Trump’s toespraak en “de soepele overgang naar de volgende regering”, maar naar welke regering? : Martin Vrijland


fotobron: wikipedia.org

De toespraak van Donald Trump van gisteravond is door de media vertaald als een soort overgave van Donald Trump, maar in feite zat het vol met opmerkingen die je op twee manieren kunt vertalen. Zo zei hij dat de geweldplegers die op 6 januari in het Capitool voor problemen zorgden aangepakt zullen worden, maar hij zei ook dat dergelijk gedrag niet bij ware MAGA supporters hoort, daarbij heimelijk refererende naar Antifa infiltratie (zonder het beestje bij het naampje te noemen).

Belangrijkste opmerking was misschien wel de uitspraak over het streven naar een soepel overgang naar de volgende regering. Opvallend was dat hij niet zei: de overgang naar de Biden regering. Het lijkt er dus nog steeds op dat Trump de overwinning van Joe Biden blijft ontkennen en dat hij in zeer tactische en bedekte termen spreekt, waarbij hij zichzelf lijkt in te dekken voor geweld.

Alex Jones, de frontman van de grootste complotwebsite van de VS, Infowars, heeft inmiddels de Q beweging de rug toegekeerd, maar haalde gister toch nog wel even Dr. Steve Pieczenik (die toch wel erg veel op Q Anon gelijkende ideeën verkondigt) in de show om te vertellen dat hij gelooft dat Trump op 20 januari de hele ‘deepstate’ gaat arresteren en dat dit de belangrijkste reden is voor de aanwezigheid van grote aantallen troepen van de National Guard. Piecznezik heeft wel een aardige CV (zie Wikipedia of luister naar zijn eigen verhaal in onderstaande video) en het feit dat Alex Jones hem zoveel spreektijd geeft, mag opmerkelijk genoemd worden (lees verder onder de video).

Wat de uitslag ook zal zijn volgende week woensdag, mijns inziens lijkt het Trump tijdperk nog een staartje te krijgen en zullen we nog een periode van grote onrust tegemoet gaan. Komt mijn voorspelling van een burgeroorlog niet uit, dan zal de Biden regering vermoedelijk meteen full blow op de agenda van strengere maatregelen en de voorbereiding op een Chinees model totalitair systeem (inclusief vaccinatie paspoort, social credit systeem gekoppeld aan traceerbaar digitaal geld) overgaan en zal het bijdrukken van geld dusdanige proporties aannemen dat alleen nog een totaal nieuw financieel systeem de uitweg biedt. Ook zal dan de heksenjacht op de Trump aanhang (lees: op de – datgene wat gestigmatiseerd is tot – ‘complotdenker’) geopend worden.

Al jaren waarschuw ik voor de illusie dat Donald Trump de redder van de wereld is en wijs ik erop dat hij de zogenaamde deepstate niet zal gaan opruimen. Trump moest alleen helpen kritisch denken te associëren met complotdenken en daarom zagen we zoveel alternatieve media kanalen oppoppen die allemaal de taak hadden zinvolle kritiek te koppelen aan dwaalsporen en vooral aan het merk Trump. Door dat merk met een groot schandaal op te blazen reken je in 1x af met dat merk en met de kritiek uit de maatschappij. Dan kun je kritisch denken koppelen aan iets wat wordt weg gezet als een psychische aandoening met de titel ‘complotdenker’ en kun je al die mensen opsluiten en heropvoeden.

Trump was de Judas goat (de Judas geit) een term die refereert naar een getrainde geit die zich mengt onder de schapen en zich voordoet als één van hen, waarna hij het voortouw neemt en de schapen naar het slachthuis leidt. Bekijkt u deze beschrijving maar eens.

Sinds ik op 18 november 2018 opperde dat Donald Trump’s schoonzoon wel eens de Bijbelse antichrist zou kunnen vertegenwoordigen, is dat idee door velen opgepikt. Iedereen die mijn boek gelezen heeft weet inmiddels dat ik de eindtijdprofetieën van verschillende religies (ook wel de leer van de Eschatologie genoemd) als onderdeel van het master-script beschouw. De verschillende grote Abrahamitische wereldreligies hebben allemaal ongeveer dezelfde verhaallijn, maar op sommige punten zijn ze conflicterend. Dat is nodig, want die conflicterende ideeën zorgen ervoor dat de aanhangers van de verschillende religies elkaar in de haren zullen vliegen. Qua tijdlijn komen ze echter naadloos overeen.

Dat betekent dan ook dat in al die religies de meeste religieuze leiders geloven dat we ons in de ‘eindtijd’ bevinden. De islamieten vinden dat hun geloof dat van het christendom corrigeert en christenen vinden dat de islam het geloof van de valse profeet vertegenwoordigt. Heel kort door de bocht zijn dit de essentiële verschillen tussen de islam en het christendom (waarbij je kunt zeggen dat het christendom sterk aan het judaïsme gelieerd is, omdat het als het joodse geloof als het ware onderdeel uitmaakt van het eindtijd plan van Christus):

De Islam gelooft op grond van de Koran en de Soenna (Hadith):
In de komst van de Mahdi (‘de beloofde’, ‘de brenger van vrede’ oftewel ‘de twaalfde imam’ oftewel ‘de verborgen imam’.)
In de komst van Isa (Isa is Arabisch voor ‘Jezus’.)
In de komst van de Dajjal. ‘de grote verleider, die komen zal op een muilezel’.

Christenen geloven op grond van de Bijbel:
In de komst van de antichrist
In de komst van ‘de valse profeet’
In de komst van Jezus Christus, die een nieuw wereldrijk stichten zal.

Beide religies geloven in de terugkomst van Jezus en ook beide geloven in de komst van een antichrist; die in de islam Dajjal heet. Kijk bijvoorbeeld eens dit filmpje om hier een beeld van te krijgen. Het woord ‘muilezel’ (of het Engelse mule) in de tijd van het verschijnen van de Dajjal (de antichrist), zou ook kunnen refereren naar het tijdperk van de muilkorf (nu dus).

Waarom haal ik de religieuze profetieën erbij? Welnu, omdat alle politieke wereldleiders wereldwijd een religieuze agenda volgen. U hoeft alleen maar even te denken aan de wens van Israël om de tempel van Salomo te herbouwen. In mijn boek licht ik toe dat we al deze religieuze vertalingen eigenlijk in een ander perspectief zouden moeten zien. Dat perspectief werd bevestigd toen ik een boek in handen kreeg dat in september 2020 gepubliceerd werd door de joodse rabbi Joel David Bakst (zie hier) die de leer van de Kabbala uitlegt en beschrijft wat ook ik in mijn boek van november 2019 beschreef, namelijk dat we te maken hebben met een virussyteem op broncode niveau.

Het is aan te raden om mijn boek in dat kader nog eens te lezen, omdat ik mij op het standpunt stel dat we in een virussysteem leven dat zichzelf niet kan repliceren (niet een kopie van zichzelf kan maken) zonder te verbinden met een gastcel. Daarin stel ik dat u en ik de stamcelcode van de gastcel in ons dragen; waarbij de gastcel het originele universum is en het huidige universum het virussysteem vormt. In mijn kerstartikel van 24 december 2020 lichtte ik dat nog een klein beetje extra toe (lees dat nog eens voor essentieel begrip).

fotobron: brightspotcdn.com

Als u nog eens kennis genomen hebt van dat artikel en ook de moeite heeft genomen mijn boek te lezen, dan kunt u tot het begrip zijn gekomen waarvan ik ontdekt heb dat ook de leer van de Kabbala die stelt, namelijk dat we in een universum leven met een levensduur, zoals een virus een levensduur heeft: we leven in een virussimulatie. En een virus kan zich alleen repliceren met behulp van een levende gastcel. Ook kunt u er dan achter zijn gekomen dat de religieuze profetieën als het ware het software programma van deze simulatieve realiteit (zoals ik het noem) blootleggen. Dat software programma volgt steeds dezelfde basisprincipes. Die basisprincipes kunnen we herkennen in symbolische expressies (zoals bij de Trump – Cyrus de Grote munt en de 12 discipelen van Jezus en het verraad van Judas).

Trump en QAnon aanhangers hebben hun Trump geloof gekoppeld aan de Messiaanse verwachting. Die groep raad ik aan zich toch eens te verdiepen in het master-script dat ik beschrijf in mijn boek. Als u dan toch in religieuze profetieën gelooft, kijk dan ook eens aan de andere kant van de medaille en realiseer u dat honderden miljoenen mensen een soortgelijke eindtijdverwachting hebben, maar dan net even iets anders (christendom plus judaïsme versus islam). Realiseer u dan tevens dat Trump beter te vergelijken is met de valse profeet uit het Bijbelboek Openbaringen 20:19

En het Beest werd gevangengenomen, en daarmee de valse profeet die in zijn aanwezigheid de tekenen had verricht waarmee hij degenen misleidde die het merkteken van het Beest hadden ontvangen en degenen die zijn beeld aanbaden. Deze twee werden levend in de vuurpoel geworpen die brandt van zwavel.

Trekken we dat alles door, dan zou je bijna tot de overtuiging komen dat de religieuze profetieën kloppen en dat het daarom nuttig is je te bekeren tot de verlossende messias, namelijk Jezus Christus die komt om een nieuw wereldrijk te stichten. Als je echter tot de ontdekking komt dat we getuige zijn van een script (wat ik het master-script noem) is het mijns inziens een veel intelligentere (of ‘meer spirituele’) keuze om tot de conclusie te komen dat we getuige zijn van een programma. En een programma of liever gezegd, een simulatie, volgt een voorgeprogrammeerde code. Die code kun je herkennen aan de gebeurtenissen. Binnen die voorgeprogrammeerde code hebben de deelnemers de vrijheid van kiezen. Anders zou het immers een film zijn waarin de hoofdrolspelers geen keuze hebben, maar gewoon het script naspelen.

Als we dan bepaalde script elementen herkennen, is het dan niet veel slimmer om te bedenken dat ook dat laatste element in het script, zijnde de hoop op de komst van de Messias die iedereen gaat redden, op het principe van de ‘Judas goat’ gebaseerd is?

Als u het mij vraagt en we kijken naar het script, dan is het niet zo gek om de opkomst van de antichrist uit de programmacode van deze simulatie te herkennen. We gaan naar het nieuwe level in de game, waarbij Amerika vermoedelijk in chaos en burgeroorlog vervalt. Ondertussen heeft de valse profeet Trump ‘the mark of the beast’ geïntroduceerd door nog onder zijn bewind grootschalige vaccinatie door te zetten en de antichrist komt ten tijde van de muilkorf. Dat zou wel eens de voorbode voor de introductie van Jared Kushner als antichrist kunnen zijn (zie filmpje een lees daaronder verder):

Als we dan in alles wat we waarnemen elementen van het master-script herkennen en we kunnen tot de conclusie komen dat we in een voorgeprogrammeerde realiteit leven, waarin wij op basis van vrije wil keuzes kunnen maken, en u legt dat naast alle andere bewijs dat ik in mijn boek opvoer, is het dan niet veel slimmer om te concluderen dat we in een virus-simulatiesyteem zitten? Alles wijst erop dat dat virussysteem steeds hetzelfde truckje uithaalt om een kopie (een herstart) van zichzelf te kunnen maken. Dat gaat keer op keer gepaard met de belofte van de verlossing van boven aan het einde van het script en de belofte van een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Als u het mij vraagt wordt de mensheid keer op keer, great reset na great reset in dezelfde valkuil van het samensmelten met het virussysteem gelokt via de samensmelting met AI. Dat is bedoeld om de stamcelcode van de gastcel te stelen en om zo een nieuw virussysteem op te kunnen starten (de nieuwe hemel en nieuwe aarde). De vaccinatiespuit moet dat transhumaniseringsproces richting de androgyne androïde mens in werking zetten, zodat het Luciferiaanse programma van dit virussysteem bij de broncode van het originele universum kan inpluggen via de verbinding met uw en mijn originele scheppende code, om zo een nieuwe kopie van zichzelf te kunnen maken. Voor een beter begrip van dit alles raad ik u aan mijn boek te lezen.

uw boek

Bron linkvermeldingen: wikipedia.org, wikipedia.org, amazon.com, themaskmule.com

Source link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *