Er zijn steeds meer tekenen dat het systeem afstevent op een opzettelijk geënsceneerde grote financiële crash.


Iets meer dan een jaar geleden begon een groep heersende elites aan hun grote offensief om hun macht te behouden en uit te breiden. Binnen zeer korte tijd stond ons sociale leven op zijn kop bij de algemene staf. Ook al zijn er nog veel aanpassingsprocessen aan de nieuwe realiteit, veel van wat nog niet zo lang geleden ondenkbaar leek, is al een gewoonte geworden.

Mensen komen tot overeenstemming, het leven gaat door. En dat is maar goed ook, het moet op de een of andere manier doorgaan en dat doet het altijd. Maar met de gewoonte begint een bedrieglijke rust. Een gevoel dat het ergste voorbij is en dat het voorlopig blijft zoals het is, gecombineerd met de hoop dat het straks weer bergop gaat.

Een blik langs de vakkundig gecreëerde, massamedia-pseudo-realiteit geeft echter een idee: het wereldwijde wederopbouwproject van de elites is waarschijnlijk nog niet voltooid. Verdere massale stakingen om de bestaande orde te vernietigen, lijken in voorbereiding te zijn.

Een bijzonder belangrijke arena van deze eerste, wereldwijde oorlog tussen de mondiale elites en hun mensen is de economie. De situatie daar escaleert momenteel snel. Of beter: het escaleert. Het lijkt erop dat de ineenstorting van verschillende delen van de economie bewust wordt nagestreefd.

Laten we eerst kijken naar de inflatie die op de loer ligt. De bestaande geldbedragen in euro’s en dollars werden in de loop van de bestrijding van de zogenaamde gezondheidscrisis enorm uitgebreid. Maar liefst 78 procent van de Amerikaanse dollars die in omloop waren, werd in de afgelopen twaalf maanden gedrukt.

Het risico van inflatie werd en wordt publiekelijk gebagatelliseerd door zogenaamde economische experts. De prijsontwikkelingen van onroerend goed, aandelenkoersen, grondstoffen laten een andere realiteit zien. De inflatie is er, stijgt snel en verspreidt zich steeds meer. Zelfs voedsel wordt nu aangetast.

Zo is de voedselprijsindex van de Verenigde Naties voor april 2021 met 30,7 procent gestegen ten opzichte van april 2020. Wereldwijd werd voedsel binnen een jaar een derde duurder. Mensen in armere landen worden onevenredig hard getroffen door deze ontwikkeling, aangezien voedsel een veel groter deel van hun kosten van levensonderhoud uitmaakt.

Maar zelfs in Duitsland voelen velen duidelijk inflatie, bijvoorbeeld degenen die een huis willen kopen of bouwen. De prijzen van onroerend goed schieten omhoog en pas onlangs bevestigde een ervaren dakdekker mij wat ik anders alleen op geavanceerde mediaportals kon ontdekken: de kosten van bouwhout zijn in de eerste drie maanden van dit jaar verdubbeld.

Terwijl de onophoudelijke illusie van sprookjeswerelden van de massamedia grote delen van de bevolking voor deze realiteit afschermt, is het de afgelopen weken een centraal thema geworden in de financiële wereld.

Bank of America publiceerde onlangs een alom geprezen rapport waarin zij waarschuwt voor een “zeer waarschijnlijke” of op zijn minst “overgangsfase” van hyperinflatie. Een van de grootste banken ter wereld acht nu officieel een fase van hyperinflatie waarschijnlijk.

Het woord ‘transitioneel’ is zeer passend gekozen, aangezien fasen van hyperinflatie historisch gezien altijd overgangsfasen zijn geweest. Ze markeerden het einde van een monetair systeem en luidden de overgang naar een nieuw in. Misschien is dat de reden waarom de belangstelling van centrale banken over de hele wereld voor de introductie van door de centrale bank gecontroleerde, digitale cryptocurrencies op dit moment zo groot is?

Cryptocurrencies kunnen worden opgevat als programmeerbaar geld waarmee de controllers van dit systeem praktisch de volledige transactiestroom en elke afzonderlijke transactie erin nauwlettend kunnen volgen en, indien nodig, kunnen verbieden, ongeldig maken, terugdraaien, blokkeren of dergelijke met een veeg van een vinger. Het zou in elk geval passen in het schema van steeds verdergaande controle door het systeem van regels, dat we waarnemen sinds de introductie van de crisis in 2020.

Een andere aanwijzing dat een geplande ineenstorting van het monetaire en financiële systeem op handen zou kunnen zijn, wordt opnieuw gegeven door de regeringen en centrale banken, die voor velen nu onverwachts hun agressieve koers om de geldhoeveelheid te vergroten aan banden leggen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën maakte onlangs bekend dat het de komende maanden veel minder nieuwe schulden zal aangaan dan eerder gepland. Wat in eerste instantie verstandig lijkt – het verminderen van nieuwe schulden – blijkt bij nader inzien een grote bedreiging voor de stabiliteit van de financiële markten. Deze kenden in 2020 enorme prijsstijgingen, waarvan de oorzaak vrijwel uitsluitend te vinden is in het expansieve monetaire beleid van de overheden en centrale banken. Minder nieuwe overheidsschulden betekenen minder geldinjecties in de economie en financiële markten.

Vrijwel gelijktijdig met deze aankondiging kondigden de Bank of Canada en kort daarna de Bank of England een aanzienlijke verlaging aan van hun obligatieaankoopprogramma’s voor bedrijfs- en staatsobligaties. Dit betekent dat er extra middelen worden onttrokken aan de financiële markten die hen anders rechtstreeks ten goede zouden komen via de inkoop van eigen aandelen. Bedrijven financieren deze terugkoop van eigen aandelen vaak door bedrijfsobligaties uit te geven die centrale banken opkopen.

Deze mogelijkheid voor bedrijven om hun eigen aandelenkoers te verhogen ten koste van de centrale banken en dus ten koste van het grote publiek, wordt nu beperkt door de Bank of Canada en de Bank of England. Nu wachten velen met spanning af hoe de Amerikaanse centrale bank, de FED, zich zal gedragen. In juni staat een vergadering gepland waarop de FED ook een vermindering van de liquiditeitsinjecties kan aankondigen. Aangezien de westerse centrale banken zich in het verleden vaak zeer vergelijkbaar en onderling hebben gedragen, lijkt dit waarschijnlijk.

Als de financiële markten hun liquiditeitssteun zouden worden onthouden, zou dat naast hyperinflatie de tweede grote klap zijn voor de wereldeconomie en vooral voor het monetaire en financiële systeem. Vanuit het huidige perspectief zou een ineenstorting van de financiële markten dan zeer waarschijnlijk zijn – met alle gevolgen van dien voor de toch al noodlijdende reële economie.

Op dit moment valt er veel te suggereren dat de grote transformatie – of ook: de grote nieuwe start – van bovenaf nog niet is voltooid en dat er weer een golf van grote omwentelingen op komst is. Het bestaande monetaire en financiële systeem is en wordt merkbaar verzwakt, terwijl in volle vaart wordt gewerkt aan een alternatief, de digitale valuta beheerd door de centrale bank, die veel meer monitoring en controle mogelijk maakt dan het huidige systeem.

Het past ook in dit beeld dat de miljardairs in de VS de afgelopen jaren op grote schaal landbouwgrond hebben opgekocht. Zo veel zelfs dat niemand minder dan Bill Gates nu de grootste landeigenaar in de Verenigde Staten is geworden.

Land kan niet worden vergroot en – als het geschikt is voor bebouwing – uiteindelijk de bron van al het voedsel. Het is schaars, er is altijd vraag naar en dus niet alleen een ideale bescherming tegen inflatie, maar ook een van de beste manieren om een ​​valutahervorming zo goed mogelijk te overleven. Degenen die het meest door een dergelijke hervorming worden getroffen, zijn meestal degenen die een groot deel van hun rijkdom in de oude valuta houden, terwijl de reële activa hun nut en dus hun waarde in het nieuwe systeem behouden. Het lijkt er dus op dat de miljardair Bill Gates, al opgemerkt door zijn helderziende vermogens, zich op zijn minst voorbereidt op zo’n radicale gebeurtenis.

De wijdverbreide aanval op verschillende aspecten van het mondiale economische systeem lijkt in volle gang te zijn en is misschien niet langer te voorkomen. Misschien is dat niet eens wenselijk. De bestaande orde, de heerschappij van de economische elite, is ten einde gekomen en moet worden vervangen door een nieuwe orde die gericht is op het vergroten van het welzijn.

De pure focus op winst geeft de zakelijke elite hun macht. Ze weten hoe ze anderen moeten uitbuiten, ze afhankelijk van zichzelf kunnen maken en ze kunnen beheersen met behulp van hun economische middelen. In een systeem als het onze, waarin het exclusieve streven naar meer en meer winst het niet alleen toestaat of begunstigt, maar het zelfs tot de hoogste stelregel verheft, zullen echte democratie en zelfbeschikking voor de overgrote meerderheid niet langer een fantasiegebouw blijven dat er bestaan ​​nauwelijks meer pagina’s met stoffige boeken.

De komende omwentelingen zijn een kans. Als we vakkundig handelen, kunnen we gebruik maken van de opkomende dynamiek en de samenleving sturen in een richting waarin vrijheid en zelfbeschikking voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Maar daar moeten we ons nu op voorbereiden. Om zo’n verandering door te voeren, moeten we al onze krachten op dit punt mobiliseren en concentreren, te beginnen met onze innerlijke krachten.

We hebben veel moed, begrip en doorzettingsvermogen nodig. Al deze kwaliteiten kunnen we systematisch trainen en trainen. Daar is niet veel voor nodig, behalve onze bereidheid en een passende methode.

Een van die methoden is regelmatige en consistente spirituele oefening, vooral meditatie. Bij meditatie leren we onze eigen krachten kennen, gebruiken en uitbreiden. Meditatie, beoefend door progressieve activisten, ben ik er vast van overtuigd dat het cruciaal kan zijn voor succes. Laten we dit krachtige instrument gebruiken om de aanvallen van de elites af te weren en ze tegen hen te richten. Laten we het gebruiken om een ​​nieuwe, echt menselijke wereld te creëren.

Om ervoor te zorgen dat mensen leren opkomen voor dit ideaal, vindt momenteel een meditatietour plaats door Duitsland. Een groep rond Kai Stuht en yogamonnik Dada Madhuvidyananda lopen grote delen van de route van München naar Berlijn en bieden aan om onderweg overal meditatie te ervaren. Meer informatie over de delen van de route is te vinden op de evenementenwebsite (1). Als je ons wilt ontmoeten, neem dan contact met ons op via e-mail (2).


Noot van de redacteur: dit artikel verscheen voor het eerst onder de titel ” Wirtschaft im Fadhreuz ” in Tageslicht Magazin .

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *