Europa stevent door corona maatregelen op voedselcrisis en torenhoge prijzen af – Xandernieuws


Dankzij het coronabeleid zou dit
beeld binnen enkele jaren wel eens definitief tot het verleden kunnen
behoren. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

Europa komt in totale systeemcrisis terecht – Duitsland geeft alvast ‘cyber aanvallen’ (natuurlijk door ‘de Russen’) de schuld, wat de bevolking moet klaarstomen voor een grote oorlog – ‘0,025% doden rechtvaardigt geen verwoesting van de wereldeconomie’

—————————————————————————————————————————————–

De onder het mom van een luchtwegvirus doelbewust in gang gezette ‘Great Reset’ afbraak van onze stabiele en welvarende samenleving gaat zich binnenkort nog harder laten voelen. Steeds meer indicaties wijzen er namelijk op dat Europa op een voedselcrisis met torenhoge prijzen afstevent. Ondertussen blijven politiek en pers alle verantwoordelijkheid voor de reeds veroorzaakte en nog aanstormende ellende afschuiven, goedpraten en soms zelfs toejuichen.

De voedselprijsindex (FFPI) van de FAO (Food and Agriculture Organization) van de VN steeg in december 2020 in één maand met 2,3 punten (2,2%) naar 107,5, de zevende opeenvolgende stijging. De FFPI stond in 2002 op nog maar 53,1 punten, en bereikte in 2011 een piek van 131,9 als gevolg van de financiële crisis, om vervolgens tot net onder de 100 te dalen.

Gecombineerde voedsel-, energie- en bankencrisis

Nu politici volstrekt normale, natuurlijke en voor verreweg de meeste mensen ongevaarlijke corona mutaties aangrijpen om de lockdown maatregelen en vrijheidsbeperkingen te verlengen en/of uit te breiden, zullen de voedselaanvoerlijnen vergelijkbare problemen krijgen als waar de elektronische industrie nu mee kampt (groot tekort aan microchips).

In Duitsland wordt reeds gewaarschuwd dat er groente- en fruittekorten dreigen te ontstaan. Men heeft ook al een zogenaamde oorzaak aangewezen: cyber aanvallen, waar natuurlijk ‘de Russen’ de schuld van zullen krijgen. Het vermaledijde World Economic Forum van Klaus Schwab, de kwade genius achter de ‘Great Reset’, verwacht ook cyber aanvallen op het elektriciteitsnet en de bankensector.

Historisch concept: geef anderen de schuld van wat je zelf veroorzaakt

Ook langzaam maar zeker onbetaalbaar wordend basisvoedsel en energie, gekoppeld aan grote problemen met bankrekeningen en online betalingen, moeten u klaarstomen om u te laten instemmen met een grote oorlog, waarschijnlijk tegen Rusland. In realiteit zullen de energieverstoringen worden veroorzaakt door de afschakeling van kolen, olie en gas, omdat per se op onbetrouwbare en dure wind, zon en biomassa moet worden omgeschakeld. Daarnaast is de volgende mega bankencrisis al jaren in de maak, die zal worden aangegrepen om er een compleet digitaal betalingssysteem met een digitale euro door te drukken.

Het is het aloude bekende historische concept dat al zó vaak is toegepast: geef de partij die jij als de vijand ziet de schuld van de problemen die je zelf veroorzaakt hebt, en je weet je verzekerd van hun steun. Helaas leest bijna niemand de geschiedenisboekjes meer, of men weigert er lessen uit te trekken (‘deze keer doen wij het beter’, ‘deze keer gaat het anders’) omdat men zich zoveel slimmer acht. (Mijn idee? Juist het tegendeel is het geval.)

Of je hebt er voor gestudeerd, en past de maatschappij manipulerende en ondermijnende neomarxistische tactieken die autoritaire en dictatoriale regimes al zo vaak eerder gebruikten op uiterst geraffineerde wijze op je eigen volk toe, en laat hen er daar nog dankbaar voor zijn ook.

‘Hadden ze voorkennis, of is dit een slinks plan?’

De Amerikaanse econoom Martin Armstrong wijst in dit verband nog eens op de bij velen inmiddels welbekende ‘Event 201’ pandemie simulatie in oktober 2019, waar alles wat vanaf 2020 is gedaan tot in de kleinste details van tevoren werd besproken, opgesteld en uitgewerkt, compleet met het doelbewust zaaien van angst en paniek om een gewoon coronavirus.

‘Hadden ze voorkennis van de toekomst, of bestaat er een slinks plan om de bevolking en CO2 te reduceren, en zo op handige wijze massa genocide te veroorzaken, zoals sommigen nu geloven? Zulke complottheorieën ontstaan altijd als je geheime bijeenkomsten en elitegroepen hebt die zichzelf verheven voelen boven het lagere volk, dat zij als het ‘Grote Uitschot’ beschouwen.’

Complottheorieën zijn het echter allang niet meer, aangezien al deze kwaadaardige plannen open en bloot in de publicaties van deze organisaties zoals het WEF zijn te lezen, te horen en te zien. Al zijn sommige daarvan, zoals ‘In 2030 bezit u niets meer en zult u gelukkig zijn’ weer offline gehaald nadat er toch wel erg veel ophef over ontstond. Dat zal deze autoritaire bureaucraten overigens geen seconde tegenhouden om deze dystopische toekomst in 2030 (maar vermoedelijk al veel eerder) aan u en mij (maar niet aan zichzelf) op te leggen.

Grote sociale onrust door voedselcrisis (en mogelijk ook oorlog)

Het staat in ieder geval vast dat er tussen nu en 2024 hoe dan ook voedseltekorten en explosief stijgende prijzen aankomen. ‘Dat zal leiden tot grote sociale en politieke onrust,’ schrijft Armstrong. ‘Het mismanagement door de EU overheid zou wel eens hun ondergang kunnen worden. Tenslotte hebben veel mensen in de loop van deze crisis door dat mismanagement hun baan verloren omdat ze thuis moesten blijven, en is gelijktijdig hun koopkracht gedaald. Dit is de ergst mogelijke uitkomst, en daarom vraag ik mij af of deze leiders echt zo stom zijn, of juist heel slinks?’

Ik denk zelf beide. Slinks, omdat deze systeemcrisis tot op alle onderdelen en gebieden, inclusief het volledig controleren en aansturen van de mainstream media, gepland is, met de bedoeling om een dictatoriale EU-superstaat te creëren die een technocratische mix zal zijn (en op veel vlakken reeds is) van het voormalige Sovjet systeem en het huidige communistische China.

Dom, omdat ze denken dat deze ‘Great Reset / Build Back Better / Groene Nieuwe Deal’ staatsgreep tegen de vrije samenleving ook op de langere termijn gaat slagen, zodat de Mark en Sigrids van deze tijd in 2030 hun gedroomde klimaatparadijs hebben gerealiseerd. Klaarblijkelijk hebben deze mensen geen enkel realiteitsbesef meer, want anders zouden ze op zijn minst moeten overwegen dat er met deze alles-en iedereen ontwrichtende koers in uiterlijk 2030 juist niets meer over kan zijn gebleven van onze beschaving.

De wereld is hoe dan ook niet voorbereid op een voedselcrisis, denkt Armstrong, die zonder enige twijfel door het in stand houden van de corona maatregelen zal worden veroorzaakt. Vooral in de grotere steden zullen de tekorten nijpend worden. De hoge BTW en belastingen in Europa zullen voor velen de nekslag zijn. Dan hoeven de supermarkten maar een paar dagen niet te worden bevoorraad om grootschalige paniek, chaos en geweld te laten uitbreken.

Volgens de econoom zullen beursspeculanten de schuld krijgen, maar ik denk dus dat (ook) een politieke schuldige zal worden aangewezen, waarschijnlijk de Russische president Vladimir Putin. Dan is het handig als je voor die tijd al een grote regionale oorlog hebt geprovoceerd in bijvoorbeeld Oekraïne, en mogelijk ook in het Midden Oosten. We hebben immers gezien hoe eenvoudig de bevoorradingsketens zijn te verstoren door slechts één containerschip (Suez kanaal).

Bill Gates een van grootste veroorzakers van deze crisis

Armstrong haalt er dan nog een andere ‘complottheorie’ bij die stelt dat Bill Gates inmiddels de grootste eigenaar van landbouwgrond in de VS is. Waar of niet, het is in ieder geval wel aangetoond dat hij de WHO feitelijk heeft ‘opgekocht’ en in zijn zak heeft, en daarnaast ook de Amerikaanse CDC, en vermoedelijk ook alle vergelijkbare instituten in Europa. Daarnaast heeft hij financiële belangen in ieder groot farmaceutisch bedrijf, en is hij de aandrijver van de GAVI vaccin alliantie. Gates zal dus ontegenzeggelijk één van de grootste veroorzakers van de jarenlange crisis zijn, maar dat zullen de mede door hem gecontroleerde Westerse media nooit mogen schrijven.

Het afgelopen decennium zijn er in zowel Amerika als Europa sowieso vele honderdduizenden boerenbedrijven verdwenen, grotendeels omdat het bestaan hen onmogelijk werd gemaakt door almaar stijgende lasten en steeds strenger wordende ‘klimaat’regels en wetten. Op deze wijze wisten overheden spotgoedkoop grote hoeveelheden land in hun bezit te krijgen voor onder andere woningbouw, ‘duurzame’ energie en ‘natuurherstel’projecten. Dit jarenlange anti-boeren beleid dreigt de aankomende voedselcrisis exponentieel te versterken.

0,025% doden rechtvaardigt geen verwoesting van de wereldeconomie

‘Ondertussen is er haast om iedereen te vaccineren tegen een ziekte die niet dodelijker is dan de griep,’ vervolgt Armstrong. ‘Het aantal Covid doden is zó overdreven, dat onze politici of de domste mensen ter wereld zijn, of de meest slinkse. Tijdens de Spaanse griep waren er 50 miljoen doden, 3,125% van de wereldbevolking van toen (1,6 miljard). Nu zijn er 7.8 miljard mensen, en zijn zelfs 2 miljoen doden slechts 0,02564% daarvan. Hiermee valt op geen enkele wijze de vernietiging van de wereldeconomie te rechtvaardigen.’

Nürnberg afspraken genegeerd en zelfs omgekeerd

‘De mainstream pers juicht de lockdowns gewoon toe en terroriseert het publiek. Het komt aan het daglicht dat de vaccinaties niemand beschermen tegen het oplopen van Covid, en hen zelfs nog in groter gevaar kunnen brengen zodra de bevolking wordt verpletterd door een van de nieuwe mutaties. Ondertussen zijn de farmaceutische bedrijven gevrijwaard van alle aansprakelijkheid. In Nürnberg kwamen alle wereldleiders overeen om dergelijke medische experimenten op de bevolking te verbieden als die nog niet (of niet voldoende) op dieren waren getest. De vaccins die nu worden ingespoten zijn niet eens op ratten of muizen getest.’ (1)

(Dat komt mede door het extreemlinkse, marxistische ‘woke’ denken, dat de mens heeft ontdaan van alle hogere spiritualiteit, en als niets anders ziet als een soort biologische machine die in geen enkel opzicht het leven van dieren ontstijgt. Sterker nog: door mensen nu wèl als proefkonijnen te gebruiken en dieren niet, wordt de mens zelfs onder dieren geplaatst. Het behoeft geen uitleg dat dit verwerpelijke anti-humane denken de weg bereidt voor een massaslachting, een genocide, zoals de wereld die nog nooit heeft gekend en daarna vermoedelijk ook nooit meer zal kennen, omdat er simpelweg te weinig van ons zullen zijn overgebleven.)

 

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Afbeelding: ElasticComputeFarm ,Pixabay 

Zie ook o.a.:

30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
27-03: Britse oud-rechter Hooggerechtshof waarschuwt dat corona maatregelen nog 10 jaar duren
25-03: Wanhopige Duitsers schrijven in open brieven over keiharde DDR corona dictatuur
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’ (/ Corona lockdowns, social distancing, mondkapjes, avondklok, testen en vaccinaties ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden en grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’)
19-01: Academische prognoses omgerekend: 66.600 doden in Nederland door lockdowns

2020:
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
29-11: Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
16-06: ‘Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *