Astra in Sanskrit ‘buitengewoon wapen’, Ze ‘beide genders’ Neca ‘uitmoorden’ #astrazeneca – Martin Vrijland


De betekenis van het grote vaccinproducentenmerk Astrazeneca is vrij helder als je de woorden opsplitst. ‘Astra’ is Sanskrit (een oud Indo arische taal, de heilige taal van het Hindoeïsme) voor ‘buitengewoon wapen’. De term ‘Ze’, staat volgens de Cambridge Dictionary voor het genderneutraalwoord dat ‘hij’ of ‘zij’ moet vervangen in het Engels en verwijst zo naar het einde van de twee genders. ‘Neca’ komt van het Latijnse “neca ne neceris” (“doden om niet gedood te worden”) en staat dus voor moord.

Dat maakt van de betekenis van het woord Astrazeneca dan vrij vertaald: buitengewoon wapen om de twee genders de nek om te draaien.

Nu schrijf ik al een tijdje over vaccins. Dat deed ik al voordat de coronaviruspandemie zich aandiende. Dat er nog een pandemie geënsceneerd zou worden wist ik al in 2014 te voorspellen, met als reden dat vaccinaties aan de massa opgedrongen zouden worden. Dit kon ik voorspellen, omdat vaccinaties de ultieme manier zijn om de verandering van de mensheid naar de androgyne (lees: ‘geslachtsloos’ of ‘genderneutraal’ of ‘hermafrodiet’) androïde (lees: ‘cyborg’ of ‘half mens half computer’) mens te realiseren.

Oud minister Ronald Plasterk lijkt (en natuurlijk de voltallige overheid) lijkt een flink plakaat boter op zijn hoofd te hebben in de reeds generaties lang gaande zijnde transgenderisering van de millennium generaties.

In vele artikelen heb ik uitgelegd waarom de nazi’s, bij hoofde van Josef Mengele, al op zoek waren naar het tweelingeffect, waarvan later bleek dat dit optrad in 1 op de 3 IVF bevruchtingen. Vermoedelijk heeft onze oud-minister en hoogleraar in de moleculaire genetica (Ronald Plasterk) dit werk voortgezet en mocht hij de resultaten hiervan implementeren door eerst vanuit de gezondheidsraad de Nederlandse regering te adviseren om vervolgens op verschillende ministersposten de resultaten maatschappelijk te managen.

Dat tweelingeffect wordt ook wel de het chimaera- of chimeereffect genoemd. Als je IVF bevruchting uitvoert, blijkt uit dit onderzoeksrapport dat in 1 op de 3 gevallen het bevruchte eitje het chimeereffect op te treden. Dat tweelingeffect (waar Mengele vermoedelijk zo driftig naar op zoek was) wordt veroorzaakt doordat het bevruchte eitje zowel het XX als het XY chromosoom heeft. Als je dit eitje terug plaatst in de baarmoeder van de moeder die IVF ondergaat, ontwikkelt zich een foetus dat XX/XY is. Anders gezegd: het foetus ontwikkelt zich androgyn (ook wel hermafrodiet genoemd).

Een androgyn kind is biologisch gezien (genetisch gezien) tweeslachtig, maar dat kan zich in verschillende vormen uiten. Soms ontwikkelen zich daadwerkelijk twee geslachtsdelen en soms heeft de mannelijke of soms de vrouwelijke fysieke kant de overhand. Het brein of de emotie (de gevoelswereld) kan echter ook fluctueren. Dat wil zeggen dat een chimeer-androgyn zich mannelijk in een vrouwenlichaam kan voelen of andersom. Er bestaan als het ware meerdere varianten en dat uit zich nu vooral in de LHBTI-expressie (zie deze uitgebreide toelichting).

Een andere manier om dit chimeer effect te bereiken is via vaccinatie van zeer jonger kinderen of baby’s in de baarmoeder. Het ideale moment hiervoor is de 22 wekenprik.

In dat kader is het belangrijk dat u weet dat vaccins gebouwd worden op foetus weefsel. Je hebt namelijk een levende gastcel nodig om celsplitsing te realiseren. Het “virus” dat een vaccin in feite is, is slechts een in een lab ontworpen gepatenteerd proteïne met bepaalde RNA strengen en vormt slechts het alibi om de baby met het tegenovergesteld chromosoom te injecteren. Dat wil zeggen dat wanneer er zich een jongetje in de baarmoeder bevindt (XY chromosoom) je een vaccin injecteert dat op vrouwelijke foetus (XX) gekweekt is (en vice versa). Bij injectie heeft de baby dan dus ineens zowel XX als XY en dus ontwikkelt het zich andorgyn (hermafrodiet).

Het is interessant om uzelf de vraag te stellen hoe Ronald Plasterk (vermoedelijk) eerst de XX/XY generatie mocht helpen bouwen om vervolgens als minister op verschillende posten, de weg te banen voor acceptatie van die jonge generatie die zich niet veel later zou ontpoppen als de regenbooggeneratie: de LHBTI’s.

Al jaren voorspel ik dat er vaccinatieplicht aan zou komen en dat dit vaccin waarschijnlijk de mogelijkheid zal bieden om het menselijk DNA te modificeren vanuit the cloud. In dit artikel ga ik daar nog eens uitgebreid op in (lees dat).

Zowel het androgyn maken van de mensheid als het online kunnen modificeren van DNA heeft te maken met het master-script dat ik in mijn boek omschrijf. Het heeft alles te maken met de joodse leer van de Kabbala, waarin geldt ‘as above so below’. In de leer van de Kaballa was de originele God zowel mannelijk als vrouwelijk en onsterfelijk. Dat wil zeggen dat de God van de Kaballa androgyn en onsterfelijk was. Die androgyne God is opgesplitst en moet weer eenheid bereiken.

Omdat in de Kabbala het aardse een afspiegeling is van het hemelse (as above so below), kan de mensheid het herstel van het goddelijke realiseren door zelf androgyn en onsterfelijk te worden (zo is de gedachte). De Kabbalisten gebruiken hiervoor datgene wat wij kennen als technologie en niet voor niets investeren bedrijven als Google, via mensen als Ray Kurzweil (transhumanist) vele tientallen miljarden in die technologie die het transhumanisme moeten realiseren.

Astrazeneca is één van de vaccinproducenten die het goedje mogen leveren dat bij zal dragen in het beëindigen van de mensheid bestaande uit twee geslachten (de bouw aan de androgyne mens) en de bouw aan de androïde mens. It’s all in the name.

In mijn boek leg ik uit dat het transhumanisme de weg naar de onsterfelijkheid moet realiseren en hoe dit feitelijk een valstrik is richting de valse singulariteit (‘samenmelting met AI’).

Voor de Kabbalisten is de androgyne transhumane onsterfelijke mens dus het streven, omdat wanneer zij dit gerealiseerd hebben, hun God weer in eenheid hersteld is. As above so below.

En dus waren de leden van deze cult (die de wereld achter de schermen runt, vanuit hun koningshuizen, priesterordes en geheime genootschappen) driftig opzoek naar de androgyne mens. Dat is gerealiseerd middels het tweelingeffect (het chimeereffect, de XX/XY generatie) via IVF en vaccins op jonge leeftijd (of in de baarmoeder, zoals bij de 22 weken prik). Het volgende streven, zijnde de onsterfelijkheid, moet nu worden gerealiseerd via het CRISPR online modificeerbaar mRNA vaccin (zie ook hier de link met Ronald Plasterk).

Dit alles maakt onderdeel uit van het master-script en vandaar dat ik deze pandemie al in 2014 voorzag. Het is tijd dat ook u het master-script gaat herkennen en ontdekt wat het einddoel is. Alleen dan kunnen we de massale ontwaking realiseren. Want hoewel dat onsterfelijk zijn nu misschien eigenlijk best aanlokkelijk klinkt, is het niets anders dan het oneindig gevangen worden gehouden in een lichaam in deze valse materiële wereld; een wereld die slechts een slap aftreksel is van het origineel.

De jacht naar de androgine transhumane onsterfelijke mens is de jacht naar de originele scheppende kracht die u en ik in ons hebben. Neem echt de tijd om hier kennis van te nemen. Ik leg het zeer kort en bondig uit in mijn boek:

uw boek

Bron linkvermeldingen: dictionary.cambridge.org, fotobron: androgynSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *