Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023 – Xandernieuws


Zo kan het einde van de beschaving
beginnen: een superflare vernietigt het elektriciteitsnet en alle
elektronica, waardoor niets in onze samenleving meer werkt.

—————————————————————————————————————————————–

Flashback naar het ‘Remote Viewing’ team (voormalig CIA project), dat in de jaren ’90 de kernramp in Fukushima ‘voorzag’,  en enige jaren later een wereldoorlog en een verwoestende zonnevlam

—————————————————————————————————————————————–

Het nieuwe zonneminimum (met het reeds ingezette Global Cooling als gevolg) zal de komende jaren steeds ingrijpendere gevolgen hebben voor het leven op aarde. Daar komt een andere, acute dreiging bij. Juist nu het magnetische veld van onze planeet – ons beschermende schild tegen kosmische straling – aan het verzwakken is, waarschuwt een topwetenschapper van het Climate Science Center in Pagosa Springs (Colorado), in de volksmond bekend als het Oppenheimer Ranch Project, dat onze planeet mogelijk al in 2023 getroffen wordt door een verwoestende super zonnevlam. Dat is niet zomaar een theorie, want de ‘kosmische golf’ die in 2019 eenzelfde zonnevlam op onze naburige ster Proxima Centauri veroorzaakte, lijkt nu ook naar ons op weg te zijn. (1)

In juli 2017 schreven we over een nieuw rapport over de NASA, dat zijn zorgen uitsprak over het inmiddels begonnen ‘zonne minimum’. Grote uitbarstingen van zonnevlammen zijn dan weliswaar niet te verwachten, maar wel enorme, soms maandenlange gaten in de corona van de zon, waardoor zonnedeeltjes met grote snelheid kunnen ontsnappen en het magnetische veld van de Aarde kunnen raken.

Daarbij kunnen satellieten, maar ook elektrische en elektronische installaties op het oppervlak van de planeet worden beschadigd of zelfs permanent worden uitgeschakeld. Het kan tevens een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Zo’n uitbarsting zorgde in april 2017 in diverse grote Amerikaanse steden voor massale stroomstoringen.

Grote zorgen over afname magnetisch veld en superflare in 2023

David Mauriello, wetenschapper van het Climate Science Center, maakt zich meer zorgen over het afnemende magnetische veld en een mogelijk poolomkering dan over het nieuwe zonne minimum en Global Cooling. Al over 2 jaar zouden we de gecombineerde gevolgen van de afnemende magnetosfeer – een neveneffect van magnetische omkeringen of afwijkingen, waardoor het magnetische veld van de aarde tot onder 10% van het maximum kan dalen -, gekoppeld met een krachtige plasma ejectie van de zon kunnen gaan meemaken.

In een recente studie werd op basis van waarnemingen van negen telescopen – waaronder de bekende Hubble Space Telescope – vastgesteld dat er op 1 mei 2019 op de dichtst bij ons zonnestelsel staande ster Proxima Centauri een ongekend krachtige flare, een felle uitbarsting is geweest, die 100 keer sterker was dan de uitbarstingen van onze eigen zon. Proxima Centauri is een rode dwerg op een afstand van 4,25 lichtjaar van de aarde.

Deze uitbarsting op Proxima Centauri had de kracht van een X-200+ flare van onze eigen zon. Merk op dat de krachtigste uitbarsting van onze zon ‘slechts’ een X-45 was. Deze werd in 2003 gemeten, en was gelukkig niet op onze planeet gericht. Het ‘Carrington Event’ in 1859 werd vermoedelijk eveneens veroorzaakt door een X-45 flare. Omdat onze samenleving toen nog niet afhankelijk was van elektronica, bleven de gevolgen beperkt.

‘Kosmische Golf’ raakte al twee naburige sterren

Mauriello gaat er vanuit dat indien de jongste kennis aangaande het bestaan van een soort galactische ‘Birkeland golfstroom’ correct is, deze kosmische ‘golf’ die in 2019 Proxima Centauri raakte nu met (bijna) de lichtsnelheid naar ons onderweg is. Dat betekent dat deze golf in de zomer van 2023 de zon kan raken, en een vergelijkbare mega-flare kan veroorzaken. Die hoeft niet eens rechtstreeks op onze planeet gericht te zijn om via het ‘halo’ effect ongekende verwoestingen aan te richten, en onze wereld naar het stenen tijdperk terug te ‘bombarderen’.

Een recente superflare op de Ster van Barnard, die op 5,978 lichtjaar afstand staat, is een sterke aanwijzing dat dit meer dan slechts een theoretische mogelijkheid is. De flare op deze ster vond namelijk op het verwachte interval plaats.

Vanwege de afnemende magnetosfeer is een gemiddelde X-flare nu al voldoende om 90% van onze beschaving, die extreem afhankelijk is geworden van elektronica en elektriciteit, weg te vagen. De aanstormende galactische ‘golf’ zou tevens het laatste zetje kunnen geven om een snelle poolomkering in gang te zetten. ‘Tegen augustus 2023 moet u er klaar voor zijn,’ aldus Mauriello.

Ex-CIA ‘remote viewers’ voorzagen toekomstige gebeurtenissen

De afgelopen jaren plaatsten we enkele flashbacks naar ons artikel van begin 2012 over een ‘Remote Viewing’ team, ooit opgezet door de CIA maar later privaat voortgezet, dat speciaal getraind werd om met buitenzintuiglijke waarnemingen ‘op afstand’ de vijand te kunnen bespioneren (toen nog de Sovjet Unie). Toen dit team steeds meer successen boekte, begon men te experimenteren of ze ook in de toekomst konden ‘kijken’. De CIA stopte in de jaren ’90 met het programma, onder meer omdat de ‘viewers’ niet konden zeggen wanneer bepaalde gebeurtenissen precies zouden gaan plaatsvinden.

Het hoofd van dit programma, de met drie medailles gedecoreerde majoor Ed Dames, voorspelde op grond van de bevindingen van dit team een aantal inderdaad uitgekomen gebeurtenissen, zoals de eerder genoemde krachtige zonnevlam die in 2003 de Aarde op slechts 3 maanden miste.

Tevens voorsspelden ze dat Noord Korea een kernbom zou ontwikkelen (waar hij toen nog voor belachelijk werd gemaakt) en een grote aardbeving in Japan, waardoor er een enorme ramp met een kerncentrale zou plaatsvinden. Zoals iedereen weet gebeurde dit inderdaad in 2011 in Fukushima. Dames had de Japanners nog zo gewaarschuwd, maar die namen hem niet serieus.

Killshot’ gebeurtenis op de zon’ tijdens Derde Wereldoorlog

Het ‘remote viewing’ team zag volgens Dames dat een aantal jaren na de kernramp in Japan plotseling een grote (wereld)oorlog zal uitbreken, en Noord Korea een kernbom gebruikt. En dan, als over de hele wereld talloze soldaten in diverse landen de Derde Wereldoorlog aan het uitvechten zijn, zal er een gigantische uitbarsting op de zon plaatsvinden, een ‘killshot’ genoemd, die vrijwel het gehele Noordelijke Halfrond van onze planeet totaal zal verwoesten.

Hét teken dat deze ‘killshot’ flare eraan komt is een ongeluk met een Space Shuttle achtig ruimteschip – mogelijk de SpaceX Starship, die nu door de NASA is uitgekozen om een volgende bemande maanmissie mee uit te voeren (2), en waar tijdens een test op 3 maart 2021 een crash mee heeft plaatsgevonden.

Alle remote viewers -inclusief Dames zelf- ‘zagen’ meerdere malen dat alle soldaten die op dat moment in vele oorlogen zullen vechten tegelijkertijd omhoog zullen kijken, omdat ze iets onvoorstelbaars in de lucht zien. Dat zal hen doen besluiten te stoppen met vechten en terug te keren naar huis, omdat ze beseffen dat er iets enorms staat te gebeuren, en ze de resterende tijd bij hun gezinnen en geliefden willen zijn.

Noordelijk halfrond verwoest, hevige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen

Daarna volgt al snel de ‘killshot’, die vooral het noordelijke halfrond (Amerika, Europa, Rusland, China) zal treffen. Alle communicatiesatellieten en de meeste elektriciteitsnetwerken worden verwoest. Het zal maanden en zelfs jaren duren voordat er zelfs maar met herstel kan worden begonnen. De van elektriciteit afhankelijke maatschappij -geen brandstof, geen energie, geen water, geen voedsel, etc.- zal dus volledig in elkaar storten. Het aantal slachtoffers zal letterlijk niet te tellen zijn.

De hevige zonnevlammen zullen ook de kern van de Aarde in beroering brengen, met enorme aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als gevolg. Mede vanwege de zeer krachtige stormen die zullen ontstaan zal het daglicht voor een deel worden verduisterd, wat grote gevolgen zal hebben voor de gewassen en daarmee de oogsten. Daar komt de dan extreem krachtig geworden röntgenstraling van de zon nog eens bij, en niemand weet precies wat dat zal veroorzaken.

‘Wie wil er nou horen dat het einde der tijden eraan komt?’

Danes commentaar in 2003: ‘Soms wil ik het zelf ook allemaal ontkennen en ervoor kiezen niet te geloven dat wat wij zien ook echt zal gaan gebeuren. Maar ik zal wel moeten, ik heb geen keus… Ik begrijp de sceptici overigens wel. Als iemand anders mij dit zou vertellen zou ik hem ook niet geloven. Hoe zou ik dat kunnen? Dit is zó rampzalig, daar wil je dus niet eens aan denken.’

‘Op veel plaatsen in de wereld is het nu al ellendig genoeg. Dus wie wil nou horen dat het einde der tijden eraan komt? Dat we door de zon geroosterd zullen worden?’

Doomsday Vault

De angstwekkende voorspellingen van het team werden klaarblijkelijk toch heel serieus genomen. Meer dan 100 overheden bouwden op een Noors eiland namelijk een zogenaamde ‘Doomsday Vault’. In deze zwaar beveiligde ondergrondse installatie zijn alle belangrijke zaden, vruchten en gewassen voor toekomstige generaties opgeslagen. Ook in Australië, Rusland en Europa zouden op diverse locaties ondergrondse complexen zijn gebouwd die bedoeld zijn om de elite van deze wereld een aanstaande catastrofale ramp te laten overleven.

Als die mogelijke superflare in 2023 inderdaad rechtstreeks de aarde raakt, dan zou het in het slechtste geval zo kunnen gaan als in de film ‘Knowing’ (2009) te zien is:

‘De stervelingen zullen zeldzamer worden dan gelouterd goud’

Sommigen vinden de regelmatige Bijbelcitaten van de afgelopen tijd misschien vervelend (en dan moet u deze laatste alinea’s maar overslaan), maar de overeenkomsten met de huidige ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn te opvallend om als slechts ‘toeval’ of ‘reli geklets’ af te doen. Wat denkt u, in het kader van dit artikel, bijvoorbeeld van deze Bijbelse profetieën:

‘Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.’

‘Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen… Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.’ (Jes. 13: 5-9 + 12)

‘Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’ (2 Petrus 3:10)

‘Als een dief’ betekent naar mijn mening niet dat er geen waarschuwingssignalen zullen zijn. Die zullen er wel degelijk zijn, in overvloed zelfs, maar ze zullen zoals gebruikelijk door bijna iedereen worden genegeerd. Daardoor zal ‘de dief’, die zijn komst ruim van tevoren aankondigt, toch onverwacht ‘inbreken’ op het leven van iedereen op deze planeet – of dat nu door een ‘killshot’ flare, een Derde Wereldoorlog of vaccinatie-depopulatie gebeurt. Of misschien zelfs wel door al deze gevaren tegelijk.

Mogelijk waren deze profetieën slechts waarschuwingen, zoals sommige theologen denken, en hoeft het allemaal niet letterlijk zo te gebeuren. Dan nog dienen waarschuwingen wel ter harte te worden genomen. Gezien de staat van de mensheid en de richting waarin we door bepaalde krachten geduwd worden, kan ik niet zeggen dat ik heel optimistisch ben dat er op de valreep alsnog een radicale ommekeer komt. Maar ik krijg in deze heel graag ongelijk.

Xander

(1) Electroverse
(2) Houston Chronicle

Zie ook o.a.:

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij (/ Derde Wereldoorlog en einde beschaving begint met explosie Noord Koreaanse kernbom)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *