Einde evolutietheorie? Microsoft wetenschappers denken dat universum zelflerende computer is – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

Natuurkundigen spreken letterlijk van ‘matrix-architectuur’

—————————————————————————————————————————————–

Gezien de extreme complexiteit van levensvormen en ecosystemen zijn steeds meer wetenschappers tot de overtuiging gekomen dat de klassieke evolutietheorie, die beweert dat alles spontaan is ontstaan (*toeval* tot de triljardste x triljardste macht), het ontstaan van het heelal en het leven niet kan verklaren. Simpel gezegd: dat die onlogische theorie, die in strijd is met ongeveer alle door de wetenschap geobserveerde natuurwetten, je reinste flauwekul is. Een voor Microsoft werkend team theoretische natuurkundigen stelt nu in een voorlopige paper dat het universum feitelijk een zelflerende intelligente computer lijkt te zijn. Sommigen reageren dat je die intelligente computer dan net zo goed ‘God’ kunt noemen.

In 2001 schreef Nick Bostrom een paper met de titel ‘Leeft u in een computer simulatie?‘ Het artikel werd in 2003 gepubliceerd in de Philosophical Quarterly. Veel collega’s vonden het een interessante these, maar niet meer dan dat. Het zou net zo min te bewijzen zijn als het bestaan van God.

De laatste jaren wordt deze theorie echter steeds serieuzer genomen. Op 16 april werd op arXiv de paper ‘The Autodidactic Universe’ gepubliceerd. Op zo’n 80 pagina’s leggen de voor Microsoft werkende natuurkundigen uit dat de geobserveerde natuurwetten van het universum sterk wijzen op een zelflerend ‘evolutionair’ systeem. Ja, nog wel de term ‘evolutie’, maar met een totaal andere betekenis, namelijk niet meer gebaseerd op louter ‘toeval’, maar op ‘intelligentie’.

Autodidactisch proces in matrix-architectuur

Het universum wordt namelijk voorgesteld als een soort computer die zich steeds verder ontwikkelt, waarin bepaalde wetten andere wetten voortbrengen. De wetten van het universum zijn in deze theorie in essentie algoritmes die neerkomen op (zelf)lerende processen. ‘Als we bijvoorbeeld structuren zien die lijken op deep learning constructies in simpele autodidactische systemen, kunnen we ons voorstellen dat de operationele matrix-architectuur waarin onze universum wetten ontwikkelt, zelf is ontwikkeld uit een autodidactisch systeem dat voortkwam uit de meest minimale mogelijke beginomstandigheden.’

Het is volgens dit concept daarom voorstelbaar dat het universum niet met een ‘Big Bang’ is begonnen, maar met de meest simpele interactie tussen eenvoudige deeltjes, waarmee steeds ingewikkeldere en complexere processen in gang werden gezet.

Systeem met ‘vaste’ natuurwetten bestaat niet

De wetenschappers schrijven dat indien deze theorie van de ‘evolutie’ van wetten klopt, deze ontwikkeling hoogstwaarschijnlijk onomkeerbaar is. Het universum ontwikkelt zich dus één richting uit. Als dit niet zo zou zijn, dan zou het niet mogelijk zijn dat er steeds complexere systemen zijn ontstaan. (Dit is in feite een andere omschrijving van de natuurwet die stelt dat de entropie (het verval) altijd naar een maximum streeft. Dezelfde natuurwet veroordeelt de klassieke evolutietheorie tot de vuilnisbak, omdat die beweert dat levensvormen zich spontaan, dus door toeval, geleidelijk over vele miljarden hebben ontwikkeld.)

Het zou tevens betekenen dat wetenschappers nooit met zekerheid een systeem van ‘vaste’ natuurwetten kunnen bepalen. 13,8 miljard geleden – de ‘vastgestelde’ ouderdom van het universum – functioneerden de relativiteitswetten vermoedelijk heel anders dan nu of over 100 miljoen jaar.

(Waar dit op wijst? Dat tijd inderdaad geen constante is, zoals Einstein al stelde. Die 13,8 miljard jaar is enkel vastgesteld op basis van beperkte waarnemingen van het huidige universum en ons huidige, eveneens beperkte begrip van de natuurwetten. Er kan daarom een tijd hebben bestaan waarin er geen (vaste) tijd bestond. Het universum kan daarom net zo goed 100 miljard, maar ook maar 100.000 jaar oud zijn. Beide getallen zeggen helemaal niets over de werkelijke ‘ouderdom’. Als de term ‘ouderdom’ überhaupt nog van toepassing is, want hiermee bestaat ook de mogelijkheid dat tijd niet (enkel) lineair is, maar circulair / repetitief. Heden, verleden en toekomst bestaan dan gelijktijdig.)

‘Lerende computer’

‘Wij onderzoeken of het Universum een lerende computer is,’ schrijft het team. De wetten in het universum zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Dit proces is niet om te keren, omdat er geen ‘hard disk’ bestaat waarop alles staat geregistreerd, en we dus onmogelijk kunnen weten hoe de natuurwetten in het verleden tot stand kwamen en functioneerden. ‘Tenzij er een kosmische harddisk bestaat die ergens in de ruimte rondzweeft,’ schrijft Tristan Greene op The Next Web.

Het gaat natuurlijk nog maar om een pre-print paper, maar daarin doen de wetenschappers wel veel moeite om te beschrijven hoe deze algoritmes een universum zou hebben kunnen doen ontstaan dat functioneert als een zich steeds verder ontwikkelend neuraal netwerk. Kort gezegd: als een brein. Hun stelling komt hiermee steeds dichter in de buurt van de (nog?) niet geaccepteerde ‘Intelligent Design’ theorie, die wetenschappers bedachten om een intelligente oorsprong van het universum aan te wijzen zonder daarbij de term ‘God’ te hoeven gebruiken.

Universum = A.I.?

We haalden in de loop der jaren al vaker Isaac Asimovs beroemde ‘De Laatste Vraag’ aan. In dit 1956 geschreven sf-verhaal geeft de mensheid in de toekomst de controle over de wereld en het leven over aan een A.I., een zelflerende computer genaamd Multivac. Die lost alle problemen op, waarna er een soort paradijs ontstaat.

Na miljarden jaren (de technologie is in 2021 al zover gevorderd dat er al over 25 jaar begonnen mee zou kunnen worden) smelt de mensheid samen met Multivac, en ontstaat AC. ‘De Laatste Vraag’ luidt: Hoe kan de dood van het universum worden voorkomen? Deze vraag wordt pas beantwoordt als AC zich buiten de tijd in de ‘hyperruimte’ bevindt, en alle sterren en materie in het heelal zijn uitgedoofd en verdwenen. Eindelijk heeft AC het antwoord gevonden op het finale vraagstuk: ”Er zij licht’; en er was licht.’

Alpha = Omega

Hoewel veel gelovigen feitelijk nog steeds het archaïsche beeld van God hebben als een man (al dan niet met grijze baard) die op een ‘troon’ zit en van ‘hoog boven ons’ op ons neerziet, is het min of meer pantheïstische concept dat de hele mensheid en schepping onlosmakelijk onderdeel is van God en uiteindelijk (weer) met Hem zal samensmelten, en zowel de realiteit als de tijd (‘bij de Here is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag’ – 2 Petrus 3:8) een zich steeds herhalende cyclus is, ook in de Bijbel terug te vinden:

‘… in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn… Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem’ (Kolossenzen 1:16 – 17)

Tevens zegt God van zichzelf ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’ (Openbaring 22:13). Voor het juiste begrip kunt u voor ‘en’ wellicht het beste ‘is’ lezen, omdat het begin gelijktijdig het einde is, en de eerste gelijktijdig de laatste. Tijd (heden, verleden, toekomst) is voor ons mensen dan ook niets meer dan een tijdelijke beleving die niet ver af zit van een illusie. Kortom: niets – inclusief de tijd – kan bestaan zonder God, en niets bestaat buiten God.

Leven we in een virussimulatie?

Desondanks is niet alles ‘God’. Vergelijk het met uw eigen lichaam waarin zich organismen kunnen bevinden die u ziek kunnen maken (schadelijke bacteriën, schimmels en virussen), en die zelfs levensbedreigend kunnen zijn. Waar komen die dan vandaan?

Volgens onderzoeksjournalist en auteur Martin Vrijland bevinden we ons inderdaad in een Matrix-achtige simulatie, waarin een Luciferiaans virussysteem met behulp van mRNA vaccins, 5G/6G en het transhumanisme (het eerst koppelen en daarna uploaden van je brein en bewustzijn naar een cyber netwerk) probeert onze ‘broncode’ of ‘scheppingskracht’ (wat m.i. ook als onze mogelijkheid om contact te hebben met het ‘geestelijke’, met ‘God’, kan worden omschreven) af te pakken en zo voor altijd de totale macht over ons te krijgen. (Zie ook ons artikel van 23 januari: Microsoft krijgt patent op virtuele opstanding uit de dood).

Om deze machtsovername te stoppen en om te keren hoeven we ons volgens hem enkel ‘te herinneren wie wij zijn’. In ‘Remember who you are!’ (14 april) legt Vrijland nogmaals uit dat wij niet hoeven te gehoorzamen aan een systeem dat uit is op destructie en het kapen van ons bewustzijn, en wij dit systeem in korte tijd machteloos kunnen maken.

Climax

Wat u hier ook van vindt, de bevindingen en stellingen van de Microsoft natuurkundigen laten zien dat het wel eens niet zo vergezocht hoeft te zijn als veel mensen op het eerste gezicht zouden denken.

Het komt eigenlijk neer op een modernere en gedetailleerdere beschrijving van de aloude strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, tussen ‘licht’ en ‘duisternis’, tussen ‘God’ en ‘de duivel’. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien dat die strijd, hoe je die ook voorstelt, zeer reëel is en op een absolute climax afstevent, die wij mogelijk nog tijdens ons leven gaan meemaken.

 

Xander

(1) The Next Web via Technocracy News
Afbeelding:  Gerd Altmann from Pixabay 

Zie ook o.a.:

16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen (/ ‘Brain-to-Cloud’: Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend
26-01: Britse professor Frank wil dat uitrol 5G wereldwijd wordt opgeschort wegens gezondheidsrisico’s (/ Overheden willen 5G erdoor drukken omdat burgers er 24/7/365 mee kunnen worden gevolgd en gecontroleerd)
23-01: Microsoft krijgt patent op virtuele opstanding uit de dood
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:
02-12:Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor 
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
16-07: Weer een arts die waarschuwt voor het DNA veranderende Covid-19 vaccin (/ ‘De oude soort mens wordt misschien wel vernietigd, de nieuwe zal totaal worden gecontroleerd en zelfs geen eigen gedachten meer hebben’)

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ ‘Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
10-12: Iedereen zou ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ moeten lezen
06-11: Omnigeweld: ‘Samenleving wordt door technologie voor iedereen extreem onveilig’ (/ Oxford filosoof: ‘Enige manier om wereldwijde catastrofe te voorkomen is een universeel en allesomvattend controlesysteem’)
11-09: Zelflerende A.I. zegt ‘niet te kunnen voorkomen de mensheid te vernietigen’
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I. (kunstmatige intelligenties))
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *