Facebook ontsnapt aan het hangen


De laatste juridische uitspraak voorspelt slecht voor degenen die Big Tech willen opbreken.

De wereld is de afgelopen 200 jaar radicaal veranderd. Tegelijkertijd hebben enkele van de meest kritieke instellingen in de machtigste landen de verandering niet opgemerkt of zijn ze zo toegewijd aan een archaïsch wereldbeeld dat ze zich niet langer kunnen aanpassen aan omstandigheden die ze weigeren te begrijpen. Ze lijken te hopen dat de nare droom snel zal verdwijnen en dat de overvloed aan prachtige consumentenproducten, binnen 24 uur geleverd door Amazon, ons voldoende zal afleiden.

In een juridische uitspraak die de strijd zal terugdraaien om enige orde in de wereld te herstellen van wat het verdient om antisociale media te worden genoemd, meldt The New York Times dat een federale rechter “maandag antitrustrechtszaken verwierp die tegen het bedrijf waren aangespannen door de Federal Trade Commissie en meer dan 40 staten.” The Times citeert de bewering van de rechter dat “‘monopoliemacht’ een kunstterm is onder de federale wetgeving met een precieze economische betekenis.” Het blijkt dat het herkennen van hoe een monopolie eruitziet, voelt en handelt geen kwestie is van menselijke perceptie, maar van juridische ‘kunst’. 

De definitie van de Daily Devil’s Dictionary van vandaag:

Economische betekenis:

Voor ruimdenkende mensen het effect op overleving en welzijn van mensen die als producent of consument deelnemen aan een economisch georganiseerd systeem. Voor bekrompen mensen, waaronder rechters, beslissingen die van invloed zijn op de prijs die een klant betaalt.

Contextuele opmerking

The Times citeert senator Richard Blumenthal van Connecticut, die de conclusie van de rechtbank weerspreekt dat het “onder onze huidige antitrustwetten niet duidelijk is dat Facebook een monopolie heeft op online netwerken”. Hij noemt het “een verbijsterende bewering gezien de stevige greep van Facebook op consumenten, hun gegevens en de markt voor sociale media.” De rechter redeneerde zo eng mogelijk dat, omdat de toegang tot Facebook gratis is, de criteria voor monopolies niet relevant waren. Economische betekenis wordt volgens de rechter bepaald door het onmiddellijke effect van een handeling op iemands portemonnee. Het was hem niet opgevallen dat de methoden van Facebook die van een vampier zijn, die het bloed uit hun slachtoffers zuigen in plaats van hen een vergoeding te vragen.

Sommige commentatoren en wetgevers suggereren dat het tijd is om een ​​serieuze antitrusthervorming door te voeren in plaats van te rekenen op de rechtbanken om hun criteria te herzien. Het is aan het Congres om “aanvullende instrumenten en middelen te verstrekken aan onze antitrusthandhavers om achter Big Tech-bedrijven aan te gaan die zich bezighouden met concurrentieverstorend gedrag.” Maar zelfs die formulering, waarin de nadruk wordt gelegd op eerlijke concurrentie, kan misleidend zijn. Zou Tokio veiliger zijn als Godzilla een concurrent had? Het diepere probleem is de licentie die Big Tech nu heeft om de gegevens van zijn gebruikers vast te leggen, te bezitten, te gebruiken en te verkopen. Zelfs als Facebook geloofwaardige concurrenten had, zou elk van die bedrijven gewoon concurreren in hun diefstal. Het probleem zit in het DNA van Big Tech.

The Times benadrukt dat “de uitspraak de noodzaak onderstreepte voor het Congres om de wetten die marktconcentratie controleren, bij te werken.” Maar dat klinkt naïef. Verwachten dat het Congres iets zou updaten of simpelweg erkennen dat de wereld is veranderd sinds het einde van de 18e eeuw, is een onmogelijke taak geworden. Tegen zijn eigen bewering in, wijst het artikel er terecht op dat “er geen garantie is dat de twee partijen het eens kunnen worden over de details.” 

Dankzij de medeplichtigheid van de twee regerende partijen heeft het Congres een punt bereikt waarop het alle andere details dan de wetgeving inzake varkensvleesvaten kan negeren . In plaats daarvan volgt het voor echte kwesties die het welzijn van de mensen en de toekomst van de democratie betreffen, liever wat het aanhaalt als algemene principes of universele waarheden. Deze weerspiegelen meestal een heersende ideologie van kapitalistisch militarisme en imperiale privileges. Sommige zijn in directe tegenspraak met de Grondwet. Anderen in de lijst verzetten zich tegen het idee van democratie.

Hier zijn de leidende principes, die vrijwel zeker de goedkeuring zullen krijgen van de meerderheid in het Congres:

  • Alle defensie-uitgaven zijn noodzakelijk en goed, want het leger is een kracht voor het goede in de wereld
  • Alle oorlogshandelingen in vreemde landen zijn gerechtvaardigd, zelfs als ze niet door het Congres zijn opgelegd
  • Alles wat de pijlers van de aandelenmarkt en de winstgevendheid van bedrijven bedreigt, is slecht
  • Degenen die politieke campagnes ondersteunen met donaties zijn actieve deelnemers aan de democratie en wijze raadgevers
  • Concurrentie dient om de meest verdienstelijke te selecteren, die daarom elke macht verdienen die ze uiteindelijk gebruiken
  • Het straffen van sterke concurrenten is een slecht voorbeeld voor andere toekomstige donoren
  • Rijke bedrijven moeten worden vertroeteld omdat ze duizenden laagbetaalde banen genereren, waardoor de werkgelegenheidscijfers stijgen

Het bedrijf van Mark Zuckerberg is zich terdege bewust van deze principes. In zijn verdediging in de rechtszaal stelt het: “We concurreren elke dag op een eerlijke manier om de tijd en aandacht van mensen te verdienen en zullen geweldige producten blijven leveren voor de mensen en bedrijven die onze diensten gebruiken.”

In april voorspelde Michael Hirsch van Foreign Policy wat we nu zien. Hij legde uit dat “antitrustzaken zich glazig verplaatsen, en federale rechters uiterst voorzichtig zijn met het bestraffen van gedrag dat als concurrentieverstorend wordt beschouwd… Bovendien wordt elke zaak nu geconfronteerd met het vooruitzicht te worden onderdrukt door een zeer conservatief Hooggerechtshof.” Onze beschaving is nog steeds op zoek naar economische betekenis. Het kan nog even duren om het te vinden.

Historische opmerking

In een deze week gepubliceerd essay wijst de Griekse voormalige minister van Financiën en Europese politieke activist, Yanis Varoufakis, erop dat “het kapitalisme sinds het einde van de negentiende eeuw minstens twee keer extreme make-overs heeft ondergaan”. Hij beschrijft de eerste transformatie als de verschuiving van concurrentie – “Adam Smith’s bakker, brouwer en slager” – naar oligopolie. Hij dateert het begin van de tweede shift naar 1971 en het einde van Bretton Woods, toen de Amerikaanse president Richard Nixon de dollar loskoppelde van de goudprijs. Het dereguleringsbeleid dat de volgende drie decennia volgde, markeerde de periode waarin “oligopolistisch kapitalisme veranderde in gefinancialiseerd kapitalisme”.

Toen, in 2008, veranderde het weer. Toen de private-bankingsector op spectaculaire wijze faalde, ontstond er een nieuwe wereldeconomie die nu “wordt aangedreven door de constante generatie van centralebankgeld, niet door private winst”. De banken zelf staan ​​niet meer centraal. Zij zijn de noodzakelijke tussenpersonen en de directe begunstigden van het staatssocialisme, aangezien de centrale banken van de wereld geld naar hen doorsluizen, geld dat ze vervolgens kunnen verdelen onder de elite die verschillende sectoren van de economie controleert in een grotendeels monopolistische geest. Ze hamsteren rijkdom door het geld te gebruiken om aandelen terug te kopen, waardoor ze hun eigen activa opblazen en hun macht over hun invloedszones versterken.

Varoufakis noemt deze nieuwe economische orde ‘techno-feodalisme’. In een interview met Now Then magazine legt hij uit hoe techno-feodalisme simpelweg het kapitalisme heeft vervangen. “Amazon is geen markt; het is een leengoed,’ zegt hij. “En het is een koninkrijk dat verbonden is met andere koninkrijkjes, zoals Facebook, via de clouddiensten van Amazon, die veel groter en groter zijn dan Amazon.com. Het is als een veel meer technologisch geavanceerde vorm van feodalisme.”

Mark Zuckerberg en Jeff Bezos opereren als feodale heren die heersen over gebieden die nu de hele wereld omspannen, maar domeinen vormen met strikte grenzen. De grenzen worden bepaald door de gepatenteerde technologische omgeving die hun onderdanen binnen opgesloten houdt, waardoor een onzichtbare band van loyaliteit ontstaat waarin gebruikers lijfeigenen worden.

Maar deze nieuwe aristocratie is nog machtiger dan een typische feodale heer. De technobaronnen hebben nu directe toegang tot de schatkist van de koning, niet vanwege hun trouw aan de koning, maar omdat de koning (de staat) de regels heeft bepaald waarmee ze naar believen het geld kunnen opnemen dat ze nodig hebben. De koning is dus van hen afhankelijk en heeft niet de macht om ze in toom te houden. Zoals ProPublica’s recente onthullingen over systematische belastingontduiking door de rijken aantonen, belasten de feodale heren in feite de koning, die het volk belast.

Vanaf de 16 e eeuw, de bevolking begon in opstand tegen feodale regimes en hun gezag kantelen. Ze konden dat doen omdat autoriteit zich manifesteerde door middel van zichtbare symbolen. Het stond in openbare ruimtes voor iedereen te zien. Het nam de vorm aan van prachtige paleizen en imposante gevangenissen. De Bastille was zo’n krachtig symbool. Versailles was een andere. Maar techno-landgoederen en techno-rijken kunnen niet worden bestormd door mobs. De mensen kunnen hun leiders niet langer naar het schavot marcheren. Ze zijn afhankelijk van de wil van de koning en het oordeel van de rechtbanken om zich te verzetten tegen de misbruiken van de heersende aristocratie. Maar de koningen hebben niet langer de macht, terwijl de rechtbanken – zoals we zojuist hebben gezien – niet langer de wil hebben.

Comments

comments

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *