Europees Parlement verklaart abortus tot mensenrecht; critici veroordelen resolutie als ‘extreem’ – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

Europese Commissie van Bisschoppen: Ongeboren kind heeft mensenrecht op leven – Mens is in links/liberaal Europa niets meer dan een product geworden dat naar believen mag worden aangepast of verwijderd, zelfs prematuur

—————————————————————————————————————————————–

Het Europese Parlement heeft afgelopen donderdag met 378 stemmen voor, 255 tegen en 42 onthoudingen een resolutie aangenomen waarin abortus een ‘mensenrecht’ en ‘essentiële gezondheidszorg’ wordt genoemd. Critici wijzen erop dat deze tekst juist in strijd is met de internationale mensenrechten, en het ongeboren kind van al zijn rechten en bescherming berooft. Afgelopen week was er in de EU al veel protest tegen een Hongaarse wet waarmee kinderen tegen pornografie en pedofielen worden beschermd. Iedere beschaving of cultuur die zich op zeker moment tegen zichzelf keert – in dit geval zelfs zijn eigen nageslacht -, is gedoemd ten onder te gaan.

In de aangenomen resolutie, die er volgens het EP is gekomen omdat vanwege de toenemende ‘regressie van vrouwenrechten’ in de EU, wordt ‘het onthouden van abortus een vorm van gender-gebaseerd geweld’ genoemd. In dit kader wordt vooral Polen op de korrel genoemden, dat eugenetische abortussen (van bijvoorbeeld baby’s met het Down syndroom) heeft verboden.

De centristische EPP groep (waar het CDA en de CU toe behoren) en de conservatieve ECR Groep (met SGP en JA21, en de Hongaarse Fidesz partij van premier Orban) hadden nog vergeefs geprobeerd de resolutie (ook wel het ‘Matic Rapport’ genoemd) te stoppen. Een meerderheid van sociaaldemocraten, linksen/groenen en liberalen nam de omstreden tekst aan.

‘Een grote dag voor Europa en de hele progressieve wereld’

De Kroatische sociaaldemocratische politicus Perdrag Matic sprak van ‘een grote dag voor Europa en de hele progressieve wereld.’ Europa heeft volgens hem gekozen ‘om in de 21e eeuw te leven, en niet in de 17e.’ (2)

Het Parliamentary Network for Critical Issues (PNCI) in Washington noemt het rapport ‘extreem’ en ‘radicaal’, omdat in de tekst staat dat de lidstaten ‘alle barrières voor volledige toegang tot seksuele- en voortplantingsgezondheidszorg’ moeten opheffen. ‘Vertaling: EU landen moeten wetten die ongeboren kinderen en hun moeders tegen het geweld van abortus beschermen, intrekken,’ aldus de PNCI.

Het Matic Rapport is duidelijk sterk beïnvloed door radicale pro-abortus organisaties. Zo worden drie documenten van de Amerikaanse industriële aborteur Planned Parenthood genoemd, en tevens een zogenaamd ‘onderzoek’ van Open Democracy, dat probeert de activiteiten van pro-life groepen in Europa en pro-life zwangerschapscentra in Latijns Amerika in diskrediet te brengen. ‘Het doel is om pro-life organisaties uit te sluiten van het democratische debat,’ waarschuwt het European Centre for Law and Justice (ECLJ).

Europese bisschoppen commissie: Ongeboren kind heeft mensenrecht op leven

Verzet komt er ook van de Katholieke Kerk. De Europese Commissie van Bisschoppen (COMECE) vindt de tekst van de resolutie ‘veel te gemakkelijk. Het onafhankelijke recht van het kind op leven wordt niet meegewogen. Ook wordt over het hoofd gezien dat het ongeboren kind niet het bezit is van de ouders, maar juist in zijn weerloosheid enkel aan hen is toevertrouwd.’

De bisschoppen onderstrepen dat het ‘ongeboren kind een mensenrecht op leven heeft… Het is ethisch onhoudbaar om abortus tot essentiële gezondheidszorg te classificeren.’ Daarmee wordt ‘het ongeboren kind gedegradeerd.’ Tevens wijst de COMECE erop dat ‘er geen internationale mensenrechten zijn, noch enige ander internationaal verdrag bestaat dat voorziet in zo’n algemeen ‘mensenrecht op abortus’, of in een hiermee overeenkomende verplichting voor staten.’

Daarnaast doet de resolutie ‘het fundamentele recht op gewetensbezwaren’, en daarmee ook het recht om niet deel te nemen aan een dergelijke ‘moreel kwaadaardige actie als abortus’ teniet, zo vinden de katholieke leiders. (1) Resoluties van het Europese Parlement zijn weliswaar niet bindend, maar geven wel duidelijk de richting aan waar de meerderheid van de Europese politiek naartoe wil. Bovendien kunnen deze resoluties door afzonderlijke lidstaten worden aangegrepen om de eigen wetgeving te veranderen.

Enige hypocrisie kan de Katholieke Kerk overigens niet worden ontzegd, want het Vaticaan is niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van vaccins die niet op abortus-cellijnen zijn gebaseerd, iets wat bij alle Covid vaccins het geval is. Als je je dan verzet tegen abortus, dan dien je ook geen gebruik te maken van producten die met behulp van abortussen zijn ontwikkeld.

Amerikaanse vrouwen mogen ongeboren kind op basis van geslacht, ras of afwijking blijven aborteren

Ook aan de andere kant van de oceaan wordt deze ‘anti-life’ agenda van de Westerse linkse/liberale elite er almaar opzichtiger doorgedrukt. Zo heeft de Democratische gouverneur van North Carolina, Roy Cooper, zijn veto uitgesproken over een wet waarmee het vrouwen wordt verboden om hun kind op basis van geslacht, ras, of genetische afwijkingen zoals het Down syndroom te aborteren.

‘Het redden van ongeboren baby’s die zijn gediagnosticeerd met het Down Syndroom van selectieve abortus (enkel op basis van hun handicap), voorkomt discriminatie,’ verklaarde Tami Fitzgerald, president van de NC Values Coalition.

In bijvoorbeeld Ohio is het aborteren van je ongeboren kind met Down verboden, tenzij de moeder een andere reden dan deze genetisch afwijking opgeeft, zoals verkrachting. In de VS zijn dit jaar al ruim 425.000 abortussen uitgevoerd, waarvan slechts een zeer klein deel (4073, nog geen 1%) vanwege verkrachting en/of incest, waar vanwege de zeer schrijnende omstandigheden en traumatische gevolgen voor de slachtoffers ook in christelijke kringen nog begrip voor kan worden opgebracht.

In Nederland ligt het aantal abortussen rond de 30.000 – 31.000 per jaar, waarvan 10% bij vrouwen die niet in Nederland wonen.

Mens wordt gezien als niets meer dan een product dat mag worden aangepast en verwijderd

Door de mens stap voor stap van zijn geestelijke en spirituele dimensie te ontdoen – naar onze mening juist de essentie van zijn bestaan -, zijn wij in de ogen van links/liberaal niet meer dan een product geworden, een product dat naar believen kan en moet worden aangepast, aangestuurd, gemodificeerd (zoals met de huidige Covid mRNA genmanipulatie injecties) of verwijderd, zelfs prematuur.

Abortus is met afstand doodsoorzaak nummer 1 in de wereld. Een beschaving die zich op deze extreme wijze met de meest cynische argumenten ooit (‘gezondheidsrechten’) tegen de meest kwetsbaarste vorm van leven keert, roept uit die spirituele dimensie een oordeel over zich af dat zijn weerga niet kent. ‘Het Leven’ zal uiteindelijk iedere doodscultus (tot nu toe 20,6 miljoen abortussen in 2021, en sinds 1980 al 1,6 miljard) uitkotsen – tenminste, als die zich niet eerst zelf opheft of vernietigt, en zo het terechte oordeel en vonnis over zichzelf voltrekt.

Xander

(1) Breitbart
(2) CNA
Afbeelding: Raman Oza via Pixabay 

Zie ook o.a.:

24-06: Update EU vaccinatie statistieken: 15.472 doden en bijna 600.000 met ernstige gevolgen (/ Spontane abortussen na vaccinaties in Groot Brittannië met 630% gestegen)
22-06: Hongaarse ‘anti-homo’ wet beschermt in werkelijkheid kinderen tegen pedofielen en pornografie
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd ( / Na Covid vaccinatie 82% spontane abortussen in de eerste 20 weken zwangerschap)
20-06: Bio Tech bedrijf ontwikkelt vaccins zonder abortus cellijnen, maar Vaticaan is niet geïnteresseerd
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
23-04: ‘VN Commissie maakt stimuleren abortus en seksualisering van kinderen topprioriteit’
21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’

2020:

18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
30-06: Coalitie van marxisten en islamisten heeft oorlog verklaard aan Westerse samenleving’
23-05: Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen
30-04: WHO beveelt Europa aan peuters te onderwijzen over masturbatie en gender identiteit (/ Volgende stap naar normaliseren pedofilie via seksualiseren allerjongste kinderen)

2019:
05-10: Italiaans lab ontdekt dat gemodificeerde abortussencellen in waterpokkenvaccin kanker kunnen veroorzaken
28-02: Wetenschappers ontdekken bestrijdingsmiddel Glyfosaat in kindervaccins
20-01: Erkende pro-vaccin expert zwaait om: Vaccins kunnen wel degelijk autisme veroorzaken

Archief oud xandernieuws.punt.nl:

2016:
01-02: Zika uitbraak: Krijgt een onschuldig virus de schuld in plaats van schadelijke vaccins? (/ Variant DKTP-vaccin waarschijnlijk echte oorzaak)
2015:
14-08: (/ CDC verwacht dat over 10 jaar een derde van alle kinderen door vaccins aan neurologische stoornis zal lijden)
2014:
26-09: Nieuw onderzoek: Autisme en leukemie door cellen geaborteerde baby’s in vaccins
2013:
29-07: ’98 miljoen poliovaccinaties bevatten kankerverwekkend virus’ (/ ‘Meeste kankergevallen op de wereld waarschijnlijk veroorzaakt door vaccins’)
2010:
24-04: Toename autisme door gebruik cellen van abortussen in vaccins

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *