Zijn de ‘vaccins’ veilig? Dat ligt eraan waar je woont! – CommonSenseTV


Het Lareb heeft tot nu toe zo’n 400 overlijdens gemeld die vermoedelijk zijn toe te schrijven aan de covid ‘vaccins’.

Veel artsen en medici rapporteren niet over bijwerkingen en zelfs niet over overlijdens door vaccins. Dat komt deels omdat die conclusie niet altijd met zekerheid kan worden getrokken maar voor een groot deel is het ook gemakzucht. Zou er ook nog een factor onwil een rol kunnen spelen?

Ik durf geen inschatting te maken van het percentage dat correct gemeld wordt. In de Verenigde Staten is melding van vaccinschade vrijwillig en uit diverse onderzoeken blijkt dat gewoonlijk tussen 1 en 10 % van de bijwerkingen en overlijdens door vaccins worden gemeld. Dat zou bij covid ‘vaccins’ wellicht iets hoger kunnen liggen. VAERS meldt tot nu toe ongeveer 5.000 overlijdens door vaccins. Als dat getal tussen 1 en 10 % van de waarheid zou liggen, dan zouden de werkelijke overlijdens in de VS tussen de 50.000 en 500.000 liggen. Dat lijkt me onwaarschijnlijk.

Maar er is wel iets anders opvallends waar we een conclusie uit zouden kunnen trekken:

De CDC meldt namelijk opeens ruim 25.000 categorie ‘ongedefinieerde’ doden meer dan normaal, sinds de start van de vaccincampagne. Durven we het aan om daar de conclusie aan te verbinden dat het werkelijke aantal overlijdens wel eens in de buurt van de 30.000 zou kunnen liggen?

Ik wel!

We mogen ervan uitgaan dat dat percentage gemelde vaccinschade in Europa hoger ligt dan de 1 a 10 % (en wellicht nu 20 %) van de VS.

In Europa móeten de bijwerkingen en overlijdens worden gemeld aan Eudravigilance, onderdeel van het Europese Medicijn Agentschap. Die meldingen moeten worden gedaan door de landelijke gezondheidsinstellingen, zoals het RIVM/Lareb in Nederland.

Ik heb wat gegevens opgezocht en met elkaar vergeleken. Het totaal aantal overlijdens die worden gemeld ligt momenteel rond de 15.000 gevallen. Het aantal bijwerkingen al op meer dan 1,5 miljoen, waarvan de helft ernstig. Dat zijn op zich al heel indrukwekkende getallen en die vormen al meer dan voldoende aanleiding om per onmiddelijk met deze spuitexperimenten te stoppen.

Maar moet u eens kijken naar de meldingen tot en met 12 juni, eerst uitgesplitst per vaccin en daarna ook nog per land. Het betreft hier alleen de ernstige gevallen en overlijdens. Hoofdpijn, spierkramp, misselijk, overgeven en diahree enzovoorts tellen hier niet mee.

Het zijn heel veel plaatjes, maar ik probeer u er doorheen te loodsen:

Pfizer ‘vaccin’:

ModeRNA ‘vaccin’:

Astra Zeneca ‘vaccin’:

En tot slot het weinig gebruikte Johnson & Johnson ‘vaccin’:

Dat zijn natuurlijk al indrukwekkende aantallen. Het eerste dat opvalt is dat het voornamelijk mensen betreft in de leeftijdscategorie 18 tot 64 jaar. Daar waar de ‘corona slachtoffers’ in hoofdzaak 80 +ers betrof.

Maar nu laat ik het u zien per land in Europa:

Pfizer:

ModeRNA:

Aztra Zeneca:

Johnson & Johnson:

 

 

Op zich zeggen deze cijfers nog niet zo heel veel. Maar het nodigt wel uit tot meer onderzoek. Dat heb ik dan ook gedaan:

 

 

Ik heb een selectie gemaakt van een aantal Europese landen en opgezocht hoeveel mensen er per land al ‘gevaccineerd’ zijn. Voor mijn gemak heb ik de ‘volledig gevaccineerden’ en de ‘deels gevaccineerden’ (nog maar één spuit gehad) op één hoop gegooid. Iceland heb ik wel in dit overzicht meegenomen maar niet in mijn analyse, omdat dat slechts om een handvol mensen gaat.

Ik heb al deze gegevens gecombineerd in een spreadsheet, teneinde een overzicht te creëren waar we echt iets mee kunnen:

1 prik x1m 2 prikkenx1m modeRNA Pfizer Aztra Zen. Johnson&J totaal vaccins totaal melding promilage % t.o.v nederland
duitsland 22.3 18.17 1054 10650 9987 113 40,470,000 21804 0.538769459 5.647585407
frankrijk 14.37 16 4065 21409 17977 111 30,370,000 43562 1.434376029 15.03567249
italië 14.47 15.48 3015 48099 16651 502 29,950,000 68267 2.279365609 23.89317312
spanje 13.01 8.71 3437 13973 8407 234 21,720,000 26051 1.199401473 12.57258025
polen 9.93 5.62 25 1412 2208 393 15,550,000 4038 0.259678457 2.722047877
nederland 4.04 3.72 8841 27292 32331 5565 7,760,000 74029 9.539819588 100
belgie 3.17 2.54 439 2981 2411 89 5,710,000 5920 1.036777583 10.86789508
czechië 2.24 2.37 339 2842 1212 4,610,000 4393 0.952928416 9.988956371
roemenië 4.22 0.348 126 1752 537 8 4,568,000 2423 0.530429072 5.560158313
oostenrijk 2.23 2.05 645 5653 12462 15 4,280,000 18775 4.386682243 45.98286375
zweden 2.25 1.95 470 3635 1696 4,200,000 5801 1.381190476 14.47816139
denemarken 1.52 1.25 1074 4906 2860 78 2,770,000 8918 3.219494585 33.7479609
noorwegen 1.35 0.622 540 3428 6538 1,972,000 10506 5.327586207 55.84577526
bulgarije 0.713 0.175 139 458 1499 888,000 2096 2.36036036 24.74219076
totaal, ongewogen gemiddelde 25.79178721

Ik hoop dat u er een beetje wijs uit kunt worden, maar ik geef een toelichting:

In de eerste colom heb ik 14 landen geselecteerd. In de 2e en 3e colom staat het aantal ‘gevaccineerden’ met 1, resp. 2 spuiten. Dat getal moet u vermenigvuldigen met 1 miljoen.

In colom 4, 5, 6 en 7 staat het aantal ernstige bijwerkingen van de ‘vaccins’ gesplitst per fabrikant.

In colom 8 staat het totaal aantal uitgedeelde spuiten en in colom 9 het totaal aantal gemelde ernstige bijwerkingen.

Maar nu komt het:

In colom 10 ziet u het promilage aan ernstige (inclusief dodelijke) bijwerkingen. En met deze gegevens kunnen we een veiligheidsindex maken. Het meest gevaarlijke land van heel Europa om je te laten vaccineren is absoluut Nederland.

Levensgevaarlijk mensen, laat je nooit, maar dan ook nooit in Nederland vaccineren.

Op de 2e en 3e plaats staan Noorwegen en Oostenrijk. Die landen zijn maar ongeveer half zo gevaarlijk als Nederland, maar ook daar kan je maar beter wegblijven van de spuiten.

Nee, als u dan toch een spuit wilt gaan halen, doe het dan in Roemenië of België, of nog beter,

het meest veilige land van heel Europa: Polen.

 

Het was even wat uitzoekwerk mensen, maar bij CommonSenseTV hebben we veel over voor uw gezondheid en veiligheid.

 

Ik maak er maar een parodietje van mensen. U begrijpt de boodschap natuurlijk wel.

Nederland is het braafste jongetje in de klas. Meldt keurig netjes de bijwerkingen. Polen meldt zo’n 40 keer minder bijwerkingen dan Nederland. Maar ook het grootste land van Europa, een land dat bekend staat om zijn correcte en grondige organisatie, Duitsland, heeft slecht ruim 5 % van het aantal meldingen gedaan ten opzichte van Nederland.

Maar u snapt natuurlijk wel dat dit spuitexperiment geen grenzen kent en overal even gevaarlijk is.

Stel dat Nederland volledig correct alles meldt, dan is het gemiddelde van de meldingen van de andere landen 4 keer lager. Zie colom 11. Dat getal is notabene, als ik het gewogen zou vermelden komt het er nog slechter voor te staan. Ik ga ervan uit dat zelfs Nederland nog niet volledig melding doet. Maar laten we er eens van uitgaan dat dat wel zo is. Dan mogen we de getallen extrapoleren op de meldingen van Eudravigilance dan zouden het aantal overlijdens door de spuitexperimenten wel eens op 60.000 kunnen uitkomen.

Sowieso is het al overduidelijk dat vorig jaar iedereen die overleed, door wat voor oorzaak dan ook, een wattenstaaf in de neus geduwd kreeg en met ongeveel 95 % vals positief als corona dode werd geregistreerd.

Nu het spuitexperiment wereldwijd is begonnen, is het opeens helemaal anders. Iedereen, jong of oud, die na de spuit overlijd, wordt zo veel mogelijk als ‘natuurlijke dood’ geregistreerd.

Het is allemaal één grote belazerij.

Maar goed dat de mainstream media hier niets vanaf weet. Anders zou er nog paniek kunnen ontstaan onder de spuitgrage schaapjes.

Neem alstublieft ook de tijd om te kijken naar de video-boodschap van Professor dr. Bhakdi, opdat u nooit (meer) een spuit van deze rotzooi laat injecteren:

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi over de bijwerkingen van de Covid vaccins: bloedstollingen en andere complicaties…

5
2
Stemmen

Artikelbeoordeling

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *