Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

‘De mensheid wordt aangevallen en de menselijkheid wordt uitgefaseerd’ – Op het moment dat het overheidsinfuus uit het MKB wordt getrokken (vermoedelijk deze zomer) stort alles volgens plan in elkaar

—————————————————————————————————————————————-

De bekende onafhankelijke Nederlandse econoom en auteur Ad Broere pleit in een gesprek met Pieter Stuurman (Café Weltschmerz) voor burgerlijke ongehoorzaamheid, en het opzetten van ‘parallelle economische systemen met een eigen munt (zonder rente), waarin mensen elkaar steunen en inzetten op lokale bedrijvigheid. “Ga niet in gevecht met het systeem, maar steun elkaar en blijf vastbesloten”.’

‘Menselijkheid is voor mij het zelfbeschikkingsrecht,’ begint Broere. ‘De absolute vrijheid om zelf te kunnen beslissen wat je wilt en wat je niet wilt in het leven. Natuurlijk hou je je aan afspraken van de samenleving, maar de basis ervan is absolute vrijheid.’ Niet alleen onze grondwet, maar ook de Code van Nürnberg (opgesteld na WO-2) is hierop gebaseerd.

Sinds vorig jaar staan het recht op vrijheid en zelfbeschikking onder grote druk. Een groot deel van de Nederlandse bevolking ‘is gegrepen door de angst voor gezondheid en de dood,’ en de psychische- en privé problemen die hand over hand toenemen. Mensen kunnen amper meer nadenken over hun eigen belang, omdat alleen maar het veronderstelde ‘grotere belang’ (‘samen krijgen we…’, ‘samen overwinnen we….’, etc.), waar we heel veel voor moeten inleveren, lijkt te tellen.

Angst is de primaire raadgever geworden; problem-reaction-solution

Het verlangen naar veiligheid is nu zo groot, dat veel mensen bereid zijn hun lot in handen te leggen van een extern (autoritair) bestuur, merkt Stuurman op. Broere denkt dat dit primair door angst komt. Twijfelaars aan het beleid worden uitgesloten en/of bestreden. Er mag maar één geluid zijn, zoals de hoofdredacteur van de Volkskrant (Pieter Klok) vorig jaar letterlijk onderstreepte.

Broere wijst in dit verband op de ‘shock doctrine’ van de Canadese journalist en publicist Naomi Klein: er wordt een probleem gecreëerd, daarop volgt chaos, en op het moment dat mensen gaan vragen om bescherming en veiligheid, wordt de oplossing gepresenteerd (volgens het aloude ‘problem-reaction-solution’ concept). Stuurman: ‘Dus als je (als overheid) meer zeggenschap wilt, hoef je maar een probleem te creëren, en dan krijg je vanzelf meer vraag naar veiligheid en meer mandaat.’

Great Reset: hele mensheid wordt straks digitaal gestuurd en gecontroleerd

De econoom bevestigt dat, en haalt Klaus Schwab (World Economic Forum) aan, die heeft toegegeven dat Covid-19 wel heel erg goed uitkwam als een mogelijkheid om de ‘Great Reset’ door te voeren. Alle plannen hiervoor bestaan al jaren en zijn op de officiële website van het WEF terug te vinden. (Van een ‘complottheorie’, zoals de mainstream media beweren, is daarom geen sprake.)

Het WEF wil een centrale autoriteit die de hele mensheid langs digitale weg wil sturen en totaal wil controleren. Er komt ook een koppeling aan een betaal-, beloning- en strafsysteem, en een persoonlijke (micro)chip ‘die al dan niet IN jou geplaatst is’. Mensen die zich niet volgens bepaalde regels gedragen, krijg zo minder toegang tot de samenleving (het Chinese ‘social credit’ systeem). (In Nederland heeft het kabinet Rutte hier reeds een begin mee gemaakt door bedrijven, scholen en instellingen het recht te geven ongevaccineerden te weigeren).

Geld en persoonlijk bezit gaan verdwijnen (Schwab: ‘U zult niets hebben en gelukkig zijn’). Men beweert het zogenaamde ‘klimaatprobleem’ ermee op te lossen, net als armoede en honger. Broere zegt dat er zeker iets moet gebeuren, ‘maar de manier waarop ze het willen is een totalitaire aanpak, waarbij wij het in opdracht (van hen) moeten doen, binnen beperkingen… In de praktijk, en vanuit de menselijkheid gezien, is dit volkomen fnuikend.’

‘De mensheid wordt aangevallen en de menselijkheid wordt uitgefaseerd’

Stuurman: ‘Hun oplossing is dus het uitfaseren van de menselijkheid, want binnen die structuur is er geen ruimte meer voor enige vrijheid en eigen initiatief. Het WEF wil de problemen dus oplossen door de mensheid aan te vallen, zie ik dat goed?’

Broere: ‘Ja. Dat is al aan de gang, want eigenlijk wordt de mensheid nu afgeleerd te vertrouwen op zijn eigen immuunsysteem. We kunnen alleen overleven als we voor iedere golf een passend vaccin krijgen.’ Zo heeft de WHO vorig jaar natuurlijke groepsimmuniteit geschrapt, en beweert nu dat dit alleen door vaccinaties kan ontstaan. ‘We worden afgebracht van het vertrouwen in ons eigen lichaam, in onze immuniteit, in de intelligentie van ons lichaam. We moeten volkomen bestuurd worden op basis van technologie.’

Dat geldt ook voor alle eigen meningen en eigen visies. Broere: ‘Er zijn legio wetenschappers die goed onderbouwde (alternatieve) verhalen hebben over dit virus, maar die monddood worden gemaakt omdat het niet past in de lijn die men voorstaat.’ Op alle gebieden moet er uniformiteit ontstaan, ook wat betreft berichtgeving en eigen mening. ‘Dat betekent dat ze keiharde censuur moeten toepassen,’ reageert Stuurman. ‘Dat is al aan de gang,’ bevestigt Broere.

Nog te weinig mensen zien het grote gevaar

Helaas zijn er flink wat mensen die in dat systeem zullen meegaan, omdat ze de chaos en onzekerheid die er nu heerst mentaal niet kunnen handelen. Die mensen zijn bereid daar offers voor te brengen, ‘totdat ze misschien gaan ervaren wat de werkelijkheid is van die sturing. Ondertussen zijn er nog niet zo heel veel mensen die hier het grote gevaar van inzien.’ De meeste mensen vinden het zelfs allemaal onzin om daarvoor te waarschuwen, omdat het niets meer dan ‘complottheorieën’ zouden zijn (overigens een uiterst effectief bedenksel van de CIA om de narratief te sturen en controleren).

Tot nu toe wil zo’n 20% van de wereldbevolking echt niet deze kant op, en kiest voor de mensheid, de menselijkheid en de vrijheid. Stuurman: ‘Maar als je veiligheid de hoogste prioriteit geeft, verdwijnt alle vrijheid.’ Broere: ‘Vrijheid heeft dan geen betekenis meer, want de ‘bescherming’ die jou geboden wordt vind je dan zo belangrijk, dat je bereid bent jouw soevereiniteit ervoor uit handen te geven.’

‘We hebben massale burgerlijke ongehoorzaamheid nodig’

Wat er echt gaat gebeuren, hangt helemaal van ons af. ‘Ik ben een voorstander van burgerlijke ongehoorzaamheid,’ vervolgt Broere. ‘We zijn zo loyaal aan de instituten, zelfs als die dat niet verdienen.’ Stuurman wijst er dan op dat historisch de grootste rampen zijn gebeurd als mensen massaal gehoorzaam bleven aan een autoritair regime. Broere vindt daarom dat ‘je je het niet kunt permitteren om niets te doen. Je moet actief aan die burgerlijke ongehoorzaamheid werken. Wij keren het regime dat in deze tijd niet goed is voor ons, en wat dingen van ons eist die voor ons niet in orde zijn, de rug toe. Wij gaan gewoon onze eigen weg.’

Je staat echter tegen een grote overmacht van miljardairs, multinationals, regeringen en media die wel dat totalitaire systeem willen. ‘Die kun je eigenlijk niet in klassieke zin bestrijden,’ zegt Stuurman. ‘Die moeten we dus negeren.’

Broere: ‘Exact. Je moet niet doen wat een regime dat jij niet vertrouwt van jou eist.’ Het regime zal je echter proberen te dwingen. ‘Daarom is het heel belangrijk dat veel mensen het doen. Als maar een paar het doen, kan het regime dat makkelijk neutraliseren. Als heel veel mensen het doen, is dat niet meer te neutraliseren. Dat zag je bij Ghandi. Die kreeg het hele Indiase volk achter zich met burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo kreeg hij het Engelse regime op de knieën.’

‘Op zeker moment zijn de mensen het beu en slaat de vlam in de pan’

Stuurman ziet nog niet veel bereidheid en durf bij de mensen, en is bang dat het een verloren zaak is. Broere: ‘Ik denk dat er ergens een vlam in de pan moet komen. Op zeker moment zijn de mensen het zo beu wat er gebeurt, en gaan ze inzien dat de maatregelen volkomen buiten proporties zijn.’ Broere probeert dat te bereiken door mensen met de feiten te confronteren. Zo was de Britse corona mutatie, die in september 2020 opkwam, op 8 december weer vrijwel verdwenen. Precies op die dag begon men daar met vaccineren, waarna het aantal positieve testen 15 dagen later was verdrievoudigd, en weer 14 dagen later nog een keer verdubbeld. Nu loopt het weer terug.

Broere: ‘Wat is er gebeurd? Dit is niet te verklaren met die Britse variant.’ Stuurman: ‘Dat kan dus te verklaren zijn door die injectie?’ Broere: ‘Uit die vaccinatie. Al dan niet door die vaccinatie zelf, of door de omstandigheden die erdoor ontstaan. Maar het stellen van die vraag wordt al bestraft. Daar mag je het niet over hebben. Het stellen van vragen is sowieso not-done, zelfs als het hele logische en redelijke vragen zijn.’ Dat is meteen een ‘dissidente’ daad.

Scheiding van de samenleving een feit, maar nog niet compleet

Volgens Schuurman heeft er inmiddels een soort scheiding in de samenleving plaatsgevonden. Degenen die vrijheid als uitgaanspunt hebben, zijn deze zaken gaan onderzoeken, en zijn heel veel te weten gekomen. Daarnaast heb je de groep beleidsvolgers, met zo’n 20% hardliners. Zij hebben de keuze gemaakt om vanuit hun eigen ‘veiligheid’ hun lot in handen te leggen van het bestuur, dat af en toe onbegrijpelijk voor hen is, maar waar ze dan maar op vertrouwen.

‘Ik denk dat die tweedeling nog niet helemaal haarscherp is,’ reageert de econoom. ‘Daartussen zit nog een groep die nog zowel de ene als de andere kant op kan uitgaan. Ik heb me tot dusver juist op die grote groep twijfelaars gericht… Zij zouden nog op andere ideeën kunnen komen.’ Hij richt zich daarbij alleen niet meer zozeer op Covid-19, maar op mens, samenleving en economie.

Parallelle economie met eigen munt

Volgens de plannen van het WEF bestaat de economie straks niet meer, en is deze volledig vervangen door een top-down systeem (de 0,1% met absolute macht en controle over de 99,9%). Broere hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich gaan verenigen, en gezamenlijk een systeem opzetten waarmee ze als vereniging goedkoper eerste levensbehoeften e.d. kunnen inkopen. Daarbij komt ook een eigen munt om de hoek kijken. Hij geeft als voorbeeld de stad Bristol, waar je je euro’s kunt omwisselen voor Bristol pounds, die je daar lokaal kunt gebruiken om te kunnen kopen en verkopen.

Eerst moeten we uitzoeken bij hoeveel van onze uitgaven de euro niet (meer) nodig hebben. De onthechting van de euro kan en moet alleen geleidelijk gebeuren. ‘En wat echt heel belangrijk is: die eigen munt is rente- en speculatie vrij.’ De grootste hevel van nu, namelijk dat de vruchten van onze inspanningen verdwijnen naar de ‘usual suspects’ (vooral de banken en grote financiële spelers), komt omdat met geld geld wordt verdiend. Dat is speculeren: geld verdienen met geld, zonder dat daar waarde tegenover staat. Beter gezegd: dat is parasiteren op de samenleving.

Die nieuwe munt moet dus alleen geschikt zijn als ruilmiddel en rekeneenheid, en niet om ermee te verdienen. ‘Want rente en speculatie is een zuiver parasitair systeem.’ De bedoeling is dat die munt sterk genoeg wordt om een eigen leven te gaan leiden. en de basis te worden van een regionale economie. Naarmate die munt meer geaccepteerd wordt, kunnen er op zeker moment bijvoorbeeld ook huizen mee worden gebouwd en gekocht. Zo worden we op termijn minder afhankelijk van de euro.

Decentralisatie: de menselijke maat moet terug

Deze decentralisatie, deze parallelle economie, is de tegenpool van waar het WEF en de wereldleiders nu naartoe bewegen. ‘Maar als het goed gaat, ontstaat er een wereldomspannend geheel van lokale en regionale netwerken die als schakels in elkaar passen. Die zorgen dan voor een globale economie, maar dan vanuit de mens van onderop… Zo ontstaan er ook kleinere bedrijven, en niet meer van die molochs. Zo wordt de menselijke maat weer hersteld.’

Belangrijk is om ‘niet in gevecht te gaan’ met de grote spelers die zo’n decentraal systeem absoluut niet willen (omdat ze hun macht en controle dan kwijtraken). Punt twee is ‘vastbesloten zijn in wat je wilt doen, en elkaar daarin vast te houden en te steunen. Als je je in zo’n kring dan niet laat corrumperen en intimideren, dan gaat dit lukken. De technocraten (politici, instellingen) zijn namelijk met weinig, en degenen die aan hun lijntjes hangen (de mensen die vaak op TV komen, de publieke gezichten) zijn marionetten. Dat zijn geen mensen die in staat zijn om nog voor zichzelf te denken. Die volgen allemaal een spoorboekje.’

‘MKB stort in zodra overheidsinfuus (deze zomer) eruit wordt gehaald’

Onze kans ligt dus in ons mens-zijn, onze creativiteit en onze intelligentie. ‘Als wij dat inzetten, kunnen wij veel meer dan zij ooit kunnen.’ Stuurman: ‘Mee eens, omdat in een dictatuur geen ruimte is voor inventiviteit en intelligentie, en al het gedrag is gekoppeld aan een top-down (en beloning/straf) systeem.’ Hij ziet er alleen nog weinig bereidheid toe.

‘Dat komt vooral omdat mensen nog steeds denken dat dit tijdelijk is,’ denkt Broere. ‘Dat we de draad op een gegeven moment weer gaan oppakken. Er zijn relatief weinig mensen die echt in de gaten hebben dat die oude wereld niet terugkomt, en het hele MKB en de ZZP’ers eruit gesneden zijn.’ Stuurman beaamt dat: ‘Op het moment dat je het (overheids)infuus eruit haalt (wat volgens de planning deze zomer gaat gebeuren – X.) dan de stort de boel in elkaar.’

In de gedroomde (communistische) wereld van de globalisten en technocraten – inclusief die van de regering Rutte en bijna de hele oppositie – kan het MKB dus niet meer bestaan. Broere: ‘Want dat zijn onafhankelijke ondernemers, en die passen niet in dat systeem.’ Stuurman: ‘Dus Covid-19 komt heel erg goed uit om het MKB te laten omvallen.’

‘Het is erop of eronder: het gaat om ons mens-zijn’

We zitten hoe dan ook in een ‘volkomen crisissituatie. Het is echt erop of eronder,’ benadrukt Broere. Het gaat om niets minder dan ons mens-zijn, ‘en ik denk dat dit nog onvoldoende wordt ingezien.’ Dat is de reden waarom nog te weinig mensen initiatieven nemen en in actie komen. Zo houdt Broere op 3 maart via Zoom een interactieve presentatie om te kijken hoe we ons verzet vorm kunnen geven. Volgens hem staan vooral heel veel jongeren open voor een andere benadering.

Stuurman vult aan dat het vooral de invoering van de avondklok is geweest die veel jongeren aan het denken heeft gezet. ‘De maatregelen die steeds draconischer en onlogischer worden drijven je motivatie wel aan om dat te doen.’ Glashelder is in ieder geval dat alles wat er nu gedaan wordt, alles wat er wordt doorgedrukt (met behulp van de media die tot propagandakanalen zijn omgevormd), zeer grondig is voorbereid. De eerst voorbereidingen hiervoor begonnen volgens hem al zo’n 20 jaar geleden (en volgens Broere nog veel langer geleden).

‘Hun strikte scenario is hun zwakte’

‘Je moet het ze nageven: het is zeer slim gedaan. Als het niet zo kwaadaardig was, zou je er bewondering voor kunnen hebben,’ besluit Stuurman. ‘Het punt is dat ze volgens een strikt scenario werken.’ Daarom zie je overal op de wereld dat dezelfde maatregelen op vrijwel hetzelfde moment worden genomen.’ Dat volgen van het protocol is tegelijkertijd hun zwakte. ‘Daar zouden wij als vrijheidslievenden gebruik van kunnen maken, door pragmatisch te zijn en erop in te spelen. Dat is onze kracht.’

‘Ik ben niet pessimistisch, en nog steeds hoopvol,’ sluit Broer af. ‘Ik denk nog steeds dat er in de mensheid voldoende potentieel aanwezig is om dit te keren, ook op dit moment.’ (1)

5 minuten uit het gesprek:

Xander

Totale gesprek (1) Café Weltschmerz (56 minuten)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *