Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners – Xandernieuws


Stel dat de vaccins inderdaad
gruwelijk fout gaan, dan heeft de staat zijn handen al op voorhand in
onschuld gewassen.

—————————————————————————————————————————————-

‘Gezondheid is de perfecte kapstok om onderdrukking aan op te hangen’ – ‘Nederlandse regering pleegt terroristisch geweld tegen de bevolking’

—————————————————————————————————————————————-

Sven Hulleman (‘Een Vrede Reeds Gewonnen’) heeft er in zijn nieuwe video column ‘Van Vrijheid en Verantwoordelijkheid‘ op gewezen dat de Nederlandse staat zich niet verantwoordelijk acht voor de eventuele schadelijke gevolgen van vaccinaties, die zoals het er nu naar uitziet indirect verplicht zullen worden gesteld. ‘Gezondheid is de perfecte kapstok om onderdrukking aan op te hangen,’ begint hij. Waarop ik onmiddellijk aan Adolf Hitler dacht, die ermee begon de Joden te beschuldigen dat zij besmettelijke ziektes verspreidden. U ziet de parallel met onze tijd, onze leiders en hun beleid? U ziet waar dit voor mensen die niet gedwongen aan dit wereldwijde experiment met genetische manipulatie ‘vaccins’ willen meedoen, op dreigt uit te draaien?

‘Het afkalven en het inperken van de grondrechten wordt enorm gemakkelijk gemaakt door een beroep te doen op de volksgezondheid,’ vervolgt Hulleman. Zo gaf VN secretaris-generaal António Guterres afgelopen week aan dat de coronacrisis door veel wereldleiders gebruikt wordt om essentiële rechten te beperken, en zich daarbij te pas en te onpas schuldig maken aan machtsmisbruik.

‘Ook de Nederlandse regering heeft de macht de grondrechten te beperken onder het motto dat er een grote crisis in de volksgezondheid gaande is,’ gaat hij verder. ‘Ieder tegenargument wordt van tafel geveegd. Van iedere wetenschapper die een ander geluid geeft dan degenen die het regeringsbeleid mogelijk maken, wordt gezegd dat ze fake nieuws verspreiden.’

Vaccinpusher Hugo de Jonge

‘In Nederland werd dit volstrekt zichtbaar toen (Wybren) Van Haga vroeg of er eigenlijk onderzoek wordt gedaan naar de correlatie tussen vaccineren en doden. Van de manier waarop Hugo de Jonge daarop inging kon ik niet anders constateren dat we hier een vaccinpusher hebben. Dat is niet verwonderlijk, want hij heeft ongetwijfeld allerlei lobbyisten aan zijn tafel, die bezig zijn hun producten te verkopen.’

In Zwitserland worden de vaccins van AstraZeneca – waar De Jonge een groot contract mee sloot – al gedumpt omdat er teveel bijwerkingen zijn. Gaat Nederland deze opkopen, zogenaamd ‘in het belang van de volksgezondheid?’

‘Het beest laat zijn ware gezicht zien: iedereen moet gevaccineerd worden’

Tot de jaren ’90 waren regeringsleiders nog staatslieden, ook al was er toen al veel vriendjespolitiek. Staatslieden nemen verantwoordelijkheid voor wat ze doen. Nu worden wij (zeker de afgelopen 10-12 jaar) geleid door middelmatige managers, ‘intellectueel laag geschoolde lieden die de wereld zien als een economisch model, en daarin voornamelijk geleid worden door hun eigen waanbeelden en desinformatie, wat ze vervolgens gaan verspreiden als de waarheid.’

Als mensen dan gaan tornen aan die waarheid, dan zie je ineens dat argumenten niet meer tellen, maar ‘het beest‘ zijn ware gezicht laat zien. ‘Ten koste van alles moet er nu in Nederland gevaccineerd worden, terwijl er genoeg redenen zijn om er een andere mening op na te houden. Onafhankelijke media worden belasterd en gek gemaakt. Zorgmedewerkers worden gevolgd en geïntimideerd. Juristen en advocaten worden als gekkies weggezet als ze een ander verhaal laten horen, als ze zeggen dat dit overheidsbeleid tiranniek is en er sprake is van machtsmisbruik.’

‘Ineens lijkt een heel volk massaal bereid om met de volksgezondheid als argument, maar zonder dat het onderbouwd wordt, te accepteren dat al het andere dat bij een democratische rechtsstaat hoort af te schaffen… We zien dat deze politici, helaas eigenlijk alleen maar nepotistische partijmolochen, tot alles bereid zijn om hun eigen agenda’s door te voeren. En dat is gevaarlijk, want ze dragen NUL verantwoordelijkheid. De ministeriële onschendbaarheid is hen naar de bol gestegen.’

‘Ambtsmisdrijven, machtsmisbruik en poging tot staatsgreep’

Zelfs de rechterlijke macht lijkt niet door te hebben dat deze onschendbaarheid begrenst is, en er ‘wel degelijk sprake is van ambtsmisdrijven, machtsmisbruik of een poging tot een staatsgreep, wat de eerste versie van de spoedwet was.’ (En zoals u weet geldt dat wat mij betreft ook voor de tweede versie, die enkel van de buitenkant wat verwaterd was, maar het kabinet via trucjes toch dictatoriale macht gaf, zoals al ettelijke keren is gebleken – X.)

Daarom zijn deze bewindslieden volgens Hulleman gewoon persoonlijk strafbaar. ‘Helaas komt dat besef vaak langzaam, omdat mensen willen vasthouden aan het geloof in het goede. “Ja maar ze zullen toch niet echt alleen maar bezig zijn voor zichzelf. Ze zullen dit toch echt voor de volksgezondheid doen?”. Nou, als dat zo was, als minister van Volksgezondheid De Jonge die echt zou beschermen, dan zou ook hij vragen waarom Zwitserland zijn voorraad AstraZeneca vaccins dumpt. En hoe kan het dat in allerlei verpleeghuizen na vaccinatie heel veel doden vallen?’

Vaccinatiedoden mogen er niet zijn; corrupte en kwaadaardige handelingen’

Ook Van Haga merkte terecht op dat mensen met onderliggend lijden en een positieve PCR test automatisch een corona dode worden genoemd – zelfs mensen die waren overleden door een auto ongeluk, zelfs mensen met terminale kanker, zelfs mensen met hartinfarcten -, en nu van mensen die overlijden na het vaccin ineens wèl wordt gezegd dat dit door het onderliggende lijden kwam. Of ze worden ‘handig’ als coronadoden geteld. ‘Als je kijkt naar de meerjarige statistieken zie je dat er vreemd genoeg geen griepdoden meer zijn. Dat zijn nu allemaal coronadoden.’

‘Er is nog nooit in de geschiedenis zo’n ingrijpende maatregelstructuur in werking gebracht als in 2020 en 2021.’ De vrijheden van alle inwoners worden beperkt, ondernemingen worden gesloten, samenkomsten worden verboden, en mensen zijn de meest absurde dingen aangepraat. Zelfs Zembla berichtte over een onderzoek waaruit blijkt dat het mondkapje volstrekt niet werkt.

‘En dan ontstaat er soort een terreur tussen mensen onderling, “jij moet je aan de regels houden!”. Maar als die regels uitgevaardigd zijn door mensen met onbekwame, en misschien zelfs wel corrupte en kwaadaardige handelingen, dan is het de plicht van iedere burger om hiertegen in het geweer te komen.’

‘U vervalt tot terroristisch geweld, en de media zijn medeplichtig’

Dan haalt Hulleman drie passages aan uit de 30 pagina’s tellende essay ‘Neem het niet!’ (2010) van Stéphane Hessel: “We moeten gaan begrijpen dat geweld de hoop de rug toekeert. We moeten kiezen voor de hoop, de hoop van de geweldloosheid. Dat is de weg die we moeten leren volgen. Zowel aan de kant van de onderdrukkers als die van de onderdrukten moet men komen tot onderhandeling, om een eind te maken aan de onderdrukking. Dat zal het mogelijk maken dat er geen terroristisch geweld meer zal worden gebruikt”.

‘Er is dus ook terroristisch geweld mogelijk van de kant van de onderdrukkers,’ constateert Hulleman. ‘Wat we nu hebben als regering zijn in mijn ogen onderdrukkers. Ik denk dat dit precies is wat meneer Guterres bedoelt als hij ziet wat de wereldwijde regeringen, inclusief de Nederlandse, allemaal aanwenden onder het mom van het beschermen van de volksgezondheid. U, huidige regering, wordt in ieder geval door mij gezien als een grote onderdrukker.’

‘En u vervalt tot terroristisch geweld. Dat hebben we gezien hoe u omgaat met vreedzame demonstraties…. Deze onderdrukkers in Nederland, die onder het mom van ‘volksgezondheid’ geen enkel tegenargument dulden, en de massamedia die al anderhalf jaar – en misschien eigenlijk al 10 jaar – NUL kritische noten laten horen, en enkel meehuilen met de onderdrukkers en feitelijk medeplichtig zijn aan wat hier gebeurt, lieten wederom in een juridische procedure iets verschrikkelijks horen ten aanzien van het nemen van verantwoordelijkheid.’

‘Hieruit blijkt het machtsmisbruik en de ministeriële onschendbaarheid van de huidige onderdrukkers, die voor hun eigen agenda ons dagelijks leven volledig in de as aan het leggen zijn. Deze middle managers met slechte argumenten, die gevolgd en geloofd worden door de bevolking en de massamedia, door gebruik te maken van fantastische middelen en propagandistische technieken zoals die zijn voorgelegd door dhr. Goebbels*, en die daarmee daadwerkelijk de massa waanzin tot stand hebben gebracht, lieten in die procedure iets heel belangrijks zien ten aanzien van vaccinaties en hun vaccinatiepropaganda.’

(* Zie ook ons artikel van 23 september 2020: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’ ).

‘Wij hebben het bedacht, maar u bent verantwoordelijk’

Van Haga mocht geen vragen stellen. ‘Oké meneer De Jonge, dan neemt u volledige verantwoordelijkheid voor uw vaccinatie’bereidheid’ drift? Nee! De advocaat van de staat wist namelijk mooi te vermelden dat ten aanzien van ‘informed consent’, alvorens u geïnjecteerd wordt, dat niet de staat met zijn propaganda en vaccinatiepushers verantwoordelijk is, maar de zorgverleners.’ Dan laat hij een clipje zien van deze landsadvocaat, die letterlijk zegt dat ‘alle mensen die worden ‘uitgenodigd’ (= nieuwspraak voor indirect gedwongen – X.) om zich eventueel te laten vaccineren… de verantwoordelijkheid zijn van de zorgverlener… Het betekent niet dat de staat een soort normadressaat wordt voor die wet’ (die deze vaccinaties regelt).

Hulleman: ‘Laat dat even op u inwerken: de artsen, de verpleegsters en de zorgmedewerkers moeten mensen injecteren met zaken waarvan de ingrediënten onbekend* zijn (* die zijn grotendeels wel bekend, en komen neer op genetische manipulatie -X.), waarvan we nog in een testfase bevinden, feitelijk een verboden medisch experiment, waarvan de rechters niet willen accepteren dat dit zo is, terwijl het flagrant voor hun neus ligt. En daar is niemand voor verantwoordelijk!’

‘”We hebben het bedacht, we hebben het uitgevoerd, we hebben de vrijheid kapot gemaakt, we hebben de oorlog van allen tegen allen gecreëerd, maar we zijn er niet voor verantwoordelijk, want dat informed consent ligt juridisch in handen van de zorgverleners”. Nou, laat deze video het begin zijn van het informeren van de zorgverleners dat u degene bent die verantwoordelijk bent voor de gevolgen van de massale vaccinatie die voorgesteld wordt tegen een epidemie die sommige mensen ernstig ziek maakt, maar de meeste mensen onberoerd laat. En degene die u de regels opleggen, wassen hun handen in onschuld.’

‘Dit zijn geen staatslieden, maar drugshandelaren’

‘Ik denk daar anders over. Ik vind dat deze onderdrukkers heel snel gestopt moeten worden, want zij gebruiken geweld, terroristisch geweld. Zij misbruiken de wet en creëren nieuwe wetten naar gelang het hen uitkomt, om u allemaal te onderdrukken. Zij draaien u een rad (en w.m.b. ook een rat – X.) voor ogen met een verhaal wat hen uitkomt, omdat zij vaccins aan het verkopen zijn. Dit zijn geen staatslieden, dit zijn drugshandelaren.’

‘Het feit dat de media het nalaten om echt kritische vragen stellen, maar vooral bezig is om andersdenkenden te framen, is helaas weinig anders dan ook een financiële structuur en nepotisme: ze hebben hier belang bij. Zo werkt het in hun wereld. Je moet netjes binnen de lijntjes van het narratief blijven lopen, want dan krijg je netjes je centjes.’

‘In zo’n land leven wij. Langzamerhand ondermijnt dit de samenleving op een manier waarvan zelfs degenen die tot geweld gedwongen worden – politieagenten, militairen – zeggen: deugt dit nog wel? Gelukkig zijn dat er steeds meer, dus de hoop van de geweldloosheid is groot, en geldt ook als verzoek van ons onderdrukten aan de onderdrukkers: dim even met dat grote geweld wat u aan het uitoefenen bent, met het juridische, bureaucratische en propagandistische geweld waarin u zich kunt verschuilen achter het geweldsmonopolie door politie, waterkanonnen, de M.E. en uw juristen in te zetten om u belangen te behartigen.’

‘En tegen die juristen (waarvan we het clipje hebben gezien) zeg ik: schaam – u – diep.’

Kijk hier de complete column (27 minuten):

Xander

(1) Een Oorlog Reeds Verloren

Zie ook o.a.:

25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend’
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
20-01: Sperrzeit na 76 jaar terug: ‘Hoe het klokje thuis tikt, tikt het niet voor het virus’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger 31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengst SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam
18-10: ‘Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
26-09: Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
20-09: Jurist legt uit dat het Nederlandse volk met de Spoedwet feitelijk vogelvrij wordt verklaard
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid (/ ‘Deel Westerse elite compleet krankzinnig met hun ‘groene’ vernietiging van de economie en geplande oorlog met China en Rusland’)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *