“Koning” Willem Alexander – zijn laatste handtekening


In Nederland is grondwettelijk geregeld wie de Opperbevelhebber van de Nederlandse Krijgsmacht is.

Artikel 97 – Grondwet luidt:

  • 1.  Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.
  • 2.  De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.

De regering heeft dus het oppergezag over alle Krijgsmachtonderdelen. De regering is volgens Artikel 42 – Grondwet als volgt samengesteld:

  • 1.  De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
  • 2.  De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.

De regering wordt gevormd dopor “koning” en ministers. De hoogste in rang is de “koning”, hij is staatshoofd, ’s lands hoogste publieke functie. De “koning” functioneert dus als Opperbevelhebber van de Nederlandse krijgsmacht. Toen wij de krant opsloegen vanmorgen zagen we dit hoopvolle bericht:

koning

Helaas, met een “koning” zonder ballen en mét belangen in The Great Reset, kun je op dat bevel lang wachten. De uitspraak is opgetekend uit de mond van de Braziliaanse president Bolsonaro. Die het overigens ook niet aandurft.

De “koning/opperbevelhebber” gaat dat bevel nooit geven. De “koning/opperbevelhebber” tekent namelijk ook blind alle coronawetjes, die onder zijn neus worden geschoven. De totale onderdrukking van het volk wat deze sukkel zou moeten beschermen als hij zijn eed gestand zou doen. Op deze manier hoopt hij namelijk de dans te ontspringen als hij van zijn TALLOZE ONVERDIENDE onderscheidingen wordt gestript, voordat hij voor het Militair Tribunaal zijn opwachting maakt. Hij zal worden veroordeeld voor hoogverraad, eedbreuk, meineed, landverraad, verrijking, diefstal, identiteitsfraude en wat er nog meer ter tafel komt. De “hoge adel” ziet het gepeupel als slachtvee, 1000 jaar geleden en nu nog. Vooral de weerloze kinderen staan op hun menu. De “hoge adel” heeft namelijk ALLES wat hun hartje begeert…. behalve het eeuwige leven. En daar wordt de rest van de mensheid voor gestraft.

De Krijgsmacht moet de bevolking beschermen tegen de “koning” en zijn ministers en de Grondwet handhaven. Artikel 97.1 van die gemankeerde Grondwet is al een totaal verkeerd uitgangspunt. De belangen van het “koninkrijk” zijn tegenstrijdig met die van het volk. Het “koninkrijk”, de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE heeft aan haar personeel de OORLOG verklaard. De Nederlanders worden van alle kanten ingesloten en uit elkaar geknuppeld. Het water staat de bevolking tot aan de lippen en denkt dat een gentherapie de oplossing is. Dat is het niet: integendeel. Het zal de bevolking omvormen tot een aangestuurde gedisciplineerde kolonne bio-robots. In het gareel gehouden door de Politie, die wordt beschermd door de Krijgsmacht.

OPERATION HATCHET

Operatie Hakbijl is bedoeld om het “koninkrijk” terug te dringen op enkele vierkante kilometers in Den Haag.

Daar kan de “koning” soldaatje spelen met zijn ministers.

En blind zijn laatste handtekening zetten.

BRON

Comments

comments

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *