Geweld is niet de oplossing, non-conformisme wel: #hierdoeiknouwelaanmee – Martin Vrijland


Als we alleen al de media van afgelopen week even beschouwen, dan wordt het tijd dat we ons gaan uitspreken tegen geweld (de Belgische Rambo), fascisme (de aanvaarding van wetgeving voor uitsluiting van ongevaccineerden door de EU) en de propaganda van de androgyne androïde mens (Eurovisie Songfestival). De enige manier om dat te doen is door ‘nee’ te zeggen. Dat ‘nee’ spreekt u niet alleen uit, maar laat u zien door gewoon te weigeren er langer aan mee te doen.

Dat doen we dan vanaf nu via de #hierdoeiknouwelaanmee hashtag. Het wordt dus JA #hierdoeiknouwelaanmee!

De bezielde mens heeft op een zeker moment de grens bereikt van wat acceptabel is. U laat zich toch ook niet over uw gezicht pissen? Dat is wat het wereldwijde machtsblok feitelijk aan het doen is. Op zeker moment sta je op en zeg je stop! Ook al heeft dat consequenties. Je accepteert geen mensonterende behandeling. Op zeker moment is de grens van het acceptabele bereikt.

Dan sta je op! Dan pik je het niet langer! Dan wordt je resoluut en sterk! Vanuit je diepste wezen! Dat doe je dan niet in de vorm van geweld, want dan weet je 100% zeker dat het machtsblok dat geweld zal gebruiken om de duimschroeven nog verder aan te draaien. Dat werkt averechts. Het machtsblok gebruikt daarom hoaxes als het verhaal van de Belgische Rambo om dat geweld in scene te zetten (toelichting).

Ieder mens heeft het recht op zelfverdediging als hij/zij bedreigd wordt, maar je gaat niet actief op jacht en bent niet uit op moord of doodslag.

De bewuste-ontwaakte mens weet dat de geest eeuwig is. Die bewuste mens kan tevens ontdekt hebben dat deze realiteit van tijdelijke aard is. In mijn boek beschrijf ik de waargenomen werkelijkheid als een virussysteem dat een beperkte levensduur heeft en dat zich probeert te resetten door te verbinden met de levende gast-cel (uw en mijn bewustzijn). Hiervoor moet de mens aan AI (kunstmatige intelligentie) gekoppeld worden en daarvoor is vaccinatie de methode. Het streven is de transgender transhumaan (de genderloze cyborg).

Vindt u dat een beetje ingewikkeld klinken, dan is een versimpelde uitleg:

We worden in een collectieve Trumanshow-werkelijkheid gehouden door politiek, media en propaganda marionetten.

Mocht u dat als vergezocht in de oren klinken, kijkt u dan even naar de media van afgelopen week en zie hoe alle registers in de transgenderpropaganda opengetrokken worden. Tevens ontdekt u hoe gepoogd wordt alle weerstand tegen het vaccin te breken (via hoaxes) en hoe er wetgeving doorgedrukt wordt die feitelijk ongevaccineerden het reizen onmogelijk maakt (en daarna volgt meer dan alleen het reizen). Fascism in the making!

Al jaren geleden zag ik het aankomen en ook deze neppandemie kon ik ruimschoots van te voren voorspellen. De vaccinweigeraar zal als gevaarlijke potentieel terroristische wappie worden weggezet en de volgende stap is dat zij als besmettingsbron voor mutaties bestempeld zullen worden (“wetenschappelijk onderbouwd” natuurlijk).

Voor mij is het punt bereikt om op te staan; ongeacht de consequenties. Ik zal ervoor zorgen dat de draagkracht onder dit systeem wegvalt en ik ben niet alleen. We zijn met velen en met meer dan u denkt. De media geven u een vertekend beeld. Het is tijd om ons niet langer in het gezicht te laten pissen; het is tijd voor de #hierdoeiknouwelaanmee actie. Dus JA #hierdoeiknouwelaanmee!

Bron linkvermeldingen: parool.nlSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *