24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

‘Niemand is veilig totdat iedereen veilig is’ = Iedere wereldburger zal zich straks verplicht moeten laten vaccineren – Hoogste New Agers verwachtten in 2012 het begin van de nieuwe Luciferiaanse wereldorde: 2012 = 2021?

—————————————————————————————————————————————–

24 wereldleiders, waaronder de Duitse kanselier Angela Merkel, de Franse president Macron en de Britse premier Johnson, hebben een brief ondertekend waarin ze pleiten voor een verdrag waarmee een wereldwijde WHO-vaccindictatuur mogelijk wordt gemaakt. Natuurlijk wordt dat niet letterlijk zo gesteld, maar het komt er overduidelijk op neer dat alle landen onder het mom van ‘voorbereid zijn op pandemieën’ hun nationale en medische soevereiniteit moeten overdragen aan een wereldwijd bestuur. Dit is precies waar we in januari 2020 voor waarschuwden, namelijk dat het coronavirus zal worden misbruikt voor de oprichting van een dictatoriale communistische wereldregering, wat naar mijn stellige overtuiging het hardste en meest anti-humane regime zal worden dat deze planeet ooit heeft gekend, al zal het zich als exact het omgekeerde presenteren.

Het schokkendste bewijs hiervoor is de openlijk geuite stelling ‘Niemand is veilig totdat iedereen veilig is’, op zich al een absurd uitgangspunt, aangezien het leven niet zo werkt, nooit zo gewerkt heeft en ook nooit zo ZAL werken, aangezien iedereen dan permanent gedwongen thuis zou moeten blijven. Dan negeren we maar even dat de meeste ongelukken juist thuis gebeuren.

‘In een tijd dat Covid-19 onze zwakheden en verdeeldheden heeft uitgebuit, moeten we deze gelegenheid aangrijpen en samenkomen als een globale gemeenschap voor vreedzame samenwerking die zich tot na deze crisis uitstrekt,’ is in de brief een van inmiddels uitgekauwde argumenten om een einde te maken aan ‘isolationisme en nationalisme.’ (1)

Het uiteindelijke doel: dwingende vaccinatieplicht voor alle wereldburgers

Ook de rest van de brief is niets anders dan het inmiddels doodvermoeiende en holle gebral om eenheid af te dwingen, zogenaamd omdat dit het beste zou zijn voor de mensheid, terwijl er in realiteit iets totaal anders mee wordt gerealiseerd en er een gruwelijke dystopie mee zal worden gecreëerd.

‘Niemand is veilig totdat iedereen veilig is’ is namelijk een nauwelijks verhuld dreigement aan het adres van mensen die zich niet willen laten injecteren met experimentele gen-manipulerende stoffen die als ‘vaccins’ aan de man (en vrouw en kind) worden gebracht. Het geeft aan dat de wereldleiders allang hebben besloten waar ze naartoe willen, namelijk een dwingende vaccinatieplicht, op straffe van totale uitsluiting van de samenleving (en op den duur ook op straffe van het afpakken van al je rechten en al je bezit, vermoedelijk gevolgd door gedwongen opsluiting in een ‘heropvoedingskamp’).

‘Als de eerste pandemie u niet overtuigd, dan de tweede wel’

Die vaccinatiedwang gáát er komen, daar kunt u vanuit gaan, hoe vaak het nu nog wordt ontkend. Bill Gates verkneukelde zich er immers al openlijk over tijdens een TV-interview: ‘Als de eerste pandemie u niet overtuigd, dan zal de tweede pandemie dat wèl doen.’

Hij wist dus al vorig jaar dat er minimaal twee pandemieën staan gepland, waarvan de tweede de definitieve nekslag zal zijn voor de toch al onder grote druk staande psychische gezondheid van de bevolking. Die zullen dan roepen en schreeuwen om ‘veiligheid’, en van hun regeringen gaan eisen dat de vaccinweigeraars – die valselijk de schuld zullen krijgen van deze tweede pandemie en de daarop volgende lockdowns – allemaal koste wat het kost uit de samenleving worden verwijderd.

Die tweede pandemie zou ook de door Gates’ aangekondigde ‘bio terrorist attack’ kunnen zijn, hoogstwaarschijnlijk weer een false flag / propaganda operatie die volgens kritische waarnemers mogelijk juist door de vaccinaties zal worden veroorzaakt. Wetenschappers en andere experts hebben er namelijk herhaaldelijk voor gewaarschuwd dat de vaccins een cruciaal deel van het menselijke immuunsysteem kunnen uitschakelen, waardoor gevaccineerden weerloos zijn als in de herfst of winter de corona- en andere luchtwegvirussen weer terugkeren. Sommigen vinden daarom dat de vaccins zelf deze ‘bio terreur’ wapens zijn waar Gates in 2020 voor waarschuwde.

Institutioneel christendom onderdeel van laatste wereldrijk

De katholieke aartsbisschop Viganò waarschuwde begin dit jaar dat de ‘Great Reset’, waar de aangekondigde WHO/WEF/VN/EU-dictatuur een centraal onderdeel van zal vormen, niets minder is dan de in de Bijbel voorzegde oprichting van het ‘Rijk van de Antichrist’ (beter is: rijk van ‘het Beest’, want de term ‘antichrist’ komt in heel het apocalyptische boek Openbaring nergens voor, en slaat dan ook niet op één persoon). Hoewel ik weinig op heb met zijn denominatie, ben ik het in dit opzicht roerend met hem eens.

Het trieste is dat uitgerekend het geïnstitutionaliseerde christendom de komst van dat laatste, grensoverschrijdende, antichristelijke wereldrijk mogelijk maakt, faciliteert en promoot (en ook dat is overigens in de bijbelse profetieën voorzegd). Paus Franciscus pleitte vorig jaar al voor een ‘universeel vaccin voor de hele mensheid’, en suggereert zelfs dat het jezelf niet laten vaccineren een (dood)zonde is. De meeste andere christelijke stromingen, van protestants conservatief tot evangelisch en pinkster, zijn het min of meer met hem eens. Denk ook aan de vele christelijke partijen, ministers en regeringsleiders die pal achter deze agenda staan en deze ook uitvoeren.

Over de hele wereld hebben miljoenen christenen uitgekeken naar ‘de eindtijd’. Nu het dan inderdaad zover lijkt te zijn, blijken de meesten er echter ineens niets van te willen weten, enkel omdat de komst van het voorzegde rijk van ‘het Beest’ op een andere manier en deels met andere methoden verloopt dan hen al die tijd met ‘oorkietelende verdichtsels’ is wijsgemaakt. Sterker nog: velen werken er juist uit volle overtuiging aan mee.

New Agers verwachten al bijna een eeuw de Luciferiaanse wereldorde

Op 28 maart 2009, dus bijna op de dag af 12 jaar geleden, schreven we dat hooggeplaatste New Agers voorspelden dat in 2012 onder president Barack Obama de ‘Luciferiaanse wereldorde’ zou worden opgericht. Bedoelden ze niet 2012, maar misschien 2021?

‘De mensheid ontwikkelt zich naar een nieuwe beschaving en een wereldcultuur van de New Age, die bekend zal worden als het Tijdperk van het Licht,’ schreef New Ager Tom Carney in 2009 in ‘Thoughtline’, daarbij wijzend naar de infame occultiste Alice Bailey (wier NGO Lucis Trust door de VN wordt erkend) en haar al in 1924 opgerichte ‘New Group of World Servants‘ (let ook even op de piramide en de regenboog), en haar ‘Grote Plan’ voor de mensheid. In de visie van theosofen zoals Bailey en veel andere New Agers zoals Helena Blavatsky is degene die dit ‘Licht’ zal brengen de ‘Lichtbrenger’, Lucifer, in de bijbel aangeduid als de duivel, satan.

Er zijn theorieën die stellen dat de mRNA vaccins noodzakelijk zijn om ons DNA zó aan te passen, dat wij straks allemaal volledig controleerbare, manipuleerbare en automatisch gehoorzamende volgelingen van dit valse licht zullen zijn. Of dit echt zo is moet nog blijken, maar het New Age blad ‘Innerchange’ had het in de eerste uitgave van 2009 letterlijk over een ‘Lucifer archetype’ als ‘de nieuwe mens’ die in de zeer nabije toekomst de aarde zou gaan bevolken.

Het is speculatie, maar mogelijk zijn de 12 jaar daarna gebruikt om deze ‘archetypes’ eerst op machtige posities in nationale overheden, supranationale organisaties en religieuze instellingen te plaatsen, zodat ze op het juiste moment, misschien wel gebruik maken van de opzettelijke aangewakkerde angst voor een doorsnee luchtwegvirus, de totale macht zouden kunnen grijpen om deze Luciferiaanse wereldorde, dit bijbelse ‘rijk van het Beest’, te realiseren.

Xander

(1) Summit News

Zie ook o.a.:

29-03: Covid vaccins richten volgens officiële EU statistieken slachting aan in Europa
27-03: Britse oud-rechter Hooggerechtshof waarschuwt dat corona maatregelen nog 10 jaar duren
25-03: Wanhopige Duitsers schrijven in open brieven over keiharde DDR corona dictatuur
23-03: Leraren in ‘Vaccinatie Natie’ Israël raken baan kwijt als ze Covid vaccins weigeren
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’

2020:
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
29-06:Belgische vicepremier bevestigt dat coronavaccin voor iedereen verplicht wordt
19-06: ‘Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track & trace wet HR6666 op’
23-05: Straks ook in NL? Brits hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
21-01: Wordt het coronavirus de Mexicaanse griep pandemie hoax op herhaling?

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)
2009: (archief oud xandernieuws.punt.nl)
02-09: Implanteerbare microchip moet griepvirus gaan herkennen (/WHO wil wetgeving landen en individuele mensenrechten buiten werking stellen om gedwongen vaccinaties af te dwingen)
24-07: ‘WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor’
27-04: Varkensgriep: Wordt dit de geplande wereldwijde pandemie?

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *