Wordt 48 jaar oude sf-film Soylent Green realiteit? Faciliteit waar menselijke lichamen tot compost worden verwerkt geopend – Xandernieuws


Met Recompose kun je je overleden
oma laten omtoveren tot voedsel voor de tomaten in je moestuintje.
(Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————-

Tijd voor optimisme: Aarde is nog steeds erg leeg, energie en geld is er genoeg, en van CO2 kunnen we juist veel meer gebruiken

—————————————————————————————————————————————-

De in 1973 uitgebrachte film Soylent Green wordt als één van de grotere science fiction klassiekers beschouwd, en won diverse prijzen. De film gaat over het jaar 2022, waarin de aarde wordt geteisterd door overbevolking, en er in New York 40 miljoen mensen wonen. Gewoon voedsel is schaars en extreem duur, net als schoon water. Het gewone volk eet één uit fabrieken afkomstig product genaamd Soylent (Soy van soja, Lent van linzen). Van de drie varianten is Soylent Green de beste. Tijdens een moordonderzoek doen een agent en zijn huisgenoot de schokkende ontdekking dat Soylent Green wordt gemaakt van menselijke lichamen. Dit horrorbeeld begint langzaam realiteit te worden nu dit jaar in de VS ’s werelds eerste menselijke compostfaciliteit is geopend.

‘In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ (Genesis 3:19)

Als je tijd gekomen is, hebben we in het Westen twee opties voor ons stoffelijke overschot: begrafenis of crematie, zo schreef Science Alert in december 2019. Daar is nu een ‘uniek alternatief ritueel’ bijgekomen: compost.

‘Hercompostering’

De eerste faciliteit waar dode lichamen tot compost worden verwerkt is gebouwd in Seattle. Het proces wordt geadverteerd als ‘hercompostering’, ‘natuurlijke organische afbraak’ en zelfs ‘leven na de dood’.

Oprichter Katrina Spade noemde de wet die in mei 2020 van kracht werd en ‘compostering’ van menselijke lichamen legaal maakte, een groene ‘uitvaart revolutie.’ Op de website van Recompose staat te lezen dat ‘lichamen worden bedekt met houtsnippers en aan de lucht blootgesteld, waardoor er een perfecte omgeving ontstaat voor natuurlijke microben en nuttige bacteriën. In 30 dagen wordt het lichaam volledig getransformeerd, en wordt er grond gecreëerd die kan worden gebruikt om nieuw leven te laten groeien.’

Pomodoro di Nonna

Nabestaanden worden door het bedrijf aangemoedigd om een deel van deze menselijke compost vervolgens in hun eigen tuin te gebruiken. Pomodoro di Nonna: Oma’s soep van tomaten uit eigen moestuin krijgt er zo een wel heel erg letterlijke dimensie bij….

Compostering zou volgens Recompose milieuvriendelijker zijn dan begraven, en zeker dan cremeren, omdat bij de verbranding van een lijk CO2 vrijkomt. Door voor compost te kiezen zou één ton CO2 worden bespaard, en hoeft er ook geen grond meer te worden gereserveerd voor begraafplaatsen. Kosten van deze uitvaart: $ 5500. (1)

Mensen worden ont-menselijkt

Het omvormen van stoffelijke overschotten van mensen tot compost om voedsel te laten groeien komt dicht bij de lugubere toekomst zoals die in de – visueel overigens sterk gedateerde – film Soylent Green wordt geschetst, al worden dode lichamen natuurlijk nog niet direct voor de productie van voedsel gebruikt.

De bijna een halve eeuw oude film laat behalve een huiveringwekkend kille vorm van kannibalisme ook een ceremoniële vorm van euthanasie zien, waarbij mensen – ook gedwongen – worden gedood voor het ‘welzijn’ van de samenleving. Pal voordat ze hun spuitje krijgen – eufemistisch gepresenteerd als ‘naar huis gaan’ – krijgen zij een film te zien over de vroegere Aarde, hoe mooi alles toen nog was.

Vooral sinds 2020 zien we dat met de corona maatregelen het ont-menselijken van de mens en de mensheid in een stroomversnelling terecht is gekomen. Mensen worden op zijn best als producten gezien die met behulp van technologie zoals 5G en vaccinaties aan een wereldomvattend digitaal controlesysteem moeten worden gekoppeld. Een aanzienlijk deel van de internationale klimaatbeweging beschouwt mensen zelfs openlijk als een last en een vloek, wat een angstwekkende opstap kan zijn naar het rationaliseren van misantropisch overheidsbeleid, en uiteindelijk het goedpraten en rechtvaardigen van massale genocide, op wat voor wijze die ook zou worden uitgevoerd.

Tijd voor optimisme: Aarde is leeg, energie en geld is er genoeg

Mensen zijn het idee dat de aarde ‘overbevolkt’ is en de natuurlijke hulpbronnen ‘schaars’ zijn, dankzij onophoudelijke propaganda als een vanzelfsprekend feit gaan beschouwen. Tal van eerdere voorspellingen hierover zijn echter nooit uitgekomen. De beruchte Club van Rome voorspelde in de jaren ’70 een enorme wereldwijde energie-, voedsel- en hulpbronnencrisis in het jaar 2000, maar daar bleek helemaal niets van te kloppen.

Hoogste tijd dus voor een optimistische toekomstvisie. De realiteit is namelijk dat de Aarde nog steeds erg leeg is. Kijk maar eens op foto’s vanuit de ruimte – sporen van menselijke aanwezigheid zijn nog steeds amper te herkennen, op een handjevol dichtbevolkte stedelijke gebieden na. Met moderne technologieën en meer CO2 (waarvan het gehalte in de atmosfeer nog steeds historisch, bijna gevaarlijk laag is*) zijn gigantisch uitgestrekte lege gebieden zoals Siberië en de Sahara om te vormen tot vruchtbare en leefbare zones, waar miljarden mensen kunnen wonen. Geld is er zat, tenminste, als de mensheid eindelijk besluit om de jaarlijkse biljoenenuitgaven aan wapentuig en oorlogen voor nuttigere doeleinden te gebruiken.

* Op dit moment slechts iets meer dan 400 ppm. Onder de 300 ppm komt AL het leven op onze planeet in gevaar:

Energie is ruimschoots voorhanden, zelfs voor tientallen miljarden mensen – zeker als vol wordt ingezet op de snelle ontwikkeling van Thorium- en kernfusiecentrales. Stel dat die zo rond 2050 commercieel vatbaar worden, dan is er voor de komende 30 jaar nog meer dan voldoende gas, olie, kolen, uranium en plutonium om aan de snel groeiende vraag naar energie te voldoen. Ook daarna zullen ‘fossiele’ bronnen nog lang goedkope en betrouwbare energie kunnen leveren.

Westen leidt ons juist naar een schaarse en duistere toekomst zonder vrijheid

De door het Westen geleide trend is echter exact omgekeerd; gedreven door angst en aan misantropie grenzend negativisme wil men energie juist schaars, onbetrouwbaar en duur maken (zon en wind), net als voedsel en water, wat de reden is waarom de staat, de EU, de VN en globalisten zoals Bill Gates nu alle landbouwgronden in handen proberen te krijgen. Degenen die de vele crise, die in de komende decennia door dit beleid onvermijdelijk worden, overleven, zullen als slaven zonder enige vorm van vrijheid en zelfbeschikking, en met slechts een fractie van de huidige welvaart, onder het juk van een keiharde technocratische dictatuur moeten leven.

De oude orde probeert nu via de ‘Great Reset’ (/ ‘Build Back Better’), ‘Agenda 2030’, de ‘Green New Deal’ en de Covid-19 vaccinatiecampagnes de totale macht te grijpen, en zo deze duistere toekomst te realiseren. Toch kunnen we daar nog steeds aan ontsnappen; het enige dat nodig is, is een massaal ontwaken, een massaal vreedzaam verzet, een massaal NEE. Wij willen een andere ‘Great Reset’, eentje waarbij de huidige heersende orde juist wordt verwijderd en zijn macht verliest, en gewone mensen eindelijk echt zelf mogen bepalen hoe hun eigen gezondheid en hun eigen toekomst, en die van hun dorp, stad, land, volk, samenleving, economie en cultuur, eruit moet zien.

 

Xander

(1) Science Alert via Armstrong Economics
(2) Recompose (/ afbeelding)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *