EU-apparaat in Brussel een naadloze kopie van is. Timmermans maakt met zijn waanzinnige ‘Groene Deal’ de aloude bijnaam van zijn partij – de PvdA : Partij van de Armoede – meer dan waar. Ons wordt feitelijk bittere armoede en een ellendig bestaan beloofd, en dat enkel om een niet bestaand antropogeen klimaatprobleem te bestrijden. Hongarije is zoals wel vaker een luis in de pels van de Brusselse communisten, en dreigt het plan te blokkeren.

In 2030 moet de hele industrie van Europa de CO2 emissies ten opzichte van 1990 met 55% hebben verminderd, en dat terwijl de groei van de economie en werkgelegenheid nu al flink achterblijft vanwege de torenhoge energieprijzen die worden veroorzaakt door klimaatbelastingen en monstrueuze subsidies voor ‘duurzame’ energie. Er komen echter nòg hogere belastingen op energie (zoals op ‘vuile’ verwarming). Verder worden in 2035 alle nieuwe benzine- en diesel auto’s verboden. De luchtvaartindustrie wordt gedwongen minder uit te stoten en meer te betalen. 30% van alle EU-uitgaven gaat naar ‘groene projecten’.

‘We gaan heel veel van onze burgers vragen’

‘Niets van wat we vandaag hebben gepresenteerd zal makkelijk worden,’ waarschuwde Timmermans. ‘Het zal verdomd moeilijk worden. We gaan heel veel van onze burgers vragen*. We gaan heel veel van onze industrie vragen, maar voor een goede zaak. Wij doen het om de mensheid een kans op overleven te geven.’

* In realiteit wordt ons nooit iets gevraagd. We hebben geen enkele echte inspraak, en daarom zou er moeten staan ‘Wij gaan heel veel van onze burgers eisen‘.

Vertel deze klinkklare nonsens maar eens tegen China, dat nog steeds meer nieuwe kolencentrales gaat bijbouwen dan er in de hele EU staan, en enkel lippendienst bewijst aan ‘Parijs’, de ‘Groene Deal’ en de ‘Great Reset’. ALS het Europa al lukt om de CO2 emissies naar nul te krijgen, en in dat proces onze samenleving automatisch terug te werpen naar de Middeleeuwen, dan zal dat nog geen deukje in een pakje boter slaan, omdat het een onmeetbaar klein effect zal hebben op de wereldwijde CO2 uitstoot.

Green Deal gaat niet over klimaat, maar totalitaire controle

Timmermans ‘kans’ is dan ook louter het zoveelste staaltje schaamteloze propaganda. Zijn radicale plannen zullen niets veranderen aan ‘klimaatverandering’, omdat dit niet wordt veroorzaakt door een paar promille menselijke CO2 uitstoot – het CO2 niveau in de atmosfeer is juist nog steeds gevaarlijk laag -, maar door factoren waar we geen enkele invloed op hebben: het nieuwe Zonne minimum, in combinatie met het steeds zwakker wordende magnetische veld van de aarde.

De ‘Groene Deal’ heeft dan ook helemaal niets met het klimaat te maken, maar alles met totalitaire controle, het geven van de absolute macht over alle aspecten van ons leven aan een klein clubje ongekozen marxistische technocraten, die zichzelf net als de oude Sovjet leiders ongetwijfeld zullen uitzonderen van het onvermijdelijke einde aan vrij reizen, goedkoop vervoer, warme (en in een hete zomer juist koele) woningen, stabiele energie (energie gaat op rantsoen, zoals Duitsland nu al serieus overweegt) betaalbare boodschappen, fatsoenlijke inkomens, kortom: aan ALLE vormen van vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking.

Timmermans heeft namens de EU wat mij betreft hiermee de frontale oorlog verklaard aan het welzijn en de welvaart van iedere Europese burger. en daarmee aan onze hele toekomst. Brussel is een verwoestende misantropische machine geworden die alles wil afbreken wat na de Tweede Wereldoorlog met veel inspanning is opgebouwd.

Hongarije: ‘Methodes van Europese Commissie onhoudbaar en onacceptabel’

De regering van de Hongaarse premier Viktor Orban, toch al gehaat in Brussel vanwege een recente wet die kinderen beter gaat beschermen tegen pornografie, vroege seksualisering, genderdysforie en pedofilie, is zoals wel vaker het spreekwoordelijke lichtje in de Europese duisternis, en dreigt het plan te blokkeren.

‘De methodes die de Europese Commissie kiest zijn onhoudbaar en onacceptabel, omdat het leidt tot belastingen op vastgoed en auto’s, in plaats van dat de vervuilers betalen,’ reageerde minister Gergely Gulyas. ‘Dit zou tevens de resultaten van de kostenverlagingen van nutsbedrijven (energie en water) verwoesten. Dit voorstel is in zijn huidige vorm daarom onacceptabel voor Hongarije. Omdat unanimiteit is vereist, kan de EU dit voorstel niet uitvoeren.’

Hogere prijzen ondermijnen investeringen

Verzet zal er ook van China komen, dat hard op weg is om de Verenigde Staten in te halen als grootste economie ter wereld. De EU wil de import uit landen met minder strenge klimaatregels namelijk extra gaan belasten, en probeert daarmee andere overheden te dwingen dezelfde extremistische maatregelen te nemen. Bovendien ‘zal de implementatie wel eens een logistieke nachtmerrie’ kunnen worden, reageerde James Whiteside, topman bij Wood Mackenzie Energy Research & Consultancy.

De CO2 prijzen in het ETS (Europese emissiehandel systeem) stegen na afgelopen woensdag onmiddellijk naar een record. De industrie zal deze prijzen zonder twijfel gaan doorberekenen aan de consumenten. Oost Europese landen klagen nu al dat de stijgende kosten hun investeringen in ‘schone’ technologieën juist ondermijnen.

Volgens Simone Tagliapietra (European Council on Foreign Relations expert) is Timmermans’ plan ‘nog maar een eerste stap. We zullen de komende twee tot drie jaar heel veel frictie en spanning zien. Europa wordt een wereldlaboratorium voor diepe decarbonisering. De wereld zal de gelegenheid krijgen om te zien hoe je klimaatdoelen bereikt.’

Eurointelligence noemt plan ‘schertsvertoning en zinsbegoocheling die niet gaat werken’

Als de dictatuur in Brussel één ding heeft laten zien is dat het zijn plannen, hoe schadelijk die ook voor de burgers zijn en hoeveel protest er ook tegen komt, er altijd onverkort doordrukt, zelfs als van meet af aan duidelijk is dat die plannen totaal zullen falen. Timmermans’ ‘Groene Deal’ zal de rijken nog rijker maken en de machtigen nog machtiger, terwijl het gewone volk sterk verarmd, volledig afhankelijk en extreem kwetsbaar wordt gemaakt, en geen enkele persoonlijke vrijheid en welvaart meer zal hebben. (1)

Op Eurointelligence wordt dan ook de vloer aangeveegd met deze ‘deal’, die dat overigens helemaal niet is, maar een opgelegd wurgend dictaat. ‘Deze schertsvertoning zal ook politiek niet gaan werken. Als de leugenachtigheid van het EU-klimaatbeleid duidelijk wordt, zal het (politieke) centrum niet alleen de slachtoffers van de economische crisis verliezen, maar ook een hele generatie jonge kiezers. Dat krijg je met zinsbegoochelingen: als de mist optrekt, kun je weer helder zien.’

India: CO2 neutraal in 2050 of 2060 is ‘luchtkasteel’

Kritiek komt er ook van India, de op drie na grootste veroorzaker van CO2 uitstoot. Bij de voorbereidende ontmoeting van 197 landen op de VN klimaatconferentie in Glasgow in november 2021 noemde de Indiase minister van Energie een ‘CO2 neutrale’ economie in 2050 of 2060 ‘een luchtkasteel… Er zijn 800 miljoen mensen zonder elektriciteit. Je kunt niet tegen hen zeggen dat ze naar nul emissies moeten. Zij hebben het recht zich te ontwikkelen; ze willen wolkenkrabbers bouwen en een hogere levensstandaard. Dat kun je niet stoppen.’ (2)

China kwam bij deze pre-summit niet eens opdagen. Zonder China zijn alle klimaatdoelen sowieso volslagen zinloos en ronduit suïcidaal. Maar zelfs mèt China volledig aan boord zal een CO2 neutrale wereld niets veranderen aan ‘klimaatverandering’, maar het leven voor miljarden mensen – althans, degenen die de komende 10 jaar overleven – ondertussen wel tot een ware hel maken.

E-auto’s stoten veel meer CO2 uit als accuproductie erin wordt verwerkt

U zegt: maar straks rijden we toch allemaal elektrisch, en dat is toch goed voor het klimaat? De even nuchtere als harde feiten schetsen een heel ander plaatje. Zo heeft persbureau Reuters een emissies analyse gepubliceerd die is ontwikkeld op de modellen van het Argonne National Laboratory in Chicago. De conclusie is bijzonder ontnuchterend: als de productie en verwerking van accu’s erin wordt verwerkt, dan moet een elektrische auto zoals de Tesla Model 3 bijna 22.000 kilometer MEER rijden dan gewone auto’s om minder milieuschade aan te richten.

Researcher Damnie Ernst (Universiteit van Luik) kwam in 2019 op nog veel hogere cijfers uit, en berekende dat een doorsnee E-auto (EV) bijna 700.000 kilometer moet rijden om minder CO2 uit te stoten dan een vergelijkbare benzine-, gas- of diesel auto. Het kost namelijk verschrikkelijk veel energie om een accu te maken.

Dan hebben we het maar niet over de 20 ton water die minimaal nodig is om het vuur te blussen van een E-auto die na een botsing of ander bizar ongeluk dat zo typerend is voor Tesla’s in brand is gevlogen. Research wijst zelfs uit dat tot 75 ton water nodig is om een brandende accu te doven. Ter vergelijk: voor een gewone benzine auto is dat slechts 3 ton. Daarnaast zijn e-autowrakken te gevaarlijk en giftig voor het milieu om te kunnen slopen.

Wereld heeft bij lange na niet genoeg hulpbronnen voor ‘transitie’

Professor Richard Herrington (National History Museum hoofd afdeling Earth Sciences) wees onlangs in een brief aan het Britse comité Klimaatverandering dat er gigantische hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen nodig zijn om de ‘transitie’ uit te voeren. Zo moet de elektriciteitsproductie met 20% omhoog. Om alleen al het Britse wagenpark elektrisch te maken, moet de wereldwijde kobalt productie bijna worden verdubbeld, is bijna de hele wereldproductie van neodymium nodig, driekwart van de wereld lithiumproductie en minstens de helft van de wereldwijde koperproductie. (3)

Let wel: alleen voor het Britse wagenpark. Dat betekent dat er in de verste verte niet genoeg hulpbronnen zijn om zelfs maar een fractie van het huidige wagenpark in de wereld te vervangen door ‘elektrisch’.

De EU beseft daarom heel goed dat de ‘transitie’ een definitief einde zal maken aan al het private auto bezit, en daarmee aan vrij vervoer. Autorijden mag straks dan helemaal elektrisch zijn, maar zal net als in de communistische paradijzen van de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea zijn voorbehouden aan de ‘happy few’, de spreekwoordelijke 1%.

Green Deal veroorzaakt economische en maatschappelijke ondergang van Europa

Uitvoeren van zelfs maar een kwart van de ‘Groene Deal’ betekent de absolute economische en daardoor ook maatschappelijke ondergang van Europa, waarschijnlijk al ver vóór 2030. Zelfs de Deutsche Bank waarschuwde begin dit jaar voor een ‘mega crisis, een eco-dictatuur en een groot verlies van welvaart’ als Timmermans in ook maar iets zijn zin krijgt.

Als hun toekomst, en die van hun kinderen, hun ook maar enigszins lief is, dan komen Europeanen massaal in opstand hiertegen, en zien ze eindelijk onder ogen dat ‘Brussel’ een antidemocratische volksvijandige moloch is die ons hele continent naar de afgrond drijft, en daarom dringend totaal grondig of volledig ontmanteld moet worden.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Mish Talk
(3) Zero Hedge
(4) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Francis Flinch ,Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Zie ook o.a.:

10-07: Global Cooling: Grootste toename sneeuw en ijs op Groenland ooit; zeldzame zovervorst in delen VS
30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart
04-01: Global Cooling: Wereldwijde kou en sneeuw records, maar Bill Gates wil zonlicht dimmen

2020:

13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
08-12: Duizenden jaren oude klimaatcyclus en zonne activiteit markeert begin nieuwe IJstijd
18-10: Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat
31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
03-07: Energietransitie: ‘Nederland wordt één groot industriepark vol windmolens en zonnepanelen’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ Sven Hulleman: ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
16-06: Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren, veranderen en controleren’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

2019:

22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
15-11: Verongelukte e-auto’s te gevaarlijk en giftig voor milieu om te kunnen slopen (/ Bestuurder Tesla crash Oostenrijk; ‘Waag nooit meer mijn leven door in zo’n rijdende tijdbom te stappen’)
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
15-07: TU professor: Elektrische auto’s zijn grote zwendel en extreem belastend voor milieu (/ Aarde heeft veel te weinig zeldzame metalen voor massale omschakeling op e-auto’s)
22-04: Duitse universitaire studie: elektrische auto’s veel slechter voor klimaat dan diesels
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *