‘Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid’ – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

Regering Rutte vooraf door ministeriële ambtenaren gewaarschuwd voor ‘immense schade economie en welzijn, geen winst volksgezondheid’, maar zette beleid desondanks door

—————————————————————————————————————————————–

Jurist Jeroen Pols (Viruswaarheid) heeft de volgende belangwekkende verklaring gepubliceerd, die wij hier in zijn geheel overnemen: Kabinet koost bewust voor catastrofaal beleid. Ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwden het kabinet in maart vorig jaar voor de catastrofale gevolgen van de ‘intelligente lockdown’.

Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten eind maart concludeerde dat de indirecte schade aan de Nederlandse volksgezondheid zo zwaar was dat deze de directe gezondheidsschade van COVID-19 overschaduwde. 

Het kabinet verzweeg deze afwegingen tegenover het publiek. 

De kosten zijn zo buitenproportioneel hoog dat een afweging tussen economie en gezondheid overbodig is’, aldus het advies. 

Het ministerie voorzag als direct gevolg van de maatregelen een toename van de staatsschuld van 150 miljard en een krimp van het bruto binnenlands product van 40 miljard euro. 

Daarnaast verwachtte de analyse tientallen miljarden schade als gevolg van de uitgestelde reguliere gezondheidszorg en psychosociale kosten door een toename van eenzaamheid, angst- en stemmingsstoornissen en zelfmoorden. Het rapport adviseert om de capaciteit van de gezondheidszorg op te schalen en de economie open te houden.

Het kabinet koos desondanks voor een voortzetting van haar beleid. 

Zwakke gezondheid 

Uit het afgelopen week op basis van een WOB-verzoek van onder meer de Volkskrant vrijgegeven rapport volgt dat een gedeeltelijke voortduring van de maatregelen gedurende een jaar slechts een beperkte gezondheidswinst oplevert. 

De maatregelen zouden bij een volgens de ambtenaren waarschijnlijk veel te optimistische inschatting 25 duizend sterfgevallen voorkomen van patiënten met een zwakke gezondheid en een gemiddelde leeftijd van 82 jaar. 

De geraamde kosten per vermeden sterfgeval bedroegen bijna 10 miljoen euro terwijl daar een zeer beperkte levensverwachting tegenover stond. 

Sluipmoordenaar

De onderzoekers waarschuwen dat uitstel van reguliere zorg een ‘sluipmoordenaar’ kan zijn die potentieel meer levens raakt dan het coronavirus. Alleen al de toename van depressies en zelfmoorden zou duizenden mensenlevens kosten. 

Het rapport komt tot een inschatting van een verlies van 500 duizend gezonde levensjaren. Dit is volgens de analyse een flinke onderschatting omdat ook Nederlanders zonder psychische- of eenzaamheidsklachten een afname van hun kwaliteit van leven ervaren.

Staatsschuld

De ambtenaren wijzen erop dat een forse toename van de staatsschuld voor de komende jaren lagere overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid met zich meebrengen. Deze gevolgen laat het rapport in de kosten-batenanalyse buiten beschouwing. 

Geen winst

De analyse neemt als uitgangspunt dat 2% van de besmettingen tot ernstige klachten leidt. Hierdoor zouden bij een beleid zonder maatregelen door capaciteitsgebrek de helft van de geschatte vijftigduizend patiënten geen intensieve zorg ontvangen en overlijden. Achteraf blijkt deze inschatting veel te negatief. 

In zijn presentatie van afgelopen mei aan de Tweede Kamer verlaagde OMT-voorzitter Jaap van Dissel dit naar 0,35%. De ziekenhuizen behandelden uiteindelijk In een jaar tijd niet meer dan tienduizend patiënten op de intensive care. Tegenover de catastrofale gevolgen van het beleid staat daarmee waarschijnlijk geen gezondheidswinst. 

De voorlopige conclusie is dat het kabinet doelbewust en met instemming van het parlement, duizenden mensenlevens opoffert en de Nederlandse samenleving in de vernieling drijft terwijl daar geen winst voor de volksgezondheid tegenover staat.

Meer lezen:’

Download hier het volledige WOB verzoek

Viruswaarheid weekoverzicht op YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7nWaSxOZfk

 

Zie ook o.a.:

04-03: Wetenschappers over ‘de politieke economie van massa hysterie’ rond Covid-19
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’
16-02: Viruswaarheid wint rechtszaak tegen staat, maar avondklok blijft van kracht

2020:
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-vaccin dictatuur
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
18-10: ‘Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
20-09: Jurist Jeroen Pols legt uit dat het Nederlandse volk met de Spoedwet feitelijk vogelvrij wordt verklaard
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *