De frauduleuze etikettering – INDIGNATIE


Bijna alle regeringen in de wereld hebben het afgelopen jaar maatregelen genomen waarvan zij zeggen dat ze de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus moeten voorkomen. Geen van hen behaalde er het gewenste succes mee. In ruil daarvoor hebben de maatregelen verstrekkende economische gevolgen gehad.

Ze veroorzaakten de scherpste recessie van de moderne tijd, verwoestten grote delen van de middenklasse en vernietigden permanent miljoenen banen. Ze hebben de staatsschulden en de bedrijfsschulden naar recordniveaus gedreven. Ze hebben eindelijk de financiële markten losgekoppeld van de reële economie, de grootste toename in rijkdom en macht van de digitale bedrijven en vermogensbeheermaatschappijen teweeggebracht en $ 3,9 biljoen in de zakken van de rijkste mensen ter wereld gespoeld.

Maar bovenal maakten ze van 2020 het jaar waarin de sociale ongelijkheid niet alleen explodeerde binnen de nationale grenzen, maar ook tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden en opkomende landen.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is de levensstandaard van 1,6 miljard mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika verlaagd als gevolg van de pandemische maatregelen. Volgens Oxfam zijn honderden miljoenen mensen ontslagen van ongereguleerde banen en is het aantal mensen dat in armoede leeft sinds maart 2020 met 200 tot 500 miljoen gestegen. Het aantal mensen dat lijdt aan acute honger is in dezelfde periode met 130 miljoen toegenomen.

Bijna al deze maatregelen werden genomen door politici van wie niet bekend was dat ze zich bijzonder inzetten voor de gezondheidsproblemen van de bevolking. Integendeel, de meesten van hen hebben actief bijgedragen aan de ontmanteling van gezondheidssystemen en het verminderen en verslechteren van medische zorg voor mensen, zoals bijvoorbeeld het geval was tijdens de eurocrisis. Aangenomen mag dus worden dat er op de achtergrond een andere agenda was dan de gezondheidsbescherming van het grote publiek.

In feite is daar een duidelijk bewijs van, waarvan er één in het bijzonder opvalt.

De wereldeconomie werd in maart 2020 geconfronteerd met een zware recessie, die ook de financiële markten bedreigde. Na de langste rally in hun geschiedenis waren deze zo groot geworden dat hun ineenstorting zou hebben geleid tot historische verliezen voor grote investeerders en dat het hele kaartenhuis in de wereldeconomie zeer waarschijnlijk zou zijn ingestort.

Dit zorgde voor een probleem voor politici, omdat om de ineenstorting te voorkomen aanzienlijk hogere reddingsbedragen nodig waren dan bij de bijna-crash van 2007/2008 of tijdens de eurocrisis. Maar aangezien de meerderheid van de mensen nu heeft gemerkt dat dit geld de gewone loontrekkenden niet bereikt, maar eerder in de zakken van de rijken stroomt, was er een aanzienlijke sociale weerstand te verwachten.

Dit verzet is omzeild door de opzettelijk veroorzaakte economische stilstand met enorme media-uitgaven te bestempelen als een ‘corona-crash’, de overvloed aan geld uit te geven als ‘coronahulpbetalingen’ en sociale protesten onder het voorwendsel van gezondheidsbescherming door de mening, de vergadering en verhinderde vrijheid van reizen.

Zonder de ziekte en haar gevaarlijkheid voor bepaalde delen van de bevolking te willen bagatelliseren of onderschatten: deze etikettering is een opzettelijke misleiding van het internationale publiek door een verenigd front dat bestaat uit de politiek, de reguliere media en wetenschappers die aan hen toegewijd zijn.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *