Covid vaccins richten volgens officiële EU statistieken slachting aan in Europa – Xandernieuws


Dit is geheel en al mijn persoonlijke mening. Het staat u volkomen vrij hier anders over te denken.

—————————————————————————————————————————————–

In 3 maanden al 5361 doden en 135.520 niet herstelde zieken door vaccinaties – Nederland trieste koploper in Europa met aantal vaccinatie slachtoffers

—————————————————————————————————————————————–

In slechts 3 maanden richten de drie belangrijkste Covid-19 vaccins volgens de officiële EU statistieken een ware slachting aan in Europa. De cijfers zijn ronduit schrikbarend: nu al meer dan 5300 gerapporteerde doden en meer dan 135.000 niet herstelde zieken. Als een willekeurig product in de supermarkt ook maar ergens één dode veroorzaakt, wordt het onmiddellijk overal uit de handel gehaald. Met vaccins is het exact omgekeerd: de politieke en maatschappelijke drang om deze experimentele, overduidelijk hoogst gevaarlijke gen-manipulerende stoffen in uw lichaam te laten spuiten, die aantoonbaar al zoveel slachtoffers hebben gemaakt, is enorm, en wordt alleen maar erger.

‘Samen krijgen we corona onder controle’ kan met het oog op de angstwekkende ontwikkelingen beter kunnen worden vervangen door ”Met een corona spuit snel de wereld uit’. Kijkt u maar even mee naar de cijfers (bijgewerkt t/m 27 maart, enkel de meest ernstige gevallen), en aarzel vooral niet deze te controleren:

AstraZeneca vaccin:

33 doden en 1128 niet herstelde zieken (bloed- en lymfatische aandoeningen)
104 doden en 730 niet herstelde zieken (hartaandoeningen)
1 dode en 7 niet herstelde zieken (aangeboren en genetische aandoeningen)
0 doden en 864 niet herstelde zieken (oor- en gehoorziekten)
1 dode en 15 niet herstelde zieken (endocriene (klier)aandoeningen)
2 doden en 1332 niet herstelde zieken (oog aandoeningen)
34 doden en 7500 niet herstelde zieken (maag- en darm ziekten)
307 doden en 22.844 niet herstelde zieken (‘algemene’ en ‘toedienings’ aandoeningen)
3 doden en 31 niet herstelde zieken (lever ziekten)
2 doden en 169 niet herstelde zieken (immuunsysteem stoornissen)
67 doden en 1641 niet herstelde zieken (infecties)
9 doden en 354 niet herstelde zieken (gewonden, vergiftiging, ‘procedurele complicaties’)
9 doden en 1138 niet herstelde zieken (oorzaak wordt nog onderzocht)
7 doden en 1386 niet herstelde zieken (metabolisme- en voedingsstoornissen)
7 doden en 14.723 niet herstelde zieken (spier- en aanhechtingsziekten)
2 doden en 11 niet herstelde zieken (gezwellen (incl. cysten en poliepen))
105 doden en 17.026 niet herstelde zieken (aandoeningen van het zenuwstelsel)
0 doden en 6 niet herstelde zieken (problemen rond zwangerschap, o.a. spontane abortus)
0 doden en 13 niet herstelde zieken (problemen met het product)
4 doden en 1304 niet herstelde zieken (psychiatrische stoornissen)
8 doden en 285 niet herstelde zieken (nier- en urineweg aandoeningen)
0 doden en 252 niet herstelde zieken (voortplantings- en borst aandoeningen)
79 doden en 2601 niet herstelde zieken (ademhalings- en longziekten)
6 doden en 3711 niet herstelde zieken (huid- en subcutane weefsel aandoeningen)
2 doden en 42 niet herstelde zieken (sociale omstandigheden)
8 doden en 69 niet herstelde zieken (door chirurgische- en medische procedures)
37 doden en 916 niet herstelde zieken (vaatziekten)

Totaal:

837 doden en 80.098 niet herstelde zieken

Pfizer vaccin:

21 doden en 2395 niet herstelde zieken (bloed- en lymfatische aandoeningen)
368 doden en 782 niet herstelde zieken (hartaandoeningen)
2 doden en 9 niet herstelde zieken (aangeboren en genetische aandoeningen)
2 doden en 785 niet herstelde zieken (oor- en gehoorziekten)
1 dode en 22 niet herstelde zieken (endocriene (klier)aandoeningen)
3 doden en 808 niet herstelde zieken (oog aandoeningen)
172 doden en 4188 niet herstelde zieken (maag- en darm ziekten)
1147 doden en 14.095 niet herstelde zieken (‘algemene’ en ‘toedienings’ aandoeningen)
14 doden en 30 niet herstelde zieken (lever ziekten)
13 doden en 215 niet herstelde zieken (immuunsysteem stoornissen)
332 doden en 1582 niet herstelde zieken (infecties)
49 doden en 340 niet herstelde zieken (gewonden, vergiftiging, ‘procedurele complicaties’)
137 doden en 993 niet herstelde zieken (oorzaak wordt nog onderzocht)
69 doden en 387 niet herstelde zieken (metabolisme- en voedingsstoornissen)
33 doden en 7964 niet herstelde zieken (spier- en aanhechtingsziekten)
3 doden en 24 niet herstelde zieken (gezwellen (incl. cysten en poliepen))
267 doden en 9420 niet herstelde zieken (aandoeningen van het zenuwstelsel)
4 doden en 15 niet herstelde zieken (problemen rond zwangerschap, o.a. spontane abortus)
0 doden en 4 niet herstelde zieken (problemen met het product)
47 doden en 746 niet herstelde zieken (pyschiatrische stoornissen)
50 doden en 137 niet herstelde zieken (nier- en urineweg aandoeningen)
1 dode en 212 niet herstelde zieken (voortplantings- en borst aandoeningen)
381 doden en 2036 niet herstelde zieken (ademhalings- en longziekten)
26 doden en 2516 niet herstelde zieken (huid- en subcutane weefsel aandoeningen)
6 doden en 82 niet herstelde zieken (sociale omstandigheden)
5 doden en 13 niet herstelde zieken (door chirurgische- en medische procedures)
115 doden en 899 niet herstelde zieken (vaatziekten)

Totaal:

3268 doden en 50.699 niet herstelde zieken

Moderna vaccin:

10 doden en 137 niet herstelde zieken (bloed- en lymfatische aandoeningen)
124 doden en 134 niet herstelde zieken (hartaandoeningen)
0 doden en 64 niet herstelde zieken (oor- en gehoorziekten)
0 doden en 2 niet herstelde zieken (endocriene (klier)aandoeningen)
2 doden en 86 niet herstelde zieken (oog aandoeningen)
43 doden en 320 niet herstelde zieken (maag- en darm ziekten)
548 doden en 1349 niet herstelde zieken (‘algemene’ en ‘toedienings’ aandoeningen)
2 doden en 11 niet herstelde zieken (lever ziekten)
1 dode en 42 niet herstelde zieken (immuunsysteem stoornissen)
69 doden en 183 niet herstelde zieken (infecties)
21 doden en 55 niet herstelde zieken (gewonden, vergiftiging, ‘procedurele complicaties’)
40 doden en 119 niet herstelde zieken (oorzaak wordt nog onderzocht)
22 doden en 63 niet herstelde zieken (metabolisme- en voedingsstoornissen)
25 doden en 604 niet herstelde zieken (spier- en aanhechtingsziekten)
3 doden en 9 niet herstelde zieken (gezwellen (incl. cysten en poliepen))
138 doden en 719 niet herstelde zieken (aandoeningen van het zenuwstelsel)
0 doden en 3 niet herstelde zieken (problemen rond zwangerschap, o.a. spontane abortus)
16 doden en 95 niet herstelde zieken (psychiatrische stoornissen)
13 doden en 30 niet herstelde zieken (nier- en urineweg aandoeningen)
1 dode en 8 niet herstelde zieken (voorplantings- en borst aandoeningen)
111 doden en 253 niet herstelde zieken (ademhalings- en longziekten)
13 doden en 274 niet herstelde zieken (huid- en subcutane weefsel aandoeningen)
3 doden en 37 niet herstelde zieken (sociale omstandigheden)
5 doden en 15 niet herstelde zieken (door chirurgische- en medische procedures)
46 doden en 111 niet herstelde zieken (vaatziekten)

Totaal:

1256 doden en 4723 niet herstelde zieken

Totalen AstraZeneca, Pfizer en Moderna vaccins:

5361 doden en 135.520 niet herstelde zieken

Let wel: dit zijn enkel de geregistreerde gevallen. In de VS bestaat het vergelijkbare VAERS registratiesysteem, waar historisch slechts circa 1% van alle werkelijke gevallen in zijn opgenomen. Het overgrote deel van de sterfgevallen na vaccinaties wordt aan andere (medische) oorzaken toegeschreven. Zelfs als zou de EU een 10 keer beter werkend systeem hebben, dan nog zouden de absolute aantallen doden, gewonden en zieken duizelingwekkend zijn.

Nederland koploper in Europa met aantal vaccinatie slachtoffers

Nederland blijkt met 10.324 AstraZeneca ‘chimpansee’ vaccinslachtoffers de trieste koploper in Europa te zijn, gevolgd door Italië en Frankrijk. Wat het Pfizer gen-manipulatie ‘nano’ vacin betreft staan we met 12.046 gevallen op de derde plaats, met enkel Frankrijk en Italië boven ons. Met 1956 Moderna vaccinatie slachtoffers staan we echter weer ‘fier’ bovenaan, gevolgd door Spanje en Italië.

Waarom ik al deze cijfers – waar een nog veel groter aantal mensen die wel hersteld zijn maar nog steeds gezondheidsproblemen hebben, en het ongeveer net zo grote aantal ‘onbekende’ gevallen niet eens in zijn opgenomen (we hebben het over zeker 200.000 mensen) – niet in een overzichtelijk statistiekje heb gezet? Omdat ik hoop dat velen door het zien van zo’n lange lijst eerder stilstaan bij het feit dat achter iedere dode en niet herstelde zieke heel veel leed schuilgaat, niet in het minst bij familieleden en nabestaanden.

In wat voor enge wereld zijn we terechtgekomen?

Vinden mensen het nog raar als ik zeg dat ik onder geen enkel beding in de rij ga staan om mijn potentiële ‘kill shot’ te halen. Omgekeerd vind ik het raar, vreemd, bizar, en eigenlijk ronduit schandalig dat mensen van mij verwachten dat ik mijn leven en gezondheid op het spel zet omdat zij bang zijn voor een luchtwegvirus waarvan zelfs de hoogste bazen op dit gebied toegeven dat het niet gevaarlijker is dan de griep.

Wat ik echter nog veel enger vind is dat we politici hebben die ’s ochtends gewoon voor de spiegel staan om zich te scheren of op te maken, daarna hun eventuele partner en kinderen gedag zeggen, en vervolgens – soms letterlijk stampvoetend – eisen dat niemand hier iets over mag zeggen of vragen over mag stellen, die nog altijd blijven beweren dat deze ‘vaccins’ volkomen ‘veilig’ en ‘noodzakelijk’ zijn voor de ‘volksgezondheid’, zelfs ‘het beste zijn wat ons kon overkomen’, en bezig zijn met het invoeren van maatregelen die neerkomen op maximale indirecte vaccinatiedwang.

Of ik maar een pistool tegen mijn slaap wil zetten, en dan de trekker wil overhalen. Weiger ik, dan wordt ik straks langdurig of zelfs permanent gestraft met het verlies van mijn vrijheden en burgerrechten. En als ik bezwijk voor deze chantage en dan toch de trekker overhaal, en het gaat gruwelijk mis, dan hebben zowel de overheid als de vaccinfabrikanten zich op voorhand gevrijwaard van iedere verantwoordelijkheid, en is het alsnog geheel en al mijn eigen schuld.

Historische precedenten: mensen laten zich als schapen naar de slachtbank voeren

Tijdens de etnische zuiveringen was er een dorpje in Kroatië waarvan alle inwoners door soldaten onder het mom van ‘wij beschermen jullie’ naar de rand van een afgrond werden geleid. Vervolgens werd hun ‘verzocht’ om zelf te springen – en dat deden ze, tot op de laatste man, vrouw en kind. Er kwam geen dwang aan te pas, niemand verzette zich, niemand werd geduwd. Ik heb die totale passiviteit – letterlijk als schapen naar de slachtbank- nooit begrepen – tot nu. Nu zie en hoor ik overal om me heen exact dezelfde houding, ook van mensen met een ‘hoge’ opleiding, die ik normaal gesproken behoorlijk intelligent acht.

Eerder spraken beschaamde Duitse soldaten na WO-2 al eens hun verbijstering uit over het feit dat de Joden gewoon netjes in de rij gingen staan, en allemaal keurig en gedwee – onder begeleiding van stemmige muziek – de gaskamers inliepen. Zelfde mechanisme: de meeste mensen weigeren te geloven dat andere mensen tot zúlke gruwelijkheden tegen hun medemens in staat zijn. En juist daarom kunnen ze steeds weer opnieuw plaatsvinden, de komende tijd zelfs op ongekende schaal als deze mensen niet snel worden gestopt.

Als bovenstaande cijfers u nog niet overtuigen, dan vrees ik dat u een hopeloos geval bent en al te ver heen bent om nog te kunnen worden bereikt. Ga dan maar plichtsgetrouw naar een vaccinatiestraat, en zie dan maar wat er van komt. Misschien heeft u geluk, ik hoop het. Maar ‘don’t shoot the messenger’ als u, uw partner of uw kind onverhoopt ook in bovenstaande statistieken terecht komt, is het niet nu of op korte termijn, dan wel in het najaar of de winter, als de luchtwegvirussen weer terugkeren en een cruciaal deel van uw immuunsysteem dankzij deze vaccins niet of niet goed meer blijkt te functioneren, waar diverse gevierde experts voor hebben gewaarschuwd.

U bent nu ook gewaarschuwd. Meer dan genoeg.

 

Xander

(Cijfers van EudraVigilance, in 2012 opgezet door het European Medicines Agency, dat nu zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft.)

Zie ook o.a.:

15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
13-03: Toeval? Zogenaamd gevaarlijke corona mutaties komen uit 3 landen waar vaccin AstraZeneca is getest
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pifzer vaccin’
01-03: Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
21-02: No jab, no job: Britse bedrijven gaan werknemers verplichten zich te laten vaccineren
20-02: Angela Merkel: Pandemie pas voorbij als alle mensen op de wereld zijn gevaccineerd
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend’
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
09-02: Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19% effectief
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is (/ Oxford/AstraZeneca vaccin minder dan 8% effectief bij 65-plussers)
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
16-01: Het is zover: Eerste detentiekamp voor Covid overtreders in Duitsland
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’

2020:
29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
03-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
30-11: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen
19-11: Oud-voorzitter comité Royal College of Physicians noemt corona grootste hoax ooit
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *