Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025 – Xandernieuws


‘Als er geen
dramatische koerswijziging komt, zal de wereld in de jaren ’20
absoluut de eerste kernoorlog gaan meemaken.’ (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

”Great Reset’ bedacht om het huidige stervende systeem te verlengen, maar zal niet gaan werken’ – Amerikaanse, Duitse en Britse bevolking in 2025 grotendeels weggevaagd, rijkdom verdwenen – ‘Westen probeert oorlog met Rusland te veroorzaken om eigen hegemonie te handhaven’

—————————————————————————————————————————————–

Jaren geleden besteedden we voor het eerst aandacht aan de sombere prognoses van de private geopolitieke en militaire inlichtingensite Deagel.com, die zich baseert op officiële cijfers, rapporten en documenten van onder andere de CIA, het Amerikaanse ministerie van Defensie, de Wereldbank, het WEF, de EU, het IMF, en zo ongeveer alle denkbare gezaghebbende internationale instanties en organisaties. In de in september 2020 bijgestelde analyse blijkt er eigenlijk niets te zijn veranderd: in 2025 is het Westen nog steeds totaal ingestort, al verschilt de ernst van de klap van land tot land. Vooral de VS, Groot Brittannië en Duitsland krijgen extreem zwaar te lijden, terwijl Nederland en Finland er in Europa nog het minst slecht vanaf komen. Toch gaan ook in ons land circa 1 miljoen mensen verdwijnen, zo verwacht Deagel.

In 2014 schreef Deagel dat het Westerse blok aan beide kanten van de oceaan als gevolg van het onbeperkt bijdrukken van geld en het maken van schulden in 2025 zal zijn ingestort. Dat lot is nog altijd onontkoombaar. De corona crisis heeft bovendien aangetoond dat ‘het succesmodel van de Westerse wereld is gebouwd op samenlevingen zonder veerkracht, die nauwelijks enige tegenspoed kunnen verdragen, zelfs niet met lage intensiteit. Dat namen wij aan, en daar hebben wij nu zonder twijfel de volledig bevestiging van.’

Great Reset: tijdelijke verlenging van een stervend systeem

‘De Covid crisis zal worden gebruikt om het leven van dit stervende economische systeem te verlengen door middel van de zogenaamde Great Reset, die net als de klimaatverandering-, extinction rebellion-, planetaire crisis-, ‘groene revolutie’- en schalieolie hoaxen wordt gepromoot door het systeem.’

En net als met de corona lockdowns en de doelbewuste vernietiging van de horeca, het toerisme en een groot deel van het MKB is alles van de ‘Great Reset’ gericht op het fors terugdraaien van de consumptie economie, zodat we nog een paar jaartjes langer op min of meer dezelfde voet kunnen doorgaan. ‘Dat kan eventjes effectief zijn, maar zal het kernprobleem niet oplossen, en het onvermijdelijke enkel uitstellen. De heersende elite hoopt aan de macht te blijven, wat feitelijk het enige is waar ze zich echt zorgen over maken.’

‘Covid heeft aangetoond dat het Westen niet meer kan omgaan met tegenspoed’

‘De instorting van het Westerse financiële systeem – en uiteindelijk de Westerse beschaving – door een samenloop van crises is het belangrijkste element in de prognose, en heeft een verwoestende uitkomst. Covid heeft aangetoond dat de Westerse samenlevingen die het multiculturalisme en het extreme liberalisme hebben omarmd, niet in staat zijn om om te gaan met echte tegenspoed.’

Als treffend voorbeeld geeft Deagel de Spaanse grieppandemie van ongeveer een eeuw geleden. Die eiste aan zo’n 40-50 miljoen mensen het leven. Nu is de wereldbevolking vier keer groter, en zouden er, indien corona net zo erg was, minimaal zo’n 160 miljoen tot 200 miljoen mensen moeten zijn omgekomen (gezien het globalisme en het intensieve vliegverkeer is 2 keer zoveel waarschijnlijker). Maar het (hoogstwaarschijnlijk kunstmatig zeer sterk opgeklopte) dodental staat op dit moment 2,9 miljoen, oftewel slechts 0,037% van de wereldbevolking, wat te vergelijken is met een milde seizoensgriepgolf.

‘Meest welvarende staten zullen zwaarste prijs betalen’

‘Het is heel waarschijnlijk dat de economische crisis als gevolg van de lockdowns meer doden zal veroorzaken dan het virus wereldwijd,’ stelt Deagel dan ook. ‘De grimmige realiteit van de diverse en multiculturele Westerse samenlevingen is dat een instorting – afhankelijk van diverse factoren – een tol van 50% tot 80% (van de bevolking) zal eisen. Algemeen beschouwd zullen de meest diverse, multiculturele, in schulden gestoken welvaartsstaten (met de hoogste levensstandaard) de zwaarste prijs betalen.’

Het enige dat onze abnormale, dwalende Westerse samenleving nog als ‘lijm’ bij elkaar houdt is ‘overconsumptie, met hoge doses onbeperkte ontaardheid die wordt verpakt als deugdzaamheid. Ondanks de wijd verspreide censuur laten ‘haatwetten’ en tegenstrijdige signalen zien dat zelfs deze lijm niet meer werkt. Maar niet iedereen hoeft te sterven; migratie kan hier ook een positieve rol in spelen.’

Tweede- en Derdewereldlanden die vasthouden aan de ‘Oude Wereld Orde’ zullen samen met het Westen ten ondergaan, zo verwachten de analisten. Maar omdat die landen armer zijn, zal de klap daar veel minder hard aankomen. Bovendien zijn dit vaak nog homogene (saamhorige) samenlevingen, die historisch veel beter bestand zijn tegen een grote systeemcrisis of andere calamiteit. Landen die zich wenden tot China hebben de grootste kans om weer snel te stabiliseren.

WO-3 ‘meest waarschijnlijke gebeurtenis in de jaren ’20’

Nu de EU al jaren iedere toenadering tot Rusland afwijst en het land zelfs als vijand is gaan afschilderen, zijn Rusland en China begonnen met het formeren van een strategische economische en militaire alliantie (die het Westen zal vervangen en de echte Nieuwe Wereld Orde zal vormen). In tegenstelling tot wat in het Westen wordt beweerd loopt niet alleen Rusland, maar ook China met militaire technologie op veel vlakken al ver voor op Amerika en Europa (/ de NAVO).

Een nieuwe grote (wereld)oorlog wordt zelfs ‘de meest waarschijnlijke belangrijke gebeurtenis’ in deze jaren ’20 genoemd. Het eerste scenario is een conventionele oorlog (zoals in Oekraïne op het punt van uitbreken staat) die naar een kernoorlog escaleert. Het tweede scenario wordt tussen 2025 en 2030 geplaatst, en gaat uit van een overweldigende Russische verrassingsaanval op het Westen. Tot ontzetting van de Westerse militaire top lieten de Russen in 2015 in Syrië zien dat zij op meer dan 2000 kilometer afstand in staat zijn om nu al zo’n aanval tot in de perfectie uit te voeren.

‘De ironie is dat de VS sinds het einde van de Koude Oorlog de NAVO in positie heeft gebracht om zo’n ‘first strike’ op Rusland uit te voeren, en het er nu op lijkt dat die first strike inderdaad gaat plaatsvinden, maar het land dat wordt afgemaakt de VS is.’

‘Westerlingen zijn gebrainwasht en hoogmoedig’

‘Een andere bijzonderheid van het Westerse systeem is dat diens onderdanen zijn gebrainwasht tot op het punt dat de meerderheid hun morele suprematie en technologische voorsprong als vanzelfsprekend zijn gaan zien. Dit heeft de weg gebaand voor de suprematie van emotionele argumenten boven rationele, die worden genegeerd of gekleineerd (dit geldt inmiddels voor ALLE gebieden, of het nu om het klimaat, energie, immigratie, economie, Rusland of corona gaat – X.). Deze mindset kan een sleutelrol spelen bij de aankomende catastrofale gebeurtenissen.’

De zwijgende meerderheid van de bevolking in de voormalige Sovjet Unie was zich in ieder geval nog bewust van hun tekortkomingen, waar ze op een keer schoon genoeg van hadden. Westerlingen, en zeker Amerikanen, vinden zichzelf echter alleen maar geweldig slim en ver verheven boven de rest. Nu beweren Amerika en Europa dat Rusland en China allerlei technologieën van hen steelt, ‘wat bewijst dat nu ook de Westerse elite is geïnfecteerd met deze hoogmoed. In het komende decennium zal duidelijk worden dat het Westen achterloopt op het Rusland-China blok, waarna de malaise (in het Westen) kan overgaan in wanhoop.’

‘Zonder dramatische koerswijziging zal de wereld de eerste kernoorlog meemaken’

‘Een oorlog beginnen lijkt een snelle en makkelijke oplossing om de verloren hegemonie te herstellen. In 1940 had Frankrijk geen kernwapens om een nederlaag in een overwinning om te keren. Het Westen zou dit nu wel kunnen proberen, vanwege het onplezierige vooruitzicht dat wij ‘de tiran en zijn smerige hoer’ zullen zijn (een zeer treffende omschrijving van de VS en Europa – X.) die angstig zullen wegvluchten terwijl de rest van de wereld hen uitlacht.’

‘Als er geen dramatische koerswijziging komt, zal de wereld absoluut de eerste kernoorlog gaan meemaken. De instorting van het Westerse blok kan voor, tijdens of na die oorlog plaatsvinden. Het maakt niet uit. Een kernoorlog is een gok met miljarden slachtoffers, en tijdens de instorting zal het aantal in de honderden miljoenen belopen.’

De in 2025 zwaarst getroffen Westerse landen (excl.Australië) volgens Deagel:

1. Groot Brittannië:

* Van 65 miljoen naar 14 miljoen inwoners (-78%)
* Koopkracht daalt van $ 40.800 naar $ 9.068 (-78%)

2. Duitsland:

* Van 80 miljoen naar 28 miljoen inwoners (-65%)
* Koopkracht daalt van $ 50.400 naar $ 14.704 (-71%)

3. Verenigde Staten:
* Van 332 miljoen naar 99 miljoen inwoners (-70%)
* Koopkracht daalt van $ 55.300 naar $ 16.374 (-70%)

4. Frankrijk:

* Van 67 miljoen naar 39 miljoen inwoners (-42%)
* Koopkracht van $ 40.100 naar $ 18.368 (-54%)

5. Italië:
* Van 62 miljoen naar 43 miljoen inwoners (-31%)
* Koopkracht van $ 35.900 naar $ 21.600 (-40%)

Ook Zweden, Denemarken en iets mindere mate Noorwegen zullen hun welvaartsstaat zien worden weggevaagd. Onze Zuiderburen krijgen eveneens een forse klap: van 11 miljoen naar 8,1 miljoen inwoners (-26%), en een koopkrachtdaling van $ 42.100 naar $ 25.767 (-39%).

Nederland en Finland komen er nog het minst slecht vanaf; Rusland stijgt naar de top

De enige twee landen in Europa waar de klap minder hard zal aankomen zijn Nederland en Finland. In Nederland daalt de bevolking met ca. 1 miljoen mensen naar 16 miljoen (-6%), en komt de koopkracht uit op $ 47.451, slechts 7% minder dan de huidige $ 51.200. Finland doet het nog beter met een bevolkingsteruggang van 5% en een daling van de koopkracht van 1%.

Het land met de grootste welvaartsgroei is Rusland, waar de inwoners hun koopkracht met maar liefst 63% zullen zien stijgen tot $ 43.557. Daarmee komt Rusland op de 5e plaats terecht, achter Brunei (1), Qatar (2), Singapore (3) en Nederland (4). China doet het met een 48e plaats op de lijst en een koopkracht van slechts $ 17.843 verrassend genoeg veel minder goed dan zou worden verwacht.

Gezien het enorme enthousiasme van de Nederlandse neoliberalen (met het oog op hun beleid is de term neomarxisten toepasselijker) van de VVD en D66 voor de Great Reset en de EU-superstaat, vrees ik dat de naar verhouding nog redelijke verwachtingen voor Nederland wel eens misplaatst kunnen blijken te zijn. Desondanks zijn er in onze samenleving bemoedigende signalen van groeiend verzet tegen de Haagse systeempolitici, van wie voor steeds meer mensen duidelijk wordt dat die enkel bezig zijn hun eigen belangen te behartigen, ten koste van het welzijn, de welvaart en de toekomst van ons volk.

 

Xander

(1) Deagel
(2) Afbeelding (onbewerkt): Fabien Huck , Pixabay 

Zie ook o.a.:

2021:
28-03: ‘Westen stuurt aan spoedige oorlog om Oekraïne omdat Rusland de Great Reset weigert’
20-01: Staatsgreep voltooid: Biden president, zal VS binnen 2 jaar volledig op zijn kop zetten (/ Pad naar oorlog tegen Rusland zal worden hervat)

2020:
21-11: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-08: Rusland waarschuwt VS: ‘Iedere op ons afgeschoten raket wordt beantwoord met kernwapens’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
01-03: Opperbevelhebber NAVO pleitte afgelopen week openlijk voor kernaanval op Rusland

16-08-2018: MIT computermodel voorspelt einde welvaart in 2020 en einde beschaving in 2040
28-06-2017: (/ Particuliere militaire site Deagel voorspelt dat er binnen nu en 8 jaar 50 miljoen Duitsers zullen verdwijnen, en het land economisch totaal zal instorten)
11-06-2017: Het Vierde Keerpunt: Westen op rand van periode vol chaos en geweld
12-04-2014: NASA-studie: Ondergang Westerse beschaving nauwelijks te vermijden

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *