Het gaat echt crimineel goed in ons deel van de wereld


Criminaliteit is ‘Big Business‘. Onthullingen over containers vol cocaïne die binnenkomen in de haven van Rotterdam, noch de spectaculair toegenomen ‘afrekeningen in het criminele milieu‘ zijn voor mij de directe aanleiding om dit thema aan te snijden. Sterker nog, die verhalen zijn meer ‘mist‘ dan ‘onthulling‘. Mij gaat het om de mentaliteit van de mensen in het algemeen, en hoe ze geconditioneerd zijn om ‘protectie‘ te aanvaarden van deze of gene criminele organisatie, veelal zichtbaar als ‘regering‘. Hoogste tijd om nog eens goed na te denken over criminaliteit, en wat dat precies is.

Elk mens heeft in zijn of haar leven wel eens, of meerdere keren, of zelfs systematisch, een wet overtreden. Veel wetten zijn stupide, of zelfs gevaarlijk, of niet meer dan een opzichtige manier om burgers hun zuur verdiende geld af te nemen ten bate van een ‘regerende‘ toplaag. Of om hen murw te beuken in een eindeloos Kafkaiaans proces waarbij ze hun leven lang van het kastje naar de muur worden gestuurd. Op enig moment lijken ze aan de winnende hand, om het volgende moment te worden kaalgeplukt omdat een andere ‘fractie‘, een andere ‘bende‘ de overhand heeft gekregen. Maar vaker nog is het dezelfde ‘bende‘, die alleen de bakens heeft verzet.

Concreet gaat het mij dus minder om corruptie, wie er rijk worden, en wie niet, maar om de ‘mind-set‘. Het ontbreken van een geweten, verantwoordelijkheidsbesef, en een moreel kompas. En het hele bouwwerk slingert nu vervaarlijk door de aardschokken, uitbarstingen, pandemie en het extreme weer. Zowel letterlijk, als overdrachtelijk, waar ‘onbetrouwbaarheid‘ en ‘meedogenloosheid‘ epische vormen aan begint te nemen. Niet voor het eerst, en vermoedelijk ook niet voor het laatst, hoezeer we ook anders zouden willen. Maar op enig moment is roven en stelen lucratief, en kunnen we zelf onze handen in onschuld wassen, omdat we niet direct betrokken zijn. Maar waar de ‘Godfathers‘ zwemmen in het geld, ‘druppelt‘ het aangenaam bij ons, terwijl waaghalzen er tussenin het risico lopen, en waarom zou je de kip die de gouden eieren legt slachten?

Geen gebrek aan ‘argumenten‘ om te heulen. Maar op zeker moment worden de ‘bazen‘ te zelfzuchtig, of  creatief, of beide, en volgen we ze niet meer. Met humor kun je vaak ongenadig hard uithalen, en de hypocrisie laten zien. DEZE persiflage van de ‘Babylon Bee‘ op het corrupte ‘Oscar-circus‘, die lik-klare zuurstok waar zoveel mensen zoet mee werden (en worden) gehouden, schetst de foeilelijke realiteit van de ‘entertainment-wereld’. Maar voordat we gemakzuchtig onze tanden zetten in ‘verwende sterren‘, zullen we toch ook eens in de spiegel moeten kijken. Die containerschepen vol drugs varen niet alleen voor de ‘sterren‘.

Wie uit is op een samenleving die wordt geregeerd door willekeur, heeft twee opties. Geen wetten, of teveel wetten. Geen wetten is openlijk feodaal. ‘I’m the law!’ Een teveel aan wetten zorgt voor ‘spaghetti‘, en schenkt de macht aan de ‘waan van de dag’, de interpretatie die ‘gangbaar‘ is, waarbij de ‘bazen‘ niet soeverein hun wil op kunnen leggen, maar op gezette tijden ‘offers‘ moeten brengen. Van die momenten waarop ze Lagere Afgedankte Goden voor de leeuwen moeten werpen, om het moordzuchtige volk hun ‘Bloed‘ te geven. Het Romeinse ‘Circus‘ is een semi-gecultiveerde vorm, maar wat wij ervan gemaakt hebben in het westen lijkt er sterk op. Gaandeweg worden de ‘Spelen‘ belangrijker dan het ‘Brood‘, en tegen de tijd dat iedereen ‘Toeschouwer‘ is, en niemand nog ‘Bakker‘, treedt het verval in.

Het is niet een ‘Groot Complot’. Het is iets waar je als samenleving tegen moet waken, maar op de één of andere manier lukt het ons niet. De verleiding van het ‘Gratis Geld‘ is te groot. En maakt u zich geen illusie over die ‘Big Reset‘ waar zoveel over te doen is, want dat is geen terugkeer naar aloude moralistische principes uit de tijd van de vooruitgang, nederigheid, een terugkeer naar de zakelijke benadering, en zorg voor onze planeet. Het teveel aan wetten gaat hand-in-hand met een consensus gedreven ‘wetenschap‘, die erop gebrand is oppositie de mond te snoeren als er eenmaal ‘besloten‘ is. Het inzetten van censuur, ‘Geheime‘- en ‘Vertrouwelijke‘ stukken dient op enig moment geen publiek doel meer, maar is essentieel voor het beschermen van de ‘kongsi‘ aan de top van de voedselketen. U en ik hebben zo onze ‘geheimen‘ en opinies waar we niet mee te koop lopen, omdat ze ons in de problemen kunnen brengen. Dus doen we er het zwijgen toe. Of we delen ons standpunt met mensen die we vertrouwen. Als die anderen dat vertrouwen beschamen, kunnen we niet de rechter vragen om die man of vrouw op te bergen.

Er valt veel voor te zeggen om te beginnen met het opheffen van wetten die het ‘geheim‘ of ‘vertrouwelijk‘ maken van bepaalde informatie tot doel hebben. Hoe crimineler het ‘milieu‘, hoe meer waarde men hecht aan ‘geheim‘ en ‘vertrouwelijk‘, omdat het ‘business model‘ daarom vraagt. Als je weet dat iemand er op uit is om jou te beroven, of te liquideren, reduceert dat de kansen op succes voor die crimineel. Als John Kerry zijn Iraanse ambtsgenoot vertelt dat het Israël is dat verantwoordelijk is voor de aanvallen op Iraanse posities in Syrië, waar die Iraanse militairen strijden tegen Soennitische terroristen (Al Qaida en ISIS), dan is de reflex dat John Kerry moet ‘bloeden‘. Waarom? Die aanvallen zijn in strijd met het Internationaal Recht, en het schaadde destijds de positie van de Amerikanen die wilden pronken met hun nieuwe inzicht dat Al Qaida en ISIS, bij nader inzien, toch niet zulke goede vrienden waren.

Dat iemand als Gauci, de ‘Corona-Tsaar’ in de Verenigde Staten, tot het inzicht komt dat een eerder geproclameerd inzicht je reinste flauwekul was, met alle ver reikende gevolgen van dien, valt toe te juichen. Maar het grote schandaal is dan dat de onderzoeken die de ‘Heilige Consensus‘ uitdagen moedwillig buiten beeld werden gedrukt. Criminaliteit zit ‘tussen de oren‘. Het is een ‘Mental State‘, en die komt voort uit ‘Klanten-Denken‘. Het idee dat anderen de plicht hebben om voor jou te zorgen. Omdat je ‘superieur‘, zelfs ‘exceptioneel‘ bent, of ‘zielig‘.

Toegeven aan die ‘luiheid‘ betekent niet dat je inactief wordt, maar dat je je energie ‘investeert‘ in het ontwikkelen van strategieën om anderen te beroven. Sancties, regime-change, eindeloze oorlogen, ‘Fiat-Geld‘, subsidie, uitkeringen, toelagen, en een weelde aan beschermingsconstructies, vastgelegd in de wet, om jouw ‘recht‘ desnoods bij de rechter te kunnen halen. Waarbij de rechter uiteraard zelf ook ‘klant‘ is van een systeem dat erop is ingericht om te zorgen voor ‘aanvoer‘. De link hiervoor naar de website waar dat ‘Klanten-Denken‘ aan de orde wordt gesteld is, hoe kan het anders, zelf ook exemplarisch waar het verwijst naar een bepaalde ‘training‘ waar iemand weer goed geld aan verdient. Ik zou zeggen: ‘Stop er gewoon mee!‘  Zet een streep door al die ‘BullShit‘-banen, alle ‘bezigheidstherapie‘, en maak de ‘Spelen‘ en de ‘Sport‘ gratis. Niks mis met ‘luie‘ mensen, maar het moet niet gaan lijken op ‘werk‘, en het is voldoende als je ze met een ‘basisloon‘ weghoudt bij de verleiding om zich crimineel te verrijken.

Comments

comments

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *