Terwijl mensen blijven sterven verandert AstraZeneca naam vaccin in Vaxzevria – Xandernieuws


Weer twee mensen geslachtofferd op
het altaar van de onaantastbaar verklaarde Covid vaccins.

—————————————————————————————————————————————–

Weer twee Italiaanse leraren gestorven na vaccinatie – Duitse moeder verliest 32 jarige dochter na inenting met AZ vaccin – Bijsluiter: ‘Genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus gekweekt in humane embryonale cellen’ – Werking en veiligheid vaccin bij ouderen en chronisch zieken hoeft pas over DRIE jaar definitief te worden aangetoond

—————————————————————————————————————————————–

AstraZeneca heeft de naam van zijn genetisch gemanipuleerde ‘chimpansee’ vaccin veranderd in Vaxzevria, mogelijk om de aandacht af te leiden van het feit dat overal mensen blijven sterven na geïnjecteerd te zijn met dit hoogst experimentele, overduidelijk gevaarlijke goedje. De bijsluiter van het AZ/Vaxzevria vaccin is al dermate afschrikwekkend, dat het voor mensen met nog maar een half functionerend verstand ondenkbaar is zich hier ooit mee te laten inspuiten. Desondanks is de toediening van dit vaccin in Nederland, dat naar mijn persoonlijke overtuiging neerkomt op een potentiële ernstige misdaad tegen de menselijkheid, slechts tijdelijk opgeschort.

De 55 jarige Augusta Turiaco en de 46 jarige Cinzia Pennino kunnen aan de almaar langer wordende lijst dodelijke slachtoffers van de corona vaccins worden toegevoegd. Beide docenten werden binnen enkele dagen na geïnjecteerd te zijn met het AZ vaccin doodziek, bleken bloedklonters te hebben gekregen, en stierven binnen een à twee weken. Desondanks beweerden de autoriteiten dat er ‘geen verband’ is met het vaccin. (1)

Jonge Duitse vrouw sterft na vaccin, politicus zegt ‘op de koop toenemen’

De 32 jarige Duitse psycholoog Dana Ottman werd onmiddellijk na haar AZ-vaccinatie doodziek. Nog geen twee weken later wordt ze door haar moeder dood in bed gevonden. Doodsoorzaak: een enorme hersenbloeding. Een arts zegt van achter zijn hand dat het vaccin hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is. Vervolgens hoort ze een SPD politicus op TV ijskoud verklaren dat we ‘de paar mensen’ die aan de vaccins sterven, maar op de koop toe moeten nemen’ (2). Makkelijk gezegd, als het je eigen dochter of andere geliefde niet is.

Toch besloot Duitsland het vaccin voorlopig niet meer de gebruiken voor mensen tot 60 jaar. Kort daarna schortte Nederland het toedienen van het AZ spul voor iedereen op, maar vooralsnog slechts tijdelijk. Nu er een nieuwe naam op is geplakt, Vaxzevria, zal het vaccineren vermoedelijk binnenkort gewoon weer doorgaan. Minister De Jonge heeft zijn naam en reputatie er immers aan verbonden, en er honderden miljoenen overheidsgeld in gestoken.

‘Genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus gekweekt in humane embryonale cellen’

Eén blik op de bijsluiter van dit vaccin zou echter ieder weldenkend mens moeten doen huiveren van afschuw: ‘Bevat een van chimpansees afkomstig genetisch gemanipuleerd adenovirus, dat opgekweekt is in humane embryonale niercellen. Dit product bevat genetisch veranderde organismen (GVO’s).'(‘Eén dosis (0,5 ml) bevat niet minder dan 250 miljoen infectieuze eenheden chimpansee-adenovirus, dat het SARS-CoV-2 spike glycoproteïne ChAdOx1-S codeert.’ – pag. 2 en pag.19).

Desondanks blijven media en politiek volhouden dat genetische manipulatie en menselijke ‘abortuscellen’ een ‘complottheorie’ zijn, terwijl het nota bene zwart op wit staat in de documentatie van de fabrikanten zelf. (3) (Zoals we t.a.v. het Pfizer vaccin al eerder lieten zien.) Wat er niet staat beschreven is dat het vreemde DNA uit het ‘apen’ adenovirus door ons immuunsysteem als lichaamsvreemd kan worden gezien, waardoor er ook op de langere termijn ernstige auto-immuunreacties kunnen optreden, zelfs jaren na toediening.

Amper verschil te zien in testfasen

In de bijsluiter is verder te lezen dat in de testfase het verschil tussen de gevaccineerde groep en de controle groep, beide ruim 5000 mensen bevattend, uitermate klein is. Van de 5258 gevaccineerden kregen 64 mensen (1,2%) alsnog Covid-19, en van de 5210 die in de controlegroep 154 (3,0%). De werkzaamheid kwam binnen 4 tot 12 weken op gemiddeld 59,5% uit. Het verschil tussen de deelnemers van 56 tot 65 jaar oud was zelfs maar één persoon (8 personen in de Vaxzevria, en 9 personen in de controlegroep kregen Covid-19).

Let wel: dit zijn ook nog eens door de fabrikant zelf verrichte ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’ testen. Mensen die reeds corona hebben gehad, of die lijden aan allerlei ernstige aandoeningen (hart- en vaatziekten, ingewanden, lever, nier, endocrien/metabolisch, neurologisch) werden NIET getest, maar worden in de praktijk WEL gevaccineerd. Dan laten we het vastgestelde feit dat de gebruikte PCR testen voor 90% tot 98% valse positieven opleveren maar even buiten beschouwing.

Gevolgen voor zwakke en zwangere mensen NIET onderzocht

De bijsluiter vermeldt verder dat er inderdaad ‘enkele gevallen’ van sterftegevallen als gevolg van trombose zijn geweest, en dat artsen daarom moeten opletten of deze symptomen na vaccinatie optreden. Werkzaamheid bij mensen met een verzwakt immuunsysteem (dus de meeste ouderen en chronisch zieken): NIET onderzocht.

Gevolgen voor zwangere vrouwen? NIET bekend, zelfs de dierproeven hiermee zijn niet afgerond. Maar toch ‘verwachten wij geen gevolgen voor de ontwikkeling van de foetus.’ Zwangere vrouwen moeten zich echter alleen laten vaccineren ‘als het potentiële nut de potentiële risico’s voor moeder en foetus overstijgt.’ Het is tevens niet bekend of Vaxzevria in de moedermelk overgaat, en ook niet of er gevolgen zijn voor de vruchtbaarheid. Ook op dit vlak zijn de dierproeven niet afgemaakt (maar mag u WEL als proefkonijn dienen).

Fabrikant is zelf niet zeker: ‘Dit vaccin KAN beschermen tegen Covid-19’

Het Rijk beweert dat de vaccins ‘bewezen en veilig’ zijn, maar de fabrikant is daar zelf veel minder zeker van, getuige de uitleg (pag.7) over het genetisch coderen van het Spike eiwit van het SARS-CoV-2 virus door het vaccin, wat ‘tot bescherming tegen Covid-19 bijdragen kan.’ (vet toegevoegd) En wordt het vaccin per ongeluk gemorst, dan dient dit met een middel tegen (adeno)virussen gedesinfecteerd te worden. Dus: mogelijk schadelijk bij aanraking, maar niet schadelijk bij injectie IN uw lichaam?

Werking en veiligheid bij ouderen hoeft pas over 3 jaar te worden aangetoond

Duur van de bescherming die het vaccin zou bieden? NIET bekend. Wisselwerking met andere medicijnen? NIET onderzocht. Is dit echt een veilig vaccin, en werkt het ook echt tegen Covid-19? Pas in de loop van 12 maanden na vaccinatie bekend. De overheden wilden dat echter niet afwachten, en begonnen al kort na het afsluiten van de testfasen met het vaccineren van de bevolking.

Pas op 31 mei 2022 hoeft de werking, stabiliteit en veiligheid van dit vaccin definitief te worden aangetoond. Voor ouderen en chronisch zieken is dat pas op 31 maart 2024, oftewel DRIE JAAR na nu (pag.16). Tegen die tijd zal bijna de hele wereldbevolking zijn gevaccineerd. Gezien het bovenstaande zou het wel eens gerechtvaardigd kunnen zijn ons af te vragen hoeveel ouderen deze vaccins dan overleefd zullen hebben. Want het staat er echt, zwart op wit: pas over drie jaar hoeft de werking en veiligheid van dit vaccin definitief te worden aangetoond. (pag.15-16)

Wie durft nu nog steeds te beweren dat het hier niet om een ongekend massaal medisch experiment met de hele wereldbevolking gaat, waarvan de gevolgen volgens een groot aantal wetenschappers, artsen en andere experts wel eens verschrikkelijk zouden kunnen zijn?

Wat is er toch aan de hand met al die mensen?

Wat is er in vredesnaam aan de hand met al die goedgelovige mensen, dat ze toch hun mouw opstropen hiervoor? En met al die mensen die de injectiespuiten hanteren, daarmee sommige mensen tot trombose, een hersenbloeding, een chronische (auto-immuun)ziekte of zelfs de dood veroordelend? Met de instanties, directeuren en politici die hier opdracht toe geven, maar ondertussen wel op voorhand iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid hebben afgewezen voor het geval het helemaal fout gaat met UW gezondheid, en misschien wel met uw leven?

Voor het antwoord verwijs ik maar weer eens kort naar de annalen van de jaren ’30 en ’40. DAT is er met al deze mensen aan de hand. Ze zijn weer door eenzelfde duistere, bewustzijnsvernauwende en terroriserende geest van totale angst, verblinding, absolute gehoorzaamheid en collectieve verstandsverbijstering gegrepen, wat opnieuw de weg lijkt vrij te maken voor onuitsprekelijke anti-humane misdaden met mogelijk ontelbare aantallen slachtoffers.

We hebben NIETS geleerd van de geschiedenis, zelfs niet van de recente.

 

Xander

(1) Medical Kidnap
(2) Epoch Times
(3) EMA.europa.eu

Zie ook o.a.:

03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken

29-03: Covid vaccins richten volgens officiële EU statistieken slachting aan in Europa|

16-03: Strafrechtelijk onderzoek naar AstraZeneca nadat leraar sterft na vaccinatie, maar Italië gaat gewoon door met inenten|
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
13-03: Toeval? Zogenaamd gevaarlijke corona mutaties komen uit 3 landen waar vaccin AstraZeneca is getest
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: ‘Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: ‘Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
03-03: Artsen VS constateren dat vrouwen borstkanker symptomen ontwikkelen na vaccinaties
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pifzer vaccin’
01-03: Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend
16-02: Professor Pierre Capel: Kinderoffers waren toch verleden tijd? (/ Maatschappij verschuilt zich achter een stel dwazen)
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is (/ Oxford/AstraZeneca vaccin minder dan 8% effectief bij 65-plussers)
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’ veroorzaken

2020:

29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *