Mega tsunami als eiland deels in zee stort? – Xandernieuws


Begin
deze eeuw berekenden wetenschappers dat de oostkust van de VS door
een tsunami van 90 meter hoog kan worden getroffen als een deel van
La Palma tijdens een uitbarsting van de vulkaan op dat eiland in zee
stort.

—————————————————————————————————————————————-

Flashback: Pilaren kathedraal New York laten vernietiging stad door vloedgolf zien – St.John the Divine kathedraal aangewezen als centrum voor komende één-wereld religie

—————————————————————————————————————————————-

De media aandacht gaat op dit moment uit naar de zware aardbeving die vandaag in Kroatië plaats vond. Minder bekend is dat het Canarische eiland La Palma in amper een week tijd door meer dan 600 aardschokken werd getroffen. Wetenschappers waarschuwden begin deze eeuw dat bij een grote vulkaanuitbarsting de westelijke kant van het vulkaaneiland in zee kan storten, met een mega tsunami tot wel 90 meter hoog, die zowel Europa als Noord Amerika zal treffen.

Door talloze erupties en aardbevingen is de complete westkant van het eiland, met in het midden de Teneguía vulkaan (439 meter hoog), onstabiel geworden. Aardschokken en bevingen zijn daarom normaal op La Palma, maar de 281 die op 24 december werden geregistreerd waren er dermate veel, dat de Spaanse media er aandacht aan besteedden.

Volgens seismologen is er echter geen reden tot zorg, omdat de bevingen, die een kracht hadden van 1,3 tot 2,3 op de schaal van Richter, op 20 tot 30 kilometer diepte plaatsvonden. Het Instituo Geográfico Nacional (IGN) verklaarde daarom dat paniek onnodig is.

De vraag is natuurlijk of het publiek wel tijdig geïnformeerd zou worden als men een dergelijke noodsituatie verwacht. Op het eiland wonen ruim 83.000 mensen, en verblijven altijd minimaal enkele duizenden toeristen. Die allemaal evacueren is een enorme en kostbare operatie. Niemand wil er verantwoordelijk voor zijn als dat allemaal achteraf voor niets blijkt te zijn geweest.

VS en Europa getroffen door tsunami van tientallen meters hoog?

In 2001 publiceerde het tijdschrift Geophysical Research Letters een artikel van de seismologen Simon Day en Steven Ward, die schreven dat een groot deel van het westelijke stuk van het eiland bij een volgende vulkaanuitbarsting in zee kan schuiven, waardoor de oostkust van de VS acht uur later door een mega tsunami van 90 meter hoog zal worden getroffen, waardoor talloze grote steden zoals New York zullen worden weggevaagd:

Portugal en delen van Spanje kunnen rekenen op een tsunami van 40 tot 60 meter hoog. Bij Engeland, Frankrijk en België is de vloedgolf gedaald tot 10 tot 20 meter. In dit worst-case scenario zal half Nederland onderlopen.

De stelling van Day en Ward was niet onomstreden. Andere wetenschappers betwijfelden of er wel zo’n groot stuk van het eiland in zee terecht zal komen, en berekenden dat de tsunami ‘slechts’ 3 meter hoog zal zijn zodra deze Amerika bereikt.

Het toeval wil dat twee tsunami waarschuwingsboeien voor de kust van New York en Boston al maanden offline zijn.

Flashback: Pilaren kathedraal New York laten vernietiging stad door vloedgolf zien

In 2009 en 2012 besteedden we al eens aandacht aan de bijzondere pilaren in de St. John the Divine Cathedral in New York, waarop de vernietiging van de stad door een enorme tsunami wordt uitgebeeld. De in steen gehouwen afbeeldingen kwamen pas in 1997 gereed, en laten zien hoe New York -toen natuurlijk nog inclusief de Twin Towers- ‘omvalt’ als gevolg van gigantische vloedgolven:

Op een andere pilaar is de verwoesting van de Brooklyn Bridge te zien, waardoor auto’s in de golven van de East River verdwijnen. Onder deze voorstelling is de aandelenbeurs op Wall Street afgebeeld, en daaronder iets wat lijkt op een ‘onderwereld’ vol monsters of demonen:

Op de onderstaande pilaar zijn vier paarden te zien die komen aangestormd op wat een zee van vuur zou kunnen zijn: de vier ruiters van de Apocalyps uit Openbaring 6?:

De volgende scène lijkt de geboorte van een kind voor te stellen. Het kind bevind zich te midden van mummies (doden) en boven een lam met gekruiste poten (een occult symbool voor misleiding, voor het tegenovergestelde van wat wordt gezegd of afgebeeld). De spiraal of ‘vortes’ eronder is een symbool voor bewustzijnsverandering. Deze pilaar beeldt mogelijk de geplande komst of ‘geboorte’ van een ‘Nieuwe Wereld Orde’ uit, en laat zien dat tijdens dit proces enorm veel slachtoffers zullen vallen:

Een vijfde pilaar spreekt dan ook boekdelen: de schedels, beenderen en liggende figuur onderaan wijzen op de dood:

Waarom zou een ‘godshuis’ dergelijke apocalyptische afbeeldingen, inclusief de vernietiging van de stad waarin het staat, zo openlijk in het gebouw verwerken?

De St. John kathedraal is het hoofdkwartier is van de Temple of Understanding, een initiatief dat bedoeld is om de verschillende religies samen te voegen tot één New Age wereldreligie. In 1925 werd in het Vrijmetselaarsblad ‘Masonic World’ geschreven dat ‘het bijzonder passend is dat de Vrijmetselaars, die de belangrijkste bouwers waren van de kathedralen en kerken uit de grote bouwperiode, nu een prominente rol krijgen bij de bouw van Amerika’s grootste kathedraal.’

De kathedraal vormt ieder jaar tijdens de viering van Halloween het toneel voor de ‘Processie van de Ghouls’: duistere geesten, monsters en lijkeneters. Tijdens deze processie kleden de kerkgangers zich als monsters, demonen en allerlei andere enge wezens, waaronder ook Satan zelf. Sommige kostuums drijven zelfs de spot met het christendom.

Iedere september vindt er nog een ander bizar ritueel in de kathedraal plaats, namelijk het zegenen van dieren. Paarden, geiten en zelfs kamelen en olifanten worden -compleet met schalen mest en wormen!- de kathedraal binnengebracht om daar God te ‘vereren’:

Centrum voor komende Wereldreligie

Deze ‘christelijke’ kathedraal, deze New Age ‘Tempel van Begrip’, is erkend door de VN als een belangrijk centrum van het streven naar het spiritueel samenvoegen van alle religies. Wereldberoemde personen zoals John D. Rockefeller II, de Dalai Lama, Paus Johannes XXIII, Eleanor Roosevelt en voormalig VN secretaris-generaal U Thant (1961-1971) gaven er hun zegen aan, net als organisaties zoals International Planned Parenthood (de industriële abortus organisatie) en het Joodse Theologische Seminarie. New Age goeroe Jean Houston schreef in haar boek ‘Het Trojaanse Paard’:

‘Het doel van de Tempel is de één-wereldreligie mogelijk te maken door het promoten van zowel de acceptatie als de omarming van alle religies, geloven en rituelen. De meditatiekamer van de Tempel zal bekend worden als de ‘Zaal van Verlichting’ waar de Illuminati, de meesters van Wijsheid, onze leiders van de Tempel, het publiek zullen trainen in deze nieuwe humanistische cultus, en een nieuw soort mystiek zullen creëren.’

Aanbidding van de Aarde / het Klimaat

Deze nieuwe wereldreligie zal gebaseerd zijn op de verering van ‘Het Klimaat’, dus de Aarde en de natuur, net zoals duizenden jaren oude heidense religies dit deden of nog steeds doen. Niet voor niets was de valse ‘Global Warming’ profeet Al Gore regelmatig gastspreker in de kathedraal, waarin hij met zijn uitspraak ‘God is niet te scheiden van de Aarde’ feitelijk verklaarde dat de Aarde zelf God is.

De pilaren in de kathedraal lijken aan te geven dat de VS met zijn wegkwijnende christelijke traditie als een grote barrière wordt gezien voor de totstandkoming van deze één-wereldreligie, die zal gaan functioneren onder een communistische VN wereldregering. Onder het mom van de aanbidding van de Aarde / het Klimaat is reeds een gigantisch herverdelingsprogramma opgestart (Agenda 21/2030, en ook de ‘Great Reset’ van het World Economic Forum valt hieronder).

Zodra deze barrière zal zijn verwijderd, mogelijk inderdaad door de letterlijke – natuurlijke of bewust veroorzaakte – vernietiging van New York (= het symbool voor de financiële en economische heerschappij van de VS over de wereld), zal de Nieuwe Wereld Orde volgens dit concept definitief kunnen doorbreken.

New York / VS = Babylon?

Aan de andere kant wordt in het Bijbelboek Openbaring de vernietiging van de stad die het ‘koningschap over de koningen der Aarde’ heeft (17:18) voorzegd als zijnde het oordeel van God over ‘Babylon’, dat in één dag* zal worden verwoest. Nu bestaan er verschillende verklaringen over de identiteit van ‘Babylon’ en deze ‘stad’. Als de tekst letterlijk wordt genomen, kan deze sinds de vorige eeuw eigenlijk maar op één stad slaan: New York, zetel van de Verenigde Naties en met ‘Wall Street’ tevens het financiële centrum van de wereld.

‘Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon… omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid…

‘….geeft haar zoveel pijniging en rouw als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin (Vrijheidsbeeld?), ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag* komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden;’

‘… En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt… (zij) zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging… en zeggende: Wee, wee die grote stad, die gehuld was in fijn linnen (WIT), purper (Bijbels purper = donkerBLAUW) en scharlaken (ROOD)…. want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest!… en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!…

‘Wee, wee die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!’… En geen lamplicht zal meer in u schijnen… want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw pharmakeia** werden alle volken verleid;’ (Openbaring 18)

* In de Bijbelse profetieën staat een dag voor 1 jaar, een week voor 7 jaar, een maand voor 30 jaar.

** vertaald met ‘toverij’, maar nauwkeuriger worden medicijnen en andere middelen bedoeld waaraan een bepaalde beschermende en/of helende werking wordt toegeschreven (vandaar de verwijzing naar ‘magie’. Met name vaccins komen hiervoor in aanmerking).

Xander


(1) Hal Turner
(2) Involcan.org
(3) Afbeelding: Creative Station

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *