Zwitserland verwerpt in referendum klimaatagenda, vooral dankzij jongeren – Xandernieuws


Over de hele wereld wordt het
aanzien van complete landschappen verpest door de gonzende stalen
totempalen van de klimaatindustrie. (Afbeelding: (3)).

—————————————————————————————————————————————–

Texas: weer haperende stroomvoorziening dankzij omschakeling op ‘duurzame’ energie – Breken we onze welvaart af voor een afkoeling van 0,0003 graden, met NUL effect op het klimaat?

—————————————————————————————————————————————–

Een voor vriend en vijand onverwachte ontwikkeling: de Zwitserse bevolking heeft in een referendum de CO2-klimaatverandering agenda verworpen. Grootste verrassing is dat het vooral de jongere generatie is (18-34 jaar oud) die NEE zegt tegen deze ook in Nederland dwingend opgelegde communistische agenda. De belangrijkste reden is dat de Zwitserse jongeren klaarblijkelijk wel hun hersenen zijn blijven gebruiken en naar de feiten kijken, niet willen dat alle macht in handen komt van een kleine clubje globalisten, en inzien dat deze valse klimaatdoelstellingen voorgoed een einde zullen maken aan hun vrijheid en een fors deel van hun welvaart.

De drie onderdelen van de klimaatbeschermingswet – CO2, pesticiden, drinkwater -, die waren bedoeld om te voldoen aan het wetenschappelijk zeer omstreden klimaatakkoord van Parijs, werden allemaal verworpen. 60% tot 70% van de jonge generatie stemde tegen extra heffingen op benzine en vliegreizen. Tegenstanders wezen er tijdens de campagne op dat Zwitserland slechts verantwoordelijk is voor 0,1% van de wereldwijde emissie van CO2, dat de regering in 2030 wil hebben teruggedrongen naar het niveau van 1990.

61% stemde tegen een wet waarmee kunstmatige pesticiden illegaal zouden worden gemaakt. Eenzelfde percentage verwees het voornemen om enkel nog subsidies aan boeren te geven die geen chemische middelen meer gebruiken, naar de prullenbak.

Jongeren schrikken terug voor grote offers die worden geëist

Volgens de Zwitserse journalist Mathieu von Rohr geeft de uitslag (51% tegen, 49% voor) goed weer wat het grote probleem is met de internationale ‘groene’ of ‘duurzame’ agenda: het is weliswaar hip om ‘voor het klimaat’ te zijn (wat dat dan ook moge betekenen), maar iets heel anders om daar persoonlijk grote offers voor te moeten brengen (zeker als je ziet dat de elite die deze offers van jou afdwingt, zichzelf uitzondert van zijn eigen dictatoriale regels – precies zoals in de Sovjet Unie gebeurde).

Nul emissies hebben geen enkele zin; Historisch laag niveau CO2 in atmosfeer

Wetenschappelijk en klimatologisch is in tal van onafhankelijke onderzoek allang bewezen dat menselijke CO2 uitstoot niet verantwoordelijk is voor de zogenaamde, in realiteit niet bestaande extra ‘opwarming’ van de aarde. De statistieken die dit moesten ‘bewijzen’, en waar ook Nederland zijn tientallen miljarden euro’s kostende klimaatbeleid op baseert, zijn bewezen frauduleus gebleken.

Maar zelfs als je deze valse agenda wèl klakkeloos aanneemt, dan nog heeft het geen enkel effect zolang China niet meedoet. Als het de EU al zou gaan lukken om in 2030 naar NUL CO2 emissies te gaan, dan nog zal dat op wereldschaal nauwelijks een deukje in een pakje boter slaan. Wat er wèl gebeurt als het Westen dit onzalige beleid voortzet is dat de wereldeconomie instort, en daarmee ook de landbouw en voedselvoorziening. De gevolgen: massa’s hongerdoden en daardoor een flinke vermindering van de wereldbevolking, precies waar eugenisten zoals Bill Gates al zo lang openlijk op uit zijn.

Op geologische tijdschaal bevat onze atmosfeer overigens nog altijd een bijna historisch laag niveau CO2. In de prehistorie bedroeg het CO2 niveau ongeveer 7000 ppm, waarna er een dalende trend werd ingezet. Met ongeveer 450 ppm ligt dat niveau nu maar nèt boven de 300 ppm, het absolute minimum dat noodzakelijk is om het leven op aarde in stand te houden. Plannen om CO2 aan de atmosfeer te onttrekken komen daarom neer op het opzettelijk in gevaar brengen van het overleven van de mensheid.

Grote problemen stroomvoorziening Texas na start omschakeling op groen

Mogelijk keek de Zwitserse bevolking naar Texas, waar de stroomvoorziening afgelopen winter tijdens ijzige kou enige tijd wegviel, en nu dankzij juist hoge temperaturen opnieuw in grote problemen terecht is gekomen. Texas heeft de afgelopen jaren maar liefst $ 66 miljard geïnvesteerd in de omschakeling op ‘duurzame’ energie, waarvan $ 22 miljard voor windmolens en zonnepanelen. Daarmee is de levering van elektriciteit automatisch onstabiel en onbetrouwbaar geworden. Ook stegen de energieprijzen door het dak, omdat ongeveer een derde van dat bedrag afkomstig is van subsidies.

Voorstanders van ‘groen’ wijzen vaak op bestaande subsidies voor ‘grijze’ producenten, maar in Texas betaalt de olie- en gassector 54 keer meer belasting dan de wind- en zonne energie sector. In de Westerse media wordt tegenwoordig beweerd dat de kostprijs van ‘duurzame’ energie zo enorm gedaald is, en concurrerend begint te worden. Wat er niet bij wordt verteld dat dit alleen mogelijke wordt gemaakt door gigantische overheidssubsidies. En u weet wie daar links- of rechtsom uiteindelijk de prijs voor moet betalen: u.

Je kunt als overheid investeren in windmolens wat je wilt, je kunt tegen gigantische kosten de capaciteit nog 100 of 1000 keer groter en daardoor het hele land in meerdere opzichten onleefbaar maken, maar het heeft geen enkele zin als het niet waait, of juist te hard, waardoor de molens stil moeten worden gezet omdat ze anders kapot draaien. Ook in Nederland neemt het verzet onder de bevolking tegen de subsidie slurpende landschap-, milieu-, woongenot- en gezondheid verpestende windmolens trouwens snel toe.

Het idee dat we in 2030 of 2040 helemaal van olie, gas, kolen en kernenergie af kunnen zijn, is dan ook totale nonsens – tenzij we accepteren dat we het overgrote deel van onze economie, welvaart en verzorgingsstaat kwijtraken.

Breken we onze welvaart af voor een afkoeling van 0,0003 graden?

Kortom: de Zwitsers hebben dankzij de ‘zoomers’, zoals de jongere generatie wordt genoemd, de juiste keus gemaakt. Laten we hopen dat de Nederlandse jongeren hierdoor ook eens gaan nadenken, en alle ‘onderwijs’- en overheidspropaganda over de ‘klimaatagenda’ eindelijk eens kritisch tegen het licht houden. Ontluisterende conclusies gegarandeerd, zoals bijvoorbeeld het feit dat de 49% CO2 reductie die het kabinet in 2030 wil hebben bereikt, voor een afkoeling van welgeteld 0,0003 graden zal zorgen (een berekening die in 2017 door het NRC werd ondersteund) (2).

Jongeren moeten zich de vraag stellen of ze bereid zijn om heel veel vrijheden – zoals betaalbaar reizen en wonen / energie verbruiken – definitief op te geven voor een afkoeling van slechts 0,0003 graden, wat een onmeetbaar (dus NUL) effect zal hebben op het wereldwijde klimaat – en dat voor het terugdringen van een volstrekt natuurlijk gas (CO2) waar er juist veel te weinig van in onze atmosfeer zit, omdat we vanwege de groeiende bevolking juist een veel groenere planeet nodig hebben. Meer CO2 is daarbij onontbeerlijk.

De klimaatagenda gaat dan ook helemaal niet over het klimaat, maar enkel om het krijgen van totalitaire controle over een fors verarmde bevolking (die € 107 miljard die het Energieakkoord en de € 50 miljard die de Klimaatwet ons land jaarlijks gaan kosten moeten immers ergens vandaan komen), die daarnaast al zijn vrijheden en zeggenschap permanent zal zijn kwijtgeraakt.

 

Xander

(1) Mike Shedlock / MishTalk.com via Zero Hedge
(2) ClimateGate
(3) Afbeelding: bouassa via Pixabay 

Zie ook o.a.:

26-04: Flashback naar 2011: NASA wetenschappers denken dat kernoorlog Global Warming kan stoppen
04-01: Global Cooling: Wereldwijde kou en sneeuw records, maar Bill Gates wil zonlicht dimmen

2020:

13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
08-12: Duizenden jaren oude klimaatcyclus en zonne activiteit markeert begin nieuwe IJstijd
08-11: Global Cooling: Tikkende tijdbom Noordpool kan abrupte extreme afkoeling Europa veroorzaken
18-10: Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat
31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
03-07: Energietransitie: ‘Nederland wordt één groot industriepark vol windmolens en zonnepanelen’
16-06: Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren, veranderen en controleren’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

2019:

20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *