Massa protesten in Griekenland en Frankrijk tegen vaccindictatuur; Spaans hooggerechtshof wijst lockdowns af – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

Demonstraties niet genoeg; alleen als mensen massaal een vreedzaam NEE laten horen en niet langer meewerken, kan deze communistische machtsgreep nog worden gestopt

—————————————————————————————————————————————–

Het Spaanse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de Covid-19 lockdowns ongrondwettelijk waren. De rechtszaak was aangespannen door de rechtse vrijheidspartij Vox (zeg maar het Spaanse FvD). De rechters oordeelden dat het beperken van de bewegingsvrijheid en andere basisrechten door de regering geen grondwettelijke basis had. Hierdoor kan de overheid nu worden aangeklaagd voor de extreem schadelijke gevolgen voor de economie en samenleving (1). Ondertussen zijn in Frankrijk en Griekenland (foto) de eerste massa demonstraties geweest tegen de aangekondigde fascistische vaccin-dictatuur.

‘Handen af van onze kinderen!’ en ‘Wij zeggen nee tegen vaccin vergif!’ waren veelgehoorde en gelezen slogans van de duizenden demonstranten in Athene en Thessaloniki tegen de door de premier aangekondigde verplichte vaccinaties, die er in eerste instantie voor medisch personeel komen, maar in een later stadium hoogstwaarschijnlijk voor de hele bevolking. De staat voert nu officieel een fascistische dictatuur in waarin de ‘foute’ mensen, de ongevaccineerden, worden gediscrimineerd en de toegang tot grote delen van het publieke leven wordt ontzegd.

In Frankrijk is het niet anders. De Franse president Macron kondigde letterlijk aan dat vaccinaties op zeker moment voor iedereen verplicht zullen worden, en ongevaccineerden zelfs niet meer in winkels zullen mogen komen. In tal van steden gingen duizenden de straten op om te protesteren. In Parijs werd traangas ingezet, omdat de demonstraties zoals gebruikelijk door kleine groepjes werden aangegrepen om rellen te schoppen en vernielingen aan te richten. (2)

Eerder waren er in Londen opnieuw enorme demonstraties tegen het corona-lockdown beleid van de regering, maar ook die werden door de Westerse mainstream media genegeerd.

Demonstraties zijn niet genoeg

De snelheid en massaliteit van de demonstraties is een positief signaal, maar het is niet genoeg. Als al die mensen weer naar huis gaan en netjes met alle dictatoriale maatregelen blijven meewerken, zal er niets veranderen.

Het enige wat de koers naar de allerhardste fascistische (klimaat-vaccin) dictatuur die deze planeet ooit heeft gekend nog kan stoppen is massale bewustwording, niet alleen wat betreft informatie, maar vooral als een geestelijk-spiritueel ontwaken voor de finale aanval die de duisternis met behulp van bijna alle systeempolitici en -instituten heeft ingezet op het voortbestaan van de mensheid zelf.

Dat ontwaken wordt idealiter als eerste zichtbaar zodra werknemers, werkgevers, medici, wetenschappers, ambtenaren, politie en alle andere burgers massaal een vreedzaam NEE laten klinken door simpelweg weer normaal te gaan leven en alle onzinnige overheidsmaatregelen te negeren. Dan zal het snel gebeurd zijn met de angstplandemie aandrijvers in Den Haag en al die andere regeringssteden waar het laatste restje vrijheid definitief de nek wordt omgedraaid.

Een ECHTE reset

Dan kan wellicht eindelijk begonnen worden met een echte ‘reset’, die in vrijwel alles het exacte tegenbeeld dient te zijn van de communistische ‘Great Reset’ van het WEF (in het kader van VN Agenda-2030) waar ook onze overheid zich aan gecommitteerd heeft. Dan komt er een systeem met decentralisatie in plaats van centralisatie, een systeem met de nadruk op de vrijheid en ontplooiing van het individu, in plaats van de afgedwongen fake ‘eenheid’ van ‘het collectief’, die door een klein clubje machthebbers met grote dwang 24/7/365 zal worden gecontroleerd en aangestuurd, en waarin alle ‘weigeraars’ en ‘dissidenten’ op wat voor wijze dan ook zullen worden verwijderd en geëlimineerd.

Dan wordt de schier oneindige macht van de grote Big Pharma, Big Banks, Big Tech, Big Politics, Big Media en Big Military conglomeraties eindelijk gebroken. Dan komt er een echte democratie waarin burgers het laatste woord krijgen over hun leven en toekomst, geven media eindelijk ruimte voor alle visies en meningen, en worden overheden dienaren van het volk, in plaats van andersom. Dan komt er èchte diversiteit, en worden mensen niet langer in groepjes, etniciteiten, huidskleuren, seksuele voorkeuren, medische toestanden e.d. verdeeld en tegen elkaar opgezet om elkaar te gaan haten en uitsluiten.

Het respect voor het basis mensenrecht op zelfbeschikking en de integriteit van het eigen lichaam en de gezondheid keert weer terug (als dat er al ooit geweest is, wat gezien de geschiedenis twijfelachtig is), en daarmee ook het respect voor de wil en wens van volken om hun eigen cultuur en toekomst in te richten, en hun eigen grenzen (zowel cultureel als maatschappelijk en fysiek) te hanteren. Geen grensoverschrijdend totalitair technocratisch wereldrijk, maar een lappendeken van kleine en unieke landjes en regio’s met hun eigen, gezond gemaakte mini-economieën die zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. Dat gebeurt dan op strikt vrijwillige basis, en enkel met de hoogst noodzakelijke afspraken die nodig zijn om elkaar te laten functioneren.

Vrijheid, in plaats van systeem dat is aangetast door morele kanker

Alleen een samenleving waarin op alle vlakken echte VRIJHEID centraal staat, wat mensen stimuleert om te ontwikkelen, te denken, te leven, te dromen en elkaar lief te hebben zonder dat je per se precies dezelfde ideeën en overtuigingen hoeft te hebben, heeft naar mijn overtuiging een toekomst. Het zal zeker niet meteen perfect zijn, maar het huidige systeem, dat tot op het bot is aangetast door de morele kanker van perverse geldzucht, ongebreidelde machtswellust en mensverachtende controledwang, waarmee iedere persoon wordt gereduceerd tot niets meer dan een te modificeren product dat niets meer over zichzelf mag besluiten, loopt sowieso op zijn einde.

Dat door-en-door corrupte systeem voert in zijn doodsstrijd nog wel een ongekende machtsgreep op wereldschaal uit om zoveel mogelijk mensen en volken te onderwerpen, en in dat proces alles en iedereen met zich mee naar de absolute ondergang te trekken. De keus is nog steeds aan ons of we dat laten gebeuren.

 

Xander

(1) Summit News
(2) Summit News

Zie ook o.a.:

13-07: Injecties of de hongerdood? Griekenland volgt Frankrijk met invoering misdadige vaccindictatuur

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *