Biotech bedrijf ontwikkelt vaccins zonder abortus cellijnen, maar Vaticaan is niet geïnteresseerd – Xandernieuws


‘Abortus-besmette’ cellijnen zijn een miljarden industrie geworden.

—————————————————————————————————————————————–

Niet-katholieke christendom is net zo ongeloofwaardig en hypocriet, zeker in Nederland

—————————————————————————————————————————————–

Vooral buiten de Westerse wereld is een substantieel deel van de katholieke gelovigen tegen de Covid-19 vaccins, echter niet zozeer vanwege de gebruikte omstreden experimentele technologieën (mRNA, genmanipulatie), noch om de waarschijnlijk zeer ingrijpende gevolgen hiervan voor de mensheid, maar omdat in alle ‘vaccins’ direct of indirect gebruik is gemaakt van cellijnen afkomstig van geaborteerde menselijke foetussen. Het in Coralville (Iowa, VS) gevestigde biotech bedrijf Cellular Engineering Technologies ontwikkelt nu vaccins waarin geen gebruik is gemaakt van HEK-293 of vergelijkbare cellijnen. De Amerikaanse katholieke leiders en het Vaticaan zijn echter niet geïnteresseerd.

Dr. Alan Moy is CEO van Cellular Engineering Technologies, en tevens oprichter van het non-profit John Paul II Medical Research Institute. Het bedrijf en deze organisatie hebben als doel om ‘cellijnen en therapieën te ontwikkelen die in overeenstemming zijn met de leer van de Katholieke Kerk.’ Er wordt daarom geen gebruik gemaakt van embryotische stamcellen.

‘Abortus-besmette’ cellijnen zijn miljarden industrie geworden

In een interview met John-Henry Westen, presentator van de gelijknamige show en hoofdredacteur van LifeSiteNews, beschrijft Moy hoe HEK-293 en andere ‘abortus-besmette’ cellijnen (zoals MRC-5 en WI-38) breed worden gebruikt in de farmaceutische industrie, die wereldwijd miljarden verdient met deze technologie. De cellen van geaborteerde menselijke foetussen worden niet alleen gebruikt in vaccins, maar ook in (andere) gentherapieën en op proteïnen gebaseerde medicijnen (zoals de Covid mRNA vaccins het menselijke lichaam instrueren om het spike eiwit, het gevaarlijke deel van het coronavirus, aan te maken), en zelfs in cosmetica.

Het gebruik van HEK-293 in wetenschappelijk onderzoek is gemeengoed geworden. Er wordt echter weinig over gepubliceerd, zodat het moeilijk is te bepalen voor welke cosmetische en toxicologische testen het wordt ingezet. De CEO vindt dat ‘lang bestaande problemen in de farmaceutische industrie’ moeten worden opgelost, zodat er ‘een pro-life biotechnologie industrie sector’ ontstaat die kan concurreren met Big Pharma.

Vaticaan en Amerikaanse bisschoppen niet geïnteresseerd

Volgens Moy zijn er niet alleen morele, maar ook wetenschappelijke bezwaren tegen deze cellijnen. Hij probeerde daarom steun voor zijn alternatieve therapieën te krijgen van de USCCB (vereniging Amerikaanse bisschoppen) en het Vaticaan, maar die bleken ‘nauwelijks geïnteresseerd’.

Aartsbisschop Viganò is de spreekwoordelijke roepende in de katholieke woestijn, waar inmiddels exact dezelfde ‘Nieuwe Wereld Orde’ doelen worden nagestreefd als de globalistische Big Tech en Big Pharma elite. Het Vaticaan is daar dan ook al sinds mensenheugenis een kernonderdeel van.

Neem nu de vijfde International Vatican Conference, die in mei plaatsvond. Thema: gezondheid, of wat daar tegenwoordig voor moet doorgaan. Enkele sprekers en deelnemers: Anthony Fauci (Bill ‘vaccin’ Gates’ liegende lakei in Washington), Chelsey Clinton (‘de dochter van’, openlijk aanhanger van de Satanskerk en een virulente pro-abortus activist), plus een hele rits andere ‘abortionisten’, eugenisten en Malthusiërs (‘wereldbevolking-uitdunners’). Ook de CEO’s van Pfizer en Moderna ontbraken daarbij niet.

Niet-katholieke christendom is net zo hypocriet, zeker in Nederland

Voor het geval niet-katholieke christenen menen weer een reden te hebben om alleen de Katholieke Kerk te bekritiseren: vanuit leidinggevende protestantse en evangelische/pinkster kringen is het verzet tegen de Covid-19 vaccins vanwege deze abortus-cellijnen vrijwel geheel afwezig. Zeker in Nederland worden de vaccins op hoge uitzonderingen na juist gepromoot als een soort verwrongen daad van ‘naastenliefde’.

U mag er als christen vinden van wat u wil, maar indien u deze vaccins inderdaad in uw lichaam laat spuiten, kunt u uw ‘principiële’ anti-abortus standpunten niet meer met droge ogen vasthouden zonder extreem hypocriet en ongeloofwaardig te worden. Leg maar uit dat u aan de ene kant vindt dat ongeboren levens nooit mogen worden geaborteerd / gedood, maar u er aan de andere kant ineens geen enkel probleem mee heeft ervan te profiteren zodra uw eigen gezondheid (vermeend) op het spel staat.

Vooral vanuit het confessionele, reformatorische deel van christelijk Nederland is het uitblijven van protest en noemenswaardig verzet ontluisterend, omdat die groepen historisch juist altijd fel tegen vaccinaties zijn geweest. De SGP en CU hebben weliswaar Kamervragen gesteld over het gebruik van foetaal weefsel in de Covid vaccins, maar stemden onlangs toch gewoon voor een motie waarmee de regering werd opgeroepen om deze vaccins ook aan 12 tot 17 jarigen, die binnen de groep van griepvaccinatie vallen, toe te dienen. Alleen het Forum voor Democratie was daartegen.

Abortuscellen in waterpokken vaccins kunnen kanker veroorzaken

Een Italiaans laboratorium ontdekte in 2019 dat de abortuscellen die in het vaccin tegen de waterpokken worden gestopt (zoals o.a. op de officiële Wikipedia pagina te lezen staat) niet alleen een compleet genoom van een menselijk persoon (dus geaborteerde foetus) bevatten, maar ook genetisch gemodificeerd zijn waardoor de ingeënte persoon vatbaarder wordt voor diverse vormen van kanker.

Het is al lange tijd gebruikelijk dat vaccins worden voorzien van cellen van geaborteerde foetussen. Die cellijnen worden onder meer aangeduid met de codes MRC-5 en WI-38. Deze ‘menselijke diploïde’ cellen zitten niet alleen in het (water)pokkenvaccin Varivax, maar ook in onder andere Twinrix (hepatitis A/B) en ProQuad (MMRV:mazelen, bof, rode hond, waterpokken; in Nederland BMR genoemd, zonder de toevoeging waterpokken). (2)

Explosie autisme sinds introductie foetaal DNA

Het Amerikaanse CDC berichtte in 2014 dat het aantal gevallen van autisme sinds 2000 was verdrievoudigd. Een wetenschappelijk team van het Sound Choice Pharmaceutical Institute in Seattle (VS) zei een sterk verband te hebben gevonden tussen vaccins en het ontstaan van autisme. Grootste boosdoener: de foetale cellijn WI-38, die volgens SCPI oprichter Theresa Deisher is ‘besmet met het HERV retrovirus, dat bij kinderen kanker in de lymfecellen en epidemische leukemie veroorzaakt.’ Ze wees erop wees dat deze cellijn afkomstig is van een opzettelijk geaborteerde 3 maanden oude vrouwelijke foetus.

Het team van Deisher onderzocht wetenschappelijke gegevens uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Australië, en constateerde dat de grote toename van autisme aan het begin van de jaren ’90 begon, toen diverse vaccins werden geïntroduceerd die menselijke foetaal DNA en retrovirussen bevatten. Nadat het gebruik van deze vaccins deze eeuw werd uitgebreid, vond een nieuwe toename van autisme plaats. (3)

Fraude met wetenschappelijk onderzoek schering en inslag

Op 6 september 2014 berichtten we dat CDC-wetenschapper dr. William Thompson had toegegeven fraude te hebben gepleegd met een onderzoek naar het BMR-vaccin. Het geconstateerde verband tussen de kwik bevattende hulpstof thimerosal en autisme-achtige verschijnselen was doelbewust uit de onderzoeksresultaten verwijderd.

Deze praktijken, waarmee wetenschappelijke onderzoeken worden ‘opgeschoond’ van vervelende feiten en bevindingen zodat ze valselijk als ‘veilig’ kunnen worden gepresenteerd en verkocht, zijn hoogstwaarschijnlijk schering en inslag geworden. Zo bleek vorig jaar al dat de gemelde 95% effectiviteit van Covid-19 vaccins in werkelijkheid maar 0,84% tot 1,3% is (zoals onlangs ook in een studie gepubliceerd in het vakblad The Lancet stond te lezen).

In het veelgeroemde Israël, waar onmiddellijk massaal met Pfizer werd gevaccineerd, bedroeg de werkelijke vaccin effectiviteit slechts 0,46%. Vaccins met een absolute effectiviteit van minder dan 50% werden tot 2020 rechtstreeks in de vuilnisbak gekieperd. Desondanks zijn de meeste mensen er nog steeds van overtuigd dat de Covid-19 genmanipulatie-injecties er zijn gekomen om hun gezondheid te beschermen.

 

Xander

(1) LifeSiteNews
(2) Natural News
(3) Life Site News

Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur drsuparna https://www.flickr.com/photos/74896762@N00/ , bron https://www.flickr.com/photos/74896762@N00/3167352760/ ,  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Zie ook o.a.:

23-04: ‘VN Commissie maakt stimuleren abortus en seksualisering van kinderen topprioriteit’
21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’
10-01: Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen en Covid vaccin moet nemen

2020:
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
23-05: Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen

2019:
05-10: Italiaans lab ontdekt dat gemodificeerde abortussencellen in waterpokkenvaccin kanker kunnen veroorzaken
28-02: Wetenschappers ontdekken bestrijdingsmiddel Glyfosaat in kindervaccins
20-01: Erkende pro-vaccin expert zwaait om: Vaccins kunnen wel degelijk autisme veroorzaken

Archief oud xandernieuws.punt.nl:

2016:
01-02: Zika uitbraak: Krijgt een onschuldig virus de schuld in plaats van schadelijke vaccins? (/ Variant DKTP-vaccin waarschijnlijk echte oorzaak)
2015:
14-08: (/ CDC verwacht dat over 10 jaar een derde van alle kinderen door vaccins aan neurologische stoornis zal lijden)
2014:
26-09: Nieuw onderzoek: Autisme en leukemie door cellen geaborteerde baby’s in vaccins
2013:
29-07: ’98 miljoen poliovaccinaties bevatten kankerverwekkend virus’ (/ ‘Meeste kankergevallen op de wereld waarschijnlijk veroorzaakt door vaccins’)
2010:
24-04: Toename autisme door gebruik cellen van abortussen in vaccins

 

Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *