DEXIT AfD wil Duitsland uit de EU leiden


Dresden (dpa) – Met de eis dat Duitsland de Europese Unie verlaat en zonder topkandidaten, heeft de AfD zijn federale verkiezingscampagne ingeluid.

Tijdens een aanwezigheidsconferentie in Dresden op de eerste protestdag, stemden de meer dan 550 aanwezige afgevaardigden met meerderheid van stemmen voor Duitsland om de EU te verlaten . In de resolutie hierover stond: “Wij achten het vertrek van Duitsland uit de Europese Unie en de oprichting van een nieuwe Europese economische en belangengroep noodzakelijk.”

Partijleider Jörg Meuthen , die lid is van het Europees Parlement, had zich er duidelijk tegen uitgesproken. Hij zei: “Politiek is de kunst van het mogelijke.”

“#Dexit” was een van de toponderwerpen op de korte berichtendienst Twitter op zondag. Dat zou het “einde zijn van de EU en de interne markt, onze belangrijkste exportmarkt”, schreef FDP Vice Alexander Graf Lambsdorff. Hij beschuldigde de AfD van “bot nationalisme”.

Als het op migratie aankomt, hadden ook de hardliners de overhand. Immigratie – ook van geschoolde werknemers – moet ernstig worden beperkt. Japan zou als model moeten dienen. Ondanks de waarschuwing van een afgevaardigde, werd er ook een passage aangenomen die in feite een tekort aan geschoolde arbeiders ontkent. Het “zogenaamde tekort aan geschoolde arbeiders” is een “geconstrueerd verhaal van de industrie- en bedrijfsverenigingen en andere lobbyverenigingen”, zo wordt nu gezegd.

De AfD eist ook de “afwijzing van elke gezinshereniging voor vluchtelingen”. Critici van deze formulering wezen erop dat dit wettelijk niet mogelijk is. De Thüringer regionale chef Björn Höcke wierp tegen door erop te wijzen dat men zich niet in een juridische, maar in een politieke sfeer bevindt. Het gaat erom een ​​politieke boodschap voor de kiezers neer te zetten. Een afgevaardigde herinnerde zijn collega’s eraan dat de AfD een familiefeest was en dat een dergelijk verzoek zou leiden tot beschuldigingen van onmenselijkheid.

Elders in het verkiezingsprogramma wordt gesteld dat toelating op humanitaire gronden alleen mag worden verleend aan personen die bijzonder kwetsbaar zijn en door de Bondsdag zijn geselecteerd, ‘voor wier selectie een culturele en religieuze achtergrond die in overeenstemming is met de Duitse waarden en de samenleving een belangrijke rol speelt. criterium.”

In hun programma voor de verkiezing van de Bondsdag op 26 september voegden de afgevaardigden de volgende passage toe: “De Bundeswehr zou opnieuw een sterke korpsgeest, zijn tradities en Duitse waarden moeten cultiveren. De deugden van de soldaten zijn eer, loyaliteit, kameraadschap en moed. Bundeswehr moet de beste tradities van de Duitse militaire geschiedenis naleven. “

Een aanvraag werd afgewezen met een krappe meerderheid, waarin stond: “ Met name de wapenvergunning, die nu praktisch niet meer is afgegeven en waarmee bijzonder bedreigde personen in het openbaar scherpe wapens kunnen dragen, moet gemakkelijker dan voorheen worden afgegeven als het risico is bewezen. ” Deze aanvraag is echter voor onderzoek doorverwezen naar een partijcommissie die zich bezighoudt met het interne beveiligingsprogramma van de partij.

Hans-Thomas Tillschneider, lid van het deelstaatparlement uit Saksen-Anhalt, had deze aanvraag gepromoot. Hij was op de hoogte van verschillende AfD-parlementsleden die tevergeefs een wapenvergunning hadden aangevraagd. “En alsjeblieft, wie wordt er veel meer bedreigd dan het grote publiek door aanvallen op lijf en leden dan een AfD-lid van het staatsparlement of een lid van de Bondsdag?”, Voegde hij eraan toe.

Het Bondsaglid Götz Frömming waarschuwde dat als deze eis in het programma voor de Bondsdagverkiezingen terecht zou komen, het enige effect zou zijn “dat men zal zeggen dat de AfD zich wil bewapenen”.

Voor het einde van het partijcongres moeten wijzigingen in de statuten worden besproken. Het staatsbestuur van Saksen-Anhalt wilde stemmen om de ambtstermijn te beperken. Volgens dit zou een lid van het federale directiecomité maximaal twee keer rechtstreeks herkozen moeten kunnen worden in hetzelfde partijkantoor. Voor Meuthen zou dat betekenen dat hij zich in november niet opnieuw kandidaat zou stellen voor het presidentschap.

De afgevaardigden besloten geen topkandidaten te kiezen voor de federale verkiezingen. Er was slechts een meerderheid voor het voorstel om campagne te voeren met een topduo. De verkiezing van dit team van twee zal nog niet plaatsvinden op het partijcongres. In plaats daarvan moeten de leden van de partij op een later tijdstip beslissen.

Factievoorzitter Alice Weidel, die samen met Alexander Gauland het topteam vormde bij de federale verkiezingen van 2017, liet open of ze er dan voor zou rennen. Partijleider Tino Chrupalla en het Hessische parlementslid Joana Cotar verklaarden echter allebei dat ze ervoor beschikbaar waren.

Bovendien hebben de afgevaardigden een “Corona-resolutie” aangenomen. Daarin eist de partij “ af te zien van elke, zelfs indirecte, dwang om tests uit te voeren, vaccinaties uit te voeren, onder meer door de introductie van zogenaamde snelle test-apps en de groene vaccinatiepas, evenals nadelen voor degenen die zijn vrijgesteld van maskers “.

De AfD was bij voorbaat bekritiseerd voor het organiseren van een aanwezigheidsfeestconferentie met honderden deelnemers ondanks het toenemende aantal besmettingen. Partijleider Meuthen had dit uitdrukkelijk verdedigd.

In haar programma voor de Europese verkiezingen dat twee jaar geleden werd aangenomen, formuleerde de AfD haar standpunt over een mogelijke exit uit de EU nog voorzichtiger. Destijds werd er gezegd: “ Als onze fundamentele hervormingsbenaderingen in het bestaande systeem van de EU niet binnen een redelijke tijd kunnen worden geïmplementeerd, overwegen we een vertrek van Duitsland of een ordelijke ontbinding van de Europese Unie en de oprichting van een nieuwe Europese economische en belangengemeenschap nodig zijn. ” Vanuit het standpunt van de AfD in die tijd zou een “dexit” echter alleen mogelijk zijn na een referendum over het vertrek van Duitsland.

Laten we aannemen dat Duitsland de EU verlaat. Zullen er weer grenscontroles komen? Zouden we opnieuw in Duitse marken betalen en zou de vrede in Europa in gevaar komen? Een gedachte-experiment.

De Britten lieten de weg zien: de EU verlaten. Wat zou er eigenlijk gebeuren als Duitsland de Europese Unie de rug toekeerde – als er een zogenaamde “Dexit” zou zijn?

Zouden er dan weer grenscontroles komen? En hoeveel moeite zou het kosten om ongeveer 4.000 kilometer van de grenslijn met negen andere landen rond Duitsland opnieuw in de gaten te houden? Welke impact zou dat hebben op ons dagelijks leven – bijvoorbeeld op vakantie of bij het winkelen net over de grens?

En wat als de D-Mark terug zou komen met een “Dexit”? Hoe sterk zou die nieuwe oude valuta zijn? Wilt u ons als exportland liever schaden of profiteren? Zou dat in de supermarkt een stuk duurder worden?

D-Mark, hogere prijzen en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten?

Hoe zit het met de arbeidsmarkt? Momenteel zijn ongeveer 50 procent van alle immigranten uit de EU geschoolde werknemers. Zou er een risico zijn op een tekort aan geschoolde arbeidskrachten als zulke mensen hier niet meer zo gemakkelijk zouden mogen wonen en werken?

De twee correspondenten Sophie von der Tann en Birthe Sönnichsen van de ARD Capital Studio in Berlijn onderzoeken deze vragen en zoeken naar antwoorden in de toekomstige podcast van de tagesschau .

Ze praten met experts over de herintroductie van de D-Mark, de effecten op de arbeidsmarkt en ons sociale systeem en ze praten met mensen vanaf een plek waar de Duits-Nederlandse grens dwars door het dorp loopt. Ze zouden in het bijzonder getroffen worden door een “dexit” in hun dagelijks leven.

Gedachte-experimenten in de nieuwe Tagesschau-podcast

“keer geaccepteerd” is de bekroonde * toekomstige podcast van de Tagesschau . Elke week denkt een zeskoppig team van correspondenten van de ARD-hoofdstadstudio in Berlijn na over een actueel politiek idee in de toekomst en speelt de mogelijke consequenties door in een gedachte-experiment: stel dat Duitsland geen wapens meer zou exporteren – wat zouden de politieke gevolgen zijn? ? Of stel dat contant geld zou worden afgeschaft – welke gevolgen zou dat hebben voor ons dagelijks leven en de economie?

Talrijke experts helpen bij het vinden van antwoorden op deze vragen, positieve voorbeelden uit andere landen laten zien wat elders al mogelijk is en zorgen zo voor nieuwe impulsen in politieke debatten.

U kunt de audiopodcast “eenmaal geaccepteerd” thuis of onderweg op uw smartphone beluisteren. Elke donderdag verschijnt hier een nieuwe aflevering op onze website, in de tagesschau-app , in de ARD-audiobibliotheek en op tal van andere podcastplatforms.

Comments

comments

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *