Neem geen overhaast besluit! – CommonSenseTV


Dringend beroep!

Huisarts Bart van Tienen in EenVandaag

In de uitzending van 29 juni 2021 besteedde EenVandaag aandacht aan het advies van de Gezondheidsraad. EenVandaag laat daarbij voorstander, kinderarts Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), en tegenstander, huisarts Bart van Tienen die aangesloten is bij het Artsen Collectief, aan het woord.

Nieuwe varianten maken mensen niet zieker

In de studio gaat Károly Illy live in op de zorgen van Van Tienen, die ook namens het Artsen Collectief spreekt. Illy noemt als motivatie om kinderen wel te vaccineren de zogeheten Deltavariant die in opkomst is. Volgens hem gaat deze variant ervoor zorgen dat er na de zomer een volgende golf komt. ‘RIVM-modellen tonen dat aan’, aldus Illy. Als we tieners vaccineren krijgen we volgens de kinderarts en OMT-lid ‘minder ziekenhuisopnames, misschien minder IC-opnames en kunnen besmettingen worden verminderd’.
Van nature is het zo dat coronavirussen door mutaties veranderen naar varianten die zich makkelijker verspreiden, maar die minder dodelijk zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen zieker worden of eerder doodgaan door infectie met de Deltavariant. Dat een nieuwe variant zich sneller lijkt te verspreiden, betekent niet dat deze mensen ook zieker maakt. Tijdens een epidemie wordt een virus steeds meer endemisch, dat wil zeggen dat het zich aanpast aan zijn gastheer of -vrouw en juist minder ziekmakend wordt. Uiteindelijk wordt het een normaal onderdeel van onze microbiologische omgeving. Dit is algemeen bekend bij dit soort virussen en iemand met medisch gezond verstand hoort dit te weten.

Onjuiste inschattingen RIVM-modellen

Zoals er nu voortdurend gesproken wordt over de Deltavariant, zo waren er afgelopen winter ook de Britse, de Indiase en de Braziliaanse variant. In de geschetste RIVM-modellen leek de Britse variant een enorm aandeel te gaan krijgen en een stuk dodelijker te zijn. Op die inschatting werd in Nederland ook de avondklokmaatregel ingevoerd. Inschattingen van het RIVM bleken onjuist.

Het Artsen Collectief benadrukt dat we niet moeten kijken naar het aantal ‘positief getesten’ en/of besmettingen, maar naar het aantal mensen dat wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daarbij, alle risicogroepen – dus de mensen die het meeste kans hebben op ziekenhuisopname – zijn al gevaccineerd.

Druk op de zorg

Zal er in het najaar weer druk op de ziekenhuizen komen te staan? Ja, dat denken wij zeker wel. Maar dat heeft te maken met het feit dat de zorgvraag steeds hoger wordt en de overheid niets doet om dit -al jaren spelende- probleem aan te pakken. Daarbij is er iedere winter een piek in ziekenhuisopnames en wordt de zorg op de proef gesteld. Waarom zouden we gezonde kinderen moeten vaccineren (met alle bijbehorende risico’s) om de capaciteitsproblemen in de zorg op te lossen?

Volgens ons moet de conclusie zijn dat het dreigen met de “gevaren” van nieuwe virusvarianten door OMT, RIVM, WHO en anderen ongefundeerd en onverantwoord is en per direct moet stoppen. Het zorgcapaciteitsprobleem moet worden aangepakt.

Recent rapport toont waarschijnlijk verband mRNA-vaccinatie en hartziekte aan

Illy stelt ook dat ‘ernstige bijwerkingen meevallen’ en hij claimt dat ‘het Artsen Collectief haar feiten baseert op verouderd onderzoek’. Dit weerspreken wij ten zeerste.

Wij, en ook huisarts Bart van Tienen, refereren aan het recente rapport van CDC met de gemelde bijwerkingen in VAERS, de Amerikaanse RIVM/Lareb, d.d. 23 juni 2021. Volgens de CDC is er ‘een waarschijnlijk verband’ tussen de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) en myocarditis/pericarditis (hartziekten) bij tieners en jongvolwassenen. Myocarditis is een zeer ernstige bijwerking. Hier wordt luchtig over gedaan, maar dat is onterecht. Volgens het rapport van CDC hebben vooral jongens een verhoogd risico. En ja: deze bijwerkingen treden ook op in de groep 12 tot 17 jaar. Voor jongens van deze leeftijd waren op 11 juni jl. zo’n 66 meldingen gedaan per miljoen doses van het tweede Pfizer- of Modernavaccin. Dat is één geval per vijftienduizend tweede prikken. Verontrustend en dus wel degelijk urgent nieuws. Zo heeft een grote groep artsen uit Israël vanwege het optreden van deze bijwerkingen de overheid opgeroepen om de vaccinaties te stoppen bij jongeren.

OMT maakt ernstige fout

Illy claimt dat de vaccins inmiddels aan miljoenen kinderen over de hele wereld zijn verstrekt en het vaccin en bijwerkingen daarmee goed onderzocht zouden zijn. Dat is een onjuist statement. Aan deze miljoenen gevaccineerde kinderen zit namelijk geen onderzoek gekoppeld en registratie van eventuele bijwerkingen bij gevaccineerde kinderen (en volwassenen) is zeer onder de maat. Hier maakt hij als OMT-lid een zeer ernstige fout.

Ook benadrukken wij nogmaals dat er mogelijk meer ‘verrassingen’ in de nabije toekomst in het verschiet liggen. De Amerikaanse arts-onderzoeker Robert Malone – nota bene een van de uitvinders van de mRNA-vaccintechniek – is er niet gerust op.
Het Artsen Collectief blijft daarom bij haar standpunt ‘vaccineer geen gezonde tieners’, meer onderzoek is nodig!

Kijk hier de hele uitzending van Een Vandaag met Bart van Tienen terug.

Neem geen overhaast besluit!

Wij werken aan een speciale brochure voor jongeren over vaccinatie!
Wacht rustig op deze brochure voordat je een besluit neemt over wel of niet vaccineren. Want we weten het allemaal: haastige spoed is zelden goed.

En verder

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *