Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’ – Xandernieuws


Paus Franciscus is volgens
aartsbisschop Viganò de spirituele leider van de nieuwe universele
globalistische religie, die in zijn ogen niets anders dan ‘een
duivelse cultus’ is.

—————————————————————————————————————————————–

De ‘Deep State’ en de ‘Deep Church’ werken volgens de aartsbisschop hand in hand aan oprichting antichristelijk wereldrijk – Nauwe samenwerking Vaticaan met China ‘een schandelijk verraad van de missie van de Kerk’

—————————————————————————————————————————————–

De ‘Great Reset – Build Back Better’ agenda zoals die nu over het Westen wordt uitgerold komt volgens aartsbisschop Carlo Maria Viganò op niets minder meer dan de ‘oprichting van het koninkrijk van de Antichrist.’ De afgelopen maanden sprak Viganò, een van de felste tegenstanders van paus Franciscus, zich al vaker in krachtige termen uit over wat er onder het mom van een het bestrijden van een virus gedaan wordt. Zo noemde hij de kolossale verkiezingsfraude in de VS een ‘aanval van de duisternis op de mensheid‘, en schreef hij in het najaar van 2020 een brief aan Donald Trump waarin hij de president waarschuwde dat de Great Reset een ‘wereldwijd complot tegen de mensheid en tegen God‘ is.

Het interview werd begin januari gepubliceerd in het katholieke blad Crisis Magazine, en was overgenomen van Amerika’s meest beluisterde podcast ‘War Room’ van Steve Bannon.

Franciscus ‘spirituele leider van universele globalistische religie’

De aartsbisschop sprak onder meer over de centrale rol die China volgens hem vervuld in de wereldwijde ‘Deep State’. China wil zijn economische macht over de wereld uitbreiden, en in eigen land ondertussen ‘de Maoïstische tirannie herstellen. Daar is de opheffing van religies (vooral de Katholieke) voor nodig. Die worden vervangen door de religie van de Staat, die veel gemeen heeft met de universele globalistische religie, waar Bergoglio (paus Franciscus) de spirituele leider van is.’

Viganò noemt paus Franciscus consequent bij zijn echte naam, aangezien hij hem niet als echte paus erkent. Benedictus zou door de ‘Deep Church’ zijn afgezet en vervangen door de Jezuïet Bergoglio, en daarbij de rechtstreekse hulp hebben gekregen van de regering Obama. Dat complot werd aangetoond door WikiLeaks, dat de gehackte emails van Hillary Clinton en John Podesta*, de voormalige stafchef van haar man Bill en later ook kortstondig adviseur van Obama, publiceerde.

(* John Podesta was een van de centrale figuren in het beruchte ‘pedo-pizza gate’, wat door de media werd afgedaan als een complottheorie, maar wat overduidelijk naar voren kwam uit de gehackte emails).

Nauwe samenwerking Vaticaan en China ‘ernstig verraad van de kerk’

‘De medeplichtigheid van Bergoglio’s Deep Church in dit duivelse project heeft de Chinese katholieken beroofd van de onvergankelijke defensie die het pausdom altijd voor hen was. Tot Benedictus XVI heeft het pausdom geweigerd om overeenkomsten te sluiten met de dictatuur in Beijing… De verdenkingen dat China betrokken was bij de terugtreding van Benedictus zijn heel sterk, en komen overeen met het plaatje zoals we dat de afgelopen maanden hebben zien ontwikkelen.’

‘Als gevolg zien we ons nu geconfronteerd met een schandelijk verraad van de missie van de Kerk van Christus, uitgevoerd door haar hoogste leiders, in openlijk conflict met de leden van de Chinese katholieke ondergrondse hiërarchie die trouw aan onze Heer en Zijn Kerk zijn gebleven.’ Hij hoopt dan ook dat er nog regeringen op de wereld zijn overgebleven die niet zijn aangetast en ondermijnd door de Deep State, en dat die zich het lot van de gelovigen in China aantrekken en actie ondernemen. (In het Westen zijn die regeringen er in ieder geval niet meer – X.)

De nauwe samenwerking tussen het Vaticaan en China is ‘een ernstig verraad van de Kerk door haar leiders. Ik denk ook dat dit verraad in sommige gevallen niet alleen wordt gepleegd door individuen, maar ook door de instituten zelf, zoals het geval is met de Europese Unie, die op dit moment de laatste hand legt aan een commerciële overeenkomst met China, ondanks de systematische schending van mensenrechten en gewelddadige onderdrukking van andersdenkenden in dat land.’ (En misschien komt dat ook omdat de EU al vele jaren druk doende is zichzelf in technocratisch-autoritair opzicht een kopie van China te maken – X.).

Joe Biden ‘onvoorstelbare ramp’ voor de wereld, ‘dient antichristelijke agenda’

Joe Biden in het Witte Huis betekent volgens de aartsbisschop ‘een onherstelbare ramp’ voor de wereld. Tegelijkertijd ‘is hij onbetwistbaar slechts een marionet in de handen van de elite, die klaar staan om hem te verwijderen zodra ze besluiten hem te vervangen door Kamala Harris.’ Bidens extreemlinkse vicepresident wordt nota bene door Biden zelf regelmatig als ‘president’ aangesproken. De dementerende Biden, die nauwelijks twee volzinnen achter elkaar kan uitspreken zonder de draad kwijt te raken, zal daarom zelf op de hoogte zijn dat hij vermoedelijk nog tijdens zijn eerste ambtstermijn zal worden vervangen door Harris, die de VS definitief in een staalharde communistische klimaat-vaccindictatuur zal veranderen, net als nu in de EU aan het gebeuren is.

‘Bergoglio’s ondergeschiktheid aan de globalistische agenda is duidelijk, net als zijn actieve steun voor Joe Biden.’ Daarom stelde de huidige paus zich zo vijandig op tegenover Trump, ‘die in zijn ogen een obstakel was die verwijderd moest worden, zodat de Great Reset in gang kan worden gezet… Joe Biden dient de globalistische ideologie en diens perverse, antihumane, antichristelijke, duivelse agenda.’

‘Corruptie en misdaden leiders van de kerk moeten worden onthuld’

Om de Deep Church te stoppen en de Katholieke Kerk te herstellen, ‘moet de omvang van de betrokkenheid van de leiders van de Kerk met het vrijmetselaars-globalistische project onthuld worden, en de aard van de corruptie en misdaden die deze mannen hebben gepleegd.’ Onder Franciscus is de kerk volgens hem ‘overgenomen door huurlingen’.

Katholieken hebben in zijn ogen echter nog steeds ‘tijd om deze wereldwijde omverwerping, en de oprichting van de Nieuwe Orde, te stoppen. Laten ze nadenken over wat voor soort toekomst ze willen voor de komende generaties, en over de verwoesting van de samenleving. Laten ze nadenken over hun verantwoordelijkheid tegenover God, hun kinderen, en hun natie.’

Dat zei hij echter op het moment dat sommigen nog hoopten dat de illegale verkiezingsstaatsgreep in de VS nog kon worden teruggedraaid, en Biden uit het Witte Huis kon worden gehouden. Als dat echter niet zou lukken, ‘dan zal de VS uit de geschiedenis worden weggevaagd.’

Mainstream media onmisbare bondgenoot van Deep State

‘Het plan van de Great Reset maakt gebruik van de mainstream media als een onmisbare bondgenoot; de (Westerse) mediabedrijven zijn bijna allemaal een actief onderdeel van de Deep State, en weten dat de macht die hen in de toekomst gegarandeerd is exclusief afhangt van hun slaafse onderdanigheid aan deze agenda.’

Dat de tegenstanders van de Great Reset steevast ‘complotdenkers’ worden genoemd is volgens hem ‘bevestiging van het bestaan van dat complot, en van het feit dat de uitvoerders ervan zeer ontsteld zijn dat dit is ontdekt en aan het publiek wordt verteld. Toch zeggen ze zelf dat niets meer hetzelfde zal blijven (‘het nieuwe normaal’), en ‘Build Back Better’, om ons te doen geloven dat de radicale veranderingen die ze willen opleggen noodzakelijk zijn vanwege een pandemie, klimaatverandering en technologische vooruitgang.’

Jaren geleden werd de term ‘Nieuwe (Wereld) Orde’ nog tot ‘complotdenken’ bestempeld, maar nu spreken alle wereldleiders, inclusief de paus, openlijk hierover, en stellen precies zo’n wereldwijd totalitair systeem voor waar de zogenaamde ‘complotdenkers’ al zolang voor waarschuwen. Figuren zoals Klaus Schwab (WEF) en Bill Gates schamen zich er zelfs niet voor te zeggen dat er een pandemie nodig was om deze ‘Great Reset’, deze totale omkering van onze samenleving, er met volledige medewerking van de nationale regeringen door te drukken.

‘Maatschappij zonder ouders, zonder religie, en het opleggen van een duivelse cultus’

Als het hen lukt om de totale controle over onze landen te krijgen, dan krijgen we een maatschappij met ‘gezinnen zonder vader en moeder, polyamorie, sodomie, kinderen die hun geslacht kunnen veranderen, de opheffing van religie en de oplegging van een duivelse cultus, abortus en euthanasie, de afschaffing van privé bezit, een ‘gezondheid’ (vaccin) dictatuur, en een eeuwige pandemie. Is dit de wereld die wij willen, die u wilt voor uzelf, uw kinderen, uw familie en vrienden?’ (De meeste Nederlanders klaarblijkelijk wel, gezien hun massale stemmen vorige week op de twee grootste Great Reset voorstanders die aan de macht zijn, de VVD en D66. – X.).

‘We moeten ons er allemaal bewust van worden hoezeer de voorstanders van deze Nieuwe Wereld Orde en de Great Reset de onvervreemdbare waarden van onze Grieks-Christelijke beschaving haten, zoals religie, het gezin, respect voor het leven en de onaantastbare rechten van het menselijke individu, en nationale soevereiniteit.’

‘Samenzweerders actief in het hart van de Kerk’

‘Een groep samenzweerders was en is nog steeds in het hart van de Kerk actief voor de belangen van de elite. De meesten van hen zijn zichtbaar, maar de gevaarlijksten zijn degenen die zich niet laten zien, die nooit in de krant worden genoemd. Zij zullen niet aarzelen Bergoglio te dwingen af te treden als hij hun bevelen niet opvolgt, net zoals ze met Ratzinger hebben gedaan. Ze willen het Vaticaan veranderen in een bejaardentehuis voor emeritus-pausen, het pausdom vernietigen, en de macht grijpen – precies hetzelfde wat in de Deep State gebeurt, waar Biden het equivalent is van Bergoglio.’

Great Reset ‘instrumentaal voor de oprichting van het rijk van de Antichrist’

‘Om de Deep State en Deep Church ten val te brengen, zijn drie dingen noodzakelijk:

1) ten eerste moeten we ons bewust worden van het globalistische plan, en de mate waarin dit instrumentaal is voor de oprichting van het koninkrijk van de Antichrist, aangezien het dezelfde principes, middelen en doelstellingen deelt;

2) ten tweede moeten we dit duivelse plan krachtig afwijzen, en de herders van de Kerk – en ook de gewone gelovigen – vragen om haar te verdedigen en hun medeplichtige zwijgen te doorbreken: God zal anders verantwoording van hen eisen voor hun afval;

3) tenslotte is het noodzakelijk om te bidden en de Heer te vragen ieder van ons kracht te geven om ons te verzetten tegen de ideologische tirannie die dagelijks aan ons wordt opgedrongen, niet alleen door de media, maar ook door de kardinalen en bisschoppen die onder Bergoglio’s duim zitten.’

‘Als we bewijzen dat wij staande blijven in deze verzoeking, als wij… ons niet laten verleiden door ‘valse christussen en valse profeten’, dan zal de Heer ons – in ieder geval op dit moment – de nederlaag van de aanval van de kinderen der duisternis op God en de mensen geven. Maar als wij uit angst de prins van deze wereld volgen… zullen wij samen met hem worden veroordeeld tot een onverbiddelijke nederlaag en eeuwige verdoemenis.’

‘Ik huiver voor degenen die zich deze verantwoordelijkheid tegenover God voor de zielen die hen zijn toevertrouwd niet realiseren. Maar aan degenen die moedig strijden om de rechten van God, de natie en familie (van gelovigen) te verdedigen, verzekert de Heer zijn bescherming.’ (1)

 

Xander

(1) Crisis Magazine

Zie ook o.a.:

06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’

2020:
23-12: Invloedrijke Democraten roepen Joe Biden op om traditionele christendom in Amerika af te breken
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
22-01:Paus Franciscus middelpunt van bizarre transhumane show in Hal van het Vaticaan

2019:
18-11: Paus wil ontkennen klimaatcrisis officieel tot zonde bestempelen
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)
07-02: Eén-wereldreligie nabij: Paus en top imam sluiten historisch religieus verbond

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *