Producent Moderna: De Pfizer- en Moderna-injectie is geen vaccin maar een besturingssysteem


De experimentele injecties die door Moderna en Pfizer op de markt worden gebracht, hebben niets te maken met conventionele vaccins. Deze mRNA-platforms zijn een “besturingssysteem” dat is ontworpen om mensen te programmeren en hun cellen om te zetten in efficiënte systemen voor medicijnafgifte. Zeggen niet alleen wij….. deze informatie is door producent Moderna op haar website gezet.

Vanaf het begin van de corona-crisis hebben we op getracht aan te tonen dat Covid-19 niet zo slecht is als wordt geportretteerd door de politiek, farmaceutische industrie en de mainstream media. We hebben geschreven over hoe het sterftecijfer lager is dan 0,2%, wat betekent dat voor de meeste mensen het risico om te overlijden als je geïnfecteerd raakt minder is dan één op 500 (en minder dan één op 3.000 als je jonger bent dan 70 jaar). We hebben ook geschreven over hoe de ziekte bij voorkeur mensen treft die hoe dan ook heel dicht bij het einde van hun leven zijn, of heel ongezond leveen, dus de hoeveelheid verloren levens als iemand sterft aan de ziekte is meestal klein. En we hebben ook opgemerkt dat 2020 waarschijnlijk een zeer gemiddeld jaar zal blijken te zijn in termen van algehele mortaliteit, ondanks de zogenaamd dodelijke pandemie die momenteel woedt. Zo lijkt de “gewone” griep nagenoeg van de aardbodem verdwenen te zijn…..

Sommigen hebben tegengewerkt dat Covid-19 voor de massa misschien niet zo dodelijk is, maar veel mensen hebben “long covid”. Toch blijkt uit de cijfers dat 98% van de mensen die Covid-19 krijgen binnen drie maanden volledig hersteld zijn en dat er geen goed bewijs is dat het coronavirus op de lange termijn gevolgen voor de gezondheid heeft (er is slecht bewijs, gebaseerd op wetenschap van lage kwaliteit, dat opzettelijk gebruikt om mensen bang te maken).

We hebben ook gewezen op de maatregelen die werden en worden genomen om Covid-19 te bestrijden, zoals de enorme angstcampagnes, de geannuleerde vaccinatieprogramma’s voor kinderen, het platgooien van de economie en het sluiten van scholen, zullen resulteren in veel meer verloren levensjaren dan er direct door het virus verloren zijn gegaan. En de gegevens die we hebben gebruikt om op al deze dingen te wijzen zijn openbaar beschikbaar en worden gepubliceerd in enkele van de meest prestigieuze en gerespecteerde wetenschappelijke tijdschriften ter wereld.

Gegeven het feit dat dit het geval is – is de wereld gek geworden? Lockdowns waren in veel gevallen de tweede keer ernstiger dan de eerste keer, ook al weten we nu zoveel meer over het virus. Het was logisch om extreem voorzichtig te zijn in maart vorig jaar, toen er nog maar weinig bekend was over Covid-19. Het kabinet ziet nu nog geen effect optreden van de in december afgekondigde lockdown, dus ziet het er naar uit dat Rutte er over een kleine twee weken nog een schepje bovenop gooit….. terwijl steeds meer wetenschappers ervan overtuigd zijn dat lockdowns gewoon niet werken.

Zoals iedereen weet, wordt ervan uitgegaan dat Covid-19 in China begon, en China is een totalitaire dictatuur met een lange geschiedenis van strikte controle van zijn mediaberichten en het land heeft een goed ontwikkelde propagandamachine. We hebben het vermoeden dat de Chinezen zich al vroeg realiseerden dat Covid-19 niet uitermate ernstig was. Dat is waarschijnlijk de reden waarom hun eerste reactie was om te proberen de openbare discussie erover te onderdrukken en het gewoon te laten overwaaien. Maar al snel werd duidelijk dat dat onmogelijk zou worden, met verhalen die zich ondanks hun pogingen tot censuur snel verspreidden op sociale media.

Dus in plaats daarvan veranderden ze van koers en besloten ze een show op te voeren, rechtstreeks uit een Hollywood-film. Daarom werd de wereld in januari en februari getrakteerd op zorgvuldig gechoreografeerde beelden van de lockdown in Wuhan. We zagen de ingangen van appartementencomplexen worden dichtgelast, mensen in beschermende kleding gebouwen ontsmetten, mensen die dood op straat lagen en wagenparken die overal met desinfectiemiddelen werden besproeid.

Misschien was dit alleen maar bedoeld als blijk van kracht. Misschien was het doel om andere landen te manipuleren voor de buitengewone daden van zelfbeschadiging die daarop volgden. Of misschien was dat gewoon een gelukkig bijproduct. Hoe dan ook, China beweerde Covid-19 in iets meer dan een maand volledig te hebben verslagen. Op 11 februari meldde China 6.900 gevallen per dag. Een maand later waren er vermoedelijk slechts 15 gevallen per dag in heel China, een land met meer dan een miljard inwoners.

Op dit moment, wanneer de rest van de wereld te maken heeft met een tweede golf, meldt China nog steeds minder dan 20 gevallen per dag. Ze beweren ook dat tot nu toe minder dan 5.000 mensen zijn gestorven aan Covid-19 in China. Dat is minder dan Zweden, een land met minder dan 1% van de Chinese bevolking.

Om de een of andere reden vertrouwen we, ook al weten we dat China een dictatuur is, met een goed ontwikkelde propagandamachine, hun aantallen en hun informatie. We vertrouwen erop dat de tijdelijke lockdown van Wuhan zó succesvol was dat de ziekte zo goed als geheel in het land is uitgeroeid en nog steeds geen tekenen van grootschalige terugkeer vertoont. En àls het de kop opsteekt, worden rigoreuze maatregelen genomen om dat snel in te dammen.

Aan de andere kant lijkt het een onmogelijk scenario. Zoals we eerder hebben geschreven is inmiddels aangetoond dat lockdowns niet effectief zijn. En tegen de tijd dat Wuhan in februari werd afgesloten van de buitenwereld, circuleerde het virus al maanden in China en moet het wijd verspreid zijn over het hele land. Een stad opsluiten in een situatie waarin het virus al wijdverspreid was in het land, was echt een zinloze actie, en het kan haast niet anders dan dat het puur gedaan is met het oog op propaganda.

Naar onze mening heeft Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) hier zijn kans schoon gezien zijn droom van één wereld gedomineerd door de (we noemen het maar) elite in sneltreinvaart te verwezenlijken. Niet toevallig gingen de wereldwijde mainstream media in overdrive en verspreidden de Chinese beelden over de hele wereld. Toen gevallen begonnen te verschijnen in andere landen, was iedereen al voorbereid om dit als een dodelijke pandemie te zien, temeer omdat Bill Gates’ WHO inmiddels dat beeld óók ging uitdragen.
Zowel in de mainstream media als op de sociale media werd geëist dat regeringen wereldwijd soortgelijke maatregelen zouden nemen als China, aangezien de maatregelen van China “duidelijk” zo effectief waren gebleken. Democratische regeringen, bang om kiezers te verliezen, gaven toe. Kiezers die zagen dat de regeringen steeds draconischer maatregelen namen, waren van mening dat dit hun angst rechtvaardigde, en werden steeds banger en veeleisender. Er was een positieve feedbacklus gecreëerd. Draconische maatregelen werden genomen, waarbij burgers veel van hun rechten en vrijheden kwijtraakten. En de rest is geschiedenis.

Over honderd jaar zullen historici het niet hebben over Covid-19 als een voorbeeld van een dodelijke pandemie die vergelijkbaar is met de Spaanse griep. Ze zullen erover praten als een voorbeeld van hoe gemakkelijk het is om een toestand van collectieve massahysterie teweeg te brengen. Gezien het feit dat dit het geval is – we kunnen het niet anders noemen – hoe lang zal de huidige hysterie blijven duren?

De meeste westerse regeringen hebben zichzelf overgegeven aan Schwab’s “Great Reset”-plan, en zelfs de grote ondernemingen volgen gehoorzaam de uitgezette lijnen. Eigenlijk griezelig dat zóveel mensen en instellingen blindelings achter de enge opvattingen van een Duitser aanlopen. Maar goed: regerende politici hebben zichzelf ingegraven in relatie tot Covid-109. Ze hebben het continue afgeschilderd als dodelijker en gevaarlijker dan het is. Ze weten dit. Maar om de fout nu toe te geven, na al die onnodige doden die hun “beleid” heeft veroorzaakt, is onmogelijk. De maatregelen en lockdowns hebben zóveel leed veroorzaakt dat het politiek gezien suïcidaal zou zijn om te zeggen dat het allemaal voor niets was. Mede doordat de mainstream media en het grote publiek inmiddels zó overtuigd zijn van de ernst van de ziekte, zou elke regering die het tegendeel beweerde, als onverantwoordelijk en gestoord worden bestempeld.

Omdat de huidige situatie, vooral financieel-economisch gezien, niet eeuwig kan duren, zoekt men een uitweg, en de enige uitweg die men ziet lijkt het vaccin. Het maakt daarbij niet uit of het vaccin enig effect heeft op de algehele mortaliteit, of het de ouderen en zieken beschermt, die het grootste risico lopen op een ernstige ziekte, of de verspreiding van infectie voorkomt. Het enige dat telt, is om zo snel mogelijk weer de draad te kunnen oppakken en de Great Reset verder te ontwikkelen, zonder toe te moeten geven ooit iets verkeerds te hebben gedaan.

Als er maar genoeg mensen zijn ingeënt, kunnen regeringen stellen dat de crisis op zijn eind loopt en spoedig voorbij is. Staatshoofden kunnen worden geprezen als helden. De farmaceutische industrie is vele miljarden rijker en kunnen dóórgaan met hun experimenten, die tot vóór corona verboden waren. En politici zullen zeggen dat we allemaal door kunnen gaan met ons leven, naar het café en restaurant, want dat is waar de burgers vooral aan denken.

Tot het zover is moeten er nog wat stappen worden gezet. In ons land is men inmiddels ook begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Nederland is als laatste land in de Europese Unie begonnen met het vaccineren tegen het virus. Dat gebeurt vooralsnog alleen met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Mogelijk keurt het Europees Geneesmiddelenbureau vandaag nog het middel van Moderna goed, dat vervolgens over enkele weken ingezet kan worden voor de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Ook huisartsen horen bij de eerste groep die het Moderna-vaccin krijgt.

Ovef Moderna valt ook nog het een en ander te melden.

Het bedrijf komt nu met de echte bedoelingen achter het mRNA-platform in de openbaarheid. Het mRNA-technologieplatform, waarop het nieuwe “vaccin” is gebaseerd, is vergelijkbaar met een computerbesturingssysteem. Dat heeft het bedrijf op haar website toegegeven. Wetenschappers bereiden een unieke mRNA-sequentie voor die het lichaam codeert voor een specifiek eiwit. Eenmaal geïnjecteerd in de mens, wordt dit programma uitgevoerd op cellulair niveau in het lichaam van het individu. Het mRNA-platform is het kantelpunt waarbij Big Pharma versmelt met de grote technologiereuzen waarbij mensen afhankelijk worden gemaakt van een controlesysteem dat is ontworpen om tot ver in de nabije toekomst te profiteren van de cellulaire en biologische functies van het individu.

Moderna geeft nu toe dat gezonde immuunsystemen een bedreiging vormen voor hun mRNA-platform. Eerder meldden wij al dat Bill Gates’  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het eigen immuunsysteem van de mens al van haar website had verwijderd als mogelijkheid zich te wapenen tegen virussen. De WHO is nu van mening dat alleen vaccins dat kunnen.

Wanneer mRNA-platforms aan mensen worden toegediend, geeft Moderna toe, kunnen gezonde menselijke immuunresponsen de mRNA-sequenties daadwerkelijk vernietigen vóórdat ze in de cellen van de persoon terechtkomen.

Het immuunsysteem kan het programma en zijn RNA-fragmenten aanvallen, wat tot negatieve resultaten kan leiden, waaronder moleculaire tekortkomingen, hormonale defecten, enz. Wanneer de eiwitvorming wordt verstoord, zullen de eiwitten mogelijk nooit hun gewenste functionaliteit bereiken, wat resulteert in de gedeeltelijke ontwikkeling van antigenen die nooit gerichte immuniteit verlenen aan coronavirus-spike-eiwitten. Het lichaam kan zich tegen zijn eigen cellen keren, wat leidt tot hyperinflammatoire reacties en auto-immuunproblemen, die de voorlopers zijn van orgaanfalen en verschillende ziekteprocessen.

Tijdens wat bekend staat als de pandemie zwegen volksgezondheids-functionarissen over de stappen die mensen zouden moeten nemen om een gezonde immuunrespons op de infectie op te bouwen. Nu weten we waarom deze volksgezondheids-functionarissen de mensen vertelden te wachten op een vaccin. De mensen achter de menselijke mRNA-experimenten creëren een psychologische rechtvaardiging en een wetenschappelijk precedent voor het onbekwaam verklaren van het menselijke immuunsysteem. Op deze manier zullen mensen hun lichaam onderwerpen aan de nieuwste mRNA-programma’s terwijl ze afhankelijk worden van de biologische software die voor hen is gemaakt. Dit is een open toegangspoort tot transhumanisme (één van de doelstellingen van het WEF) en miljoenen mensen geven zich daar aan over.

Door het menselijk immuunsysteem dood te zwijgen of te bekritiseren, hebben de farmaceutische bedrijven ook het perfecte alibi gevonden voor wanneer hun experimenten schade toebrengen aan mensen. Het is niet de geïnjecteerde technologie die allergische reacties, toevallen, onvruchtbaarheid en de dood veroorzaakt, beweren de farmaceutische bedrijven…. het is het immuunsysteem van het individu dat alle pijn en ellende veroorzaakt, zeggen zij. De farmaceutische bedrijven willen dat er meer zorgvuldig ontworpen mRNA-programma’s en interventies nodig zijn om mensen te “perfectioneren”.

De nieuwe mRNA-vaccins zijn dus verslavingsprogramma’s die zijn ontworpen om menselijke biologische functies te manipuleren en mensen afhankelijk te maken.

De veel gebruikte term “vaccin” is in dit verband eigenlijk een verkeerde benaming. De mRNA-benadering infecteert het lichaam niet met een verzwakt virus, maar geeft (zoals we hierboven al schreven) eerder de opdracht aan de lichaamscellen om specifieke moleculen te maken die het immuunsysteem laten denken dat er een pathogeen aanwezig is. In de context van vaccins worden deze moleculen “antigenen” genoemd, en wanneer deze antigenen in de lichaamscellen worden geproduceerd en vervolgens aan het celoppervlak worden gepresenteerd, ziet het immuunsysteem deze antigenen in ideale omstandigheden als indringers en bouwt het een actief immuunsysteem op, als een reactie om die antigenen te elimineren.

Als de antigenen zijn gestructureerd op een manier die lijkt op de beoogde virale ziekteverwekker – zoals het Wuhan-coronavirus – zou de immuunrespons van het lichaam bescherming moeten bieden tegen het daadwerkelijke coronavirus. Met mRNA-vaccins is wat in het lichaam wordt geïnjecteerd geen verzwakt virus of zelfs geselecteerde antigenen, maar eerder eiwitcoderingsinstructies die de cellen van uw lichaam vertellen hoe ze de antigenen zelf moeten maken. (Dat proces wordt “vertalen” genoemd.) Het is net zoiets als het opschrijven en aan iemand overhandigen van instructies voor het bouwen van een katapult om het kasteel te beschermen. In plaats van katapulten te bouwen en ze naar het kasteel te brengen, vertel je de bewoners in het kasteel hoe ze hun eigen katapulten kunnen bouwen om indringers af te weren.

Hier is een vereenvoudigd diagram van dit proces van Curevac, één van de vele bedrijven die mRNA-vaccins tegen het coronavirus nastreven:

moderna

Curevac legt het op haar website uit:
“Met onze mRNA-technologie instrueren we het menselijk lichaam om zijn eigen afweermechanisme te activeren. Daarvoor gebruiken we de natuurlijke boodschappersubstantie mRNA die de constructiehandleiding bevat die nodig is om eiwitten te produceren. We programmeren deze boodschappersubstantie met de informatie over één eiwit van het coronavirus en injecteren deze in het menselijk lichaam. Het lichaam herkent het eiwit dat door onze cellen wordt geproduceerd als iets onbekends en activeert zijn immuuncellen om er antilichamen en T-cellen tegen te produceren. Op deze manier imiteren we de natuurlijke virale infectie en activeren we het endogene afweersysteem.”

In theorie bieden mRNA-vaccins buitengewone voordelen ten opzichte van traditionele vaccins. Ze zijn veiliger te vervaardigen en veel sneller te maken. Ze zijn schoon (d.w.z. ze bevatten geen latente virussen die worden aangetroffen in de dieren die worden gebruikt om traditionele vaccins te kweken) en vereisen doorgaans geen adjuvantia of andere giftige toevoegingen om te werken zoals bedoeld. Bovendien kunnen ze het lichaam de opdracht geven om bijna elk denkbaar eiwit te produceren.
Zo werkt het natuurlijk in theorie.

Maar ze brengen ook enorme risico’s met zich mee, en als de inzet van mRNA-vaccins overhaast wordt uitgevoerd, kunnen de resultaten catastrofaal zijn. Bovendien kunnen mRNA-vaccins kwaadwillig worden ingezet om het menselijk lichaam opzettelijk te misleiden om zijn eigen kritieke functies aan te vallen, zoals vruchtbaarheid, neurologische functie, celherstel en andere kritieke processen.

Eerdaags een vervolg op dit artikel op ons blog, waarin we de voor- en nadelen van de mRNA-vaccins bespreken.

Moderna schept op dat “honderden wetenschappers en ingenieurs uitsluitend gericht zijn op het bevorderen van de platformtechnologie van Moderna.” Deze wetenschappers proberen mensen te “hacken” met bio-informatie en de bevolking afhankelijk te maken van de technologie. Moderna heeft zijn mRNA-platform zelfs de “software van het leven” genoemd.

De wetenschappers zoeken naar manieren waarop het vreemde mRNA aan immuunherkenning kan ontsnappen. Ze experimenteren ook met manieren om de ribosomen van de cel het mRNA te laten verwerken alsof het natuurlijk is. Ze zoeken ook naar manieren om menselijke cellen op de lange termijn de kunstmatige eiwitten te laten produceren. Moderna is opgericht omdat het mogelijk was om de functie van een menselijke stamcel te herprogrammeren met gemodificeerd RNA en deze dus genetisch te veranderen.

Aangezien deze RNA “besturingssystemen” in het menselijk lichaam zijn geïnstalleerd, wordt het nog duidelijker dat de farmaceutische bedrijven erop uit zijn menselijke eiwitten genetisch te modificeren en tot hun feitelijke bezit te maken, terwijl ze biologische processen beheersen voor de komende generaties. Op zowel psychologisch als fysiologisch niveau worden mensen gebrandmerkt als vee wanneer ze zich onderwerpen aan deze mRNA-softwareprogramma’s.

Dit systeem heeft niets met medicijnen te maken enis  ook geen vaccinatie. Dit systeem is een complete cellulaire manipulatie waarbij vreemde biologische moleculen worden gebruikt om de fysiologische instructies bij mensen te coderen, decoderen, reguleren, wijzigen en veranderen.

moderna

Het is eindelijk 2021 …

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed – dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 – het duurt maar een minuut. Dank je.

Comments

comments

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *